De producttemplate

Als u de template niet wilt aanpassen kunt u ervoor kiezen om de producttemplate te gebruiken voor de kantoorlaag. In de producttemplate staat de standaard inhoud voor het product.

Tip: Voor meer informatie over de huidige versie van uw product, klik op het icoon Informatie () | Over.

Als u de producttemplate gebruikt hoeft u niet steeds handmatig de kantoorlaag aan te passen als er nieuwe updates zijn. Voor meer informatie, zie de kantoorlaag updaten.

De producttemplate gebruiken:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

  2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

  3. Ga naar het product en klik op Beheer template.

  4. Klik op Gebruik standaard.

De huidige template is gearchiveerd en uw organisatie gebruikt nu de producttemplate. U kunt nu de optie Concept aanmaken gebruiken op de pagina Beheer template.

Als u de producttemplate nog wilt aanpassen zodat het beter aansluit bij uw organisatie, klik dan op Concept aanmaken.