Lijst van gadgets (Dashboards)

In dit artikel staat een lijst met alle gadgets die op het moment beschikbaar zijn. De lijst is gesorteerd per categorie.

Let op: Het kan zijn dat sommige gadgets niet beschikbaar zijn. Dit is per organisatie afhankelijk van de instellingen.

Collaborate

Gadget Met deze gadget kunt u...
Berichten
 • De lijst met discussies bekijken.
 • Reacties toevoegen en bewerken bij al aangemaakte berichten.
 • Nieuwe berichten toevoegen met de knop Nieuw.
Bestandsverzoeken
 • De lijst met bestandsverzoeken bekijken.
 • Al aangemaakte bestandsverzoeken bewerken.
 • Nieuwe bestandsverzoeken versturen met de knop Nieuw.
Taken
 • De lijst met taken bekijken.
 • De status van al aangemaakte taken wijzigen.
 • Nieuwe taken toevoegen met de knop Nieuw.

Q

Gadget Met deze gadget kunt u...
Wat gebeurt er
 • Het aantal opdrachten bekijken die meldingen geven in Q.
 • Het aantal opdrachten bekijken met op te leveren stukken die deze week vervallen.
 • Het totaal aantal declarabele uren bekijken die ingevoerd zijn voor die week.
Op te leveren stukken
 • De lijst met opdrachten bekijken met op te leveren stukken die deze week vervallen.
 • Op te leveren stukken bekijken die te laat zijn.
Opdrachtstatus
 • De lijst met opdrachten bekijken en in hoeverre deze zijn voltooid.
Voortgang en winstgevendheid van de opdrachten
 • Een visueel overzicht bekijken van de voortgang van de opdracht met betrekking tot het toegewezen budget.
Opdracht risico reactie
 • Een visueel overzicht bekijken van alle significante risico's en voorgestelde VJPs.

Bestanden

Gadget Met deze gadget kunt u...
Bestanden
 • De lijst van bestanden bekijken waar de gebruiker toegang tot heeft.
 • Bestanden filteren of de standaardweergave wijzigen.
 • Een bestand downloaden, vervangen, verwijderen of verplaatsen. Ook kan de bewaartermijn worden opgegeven.
 • Een nieuwe map, link of Cloud-document uploaden of aanmaken.

Entiteiten

Gadget Met deze gadget kunt u...
Entiteiten
 • De lijst met entiteiten bekijken waar de gebruiker toegang toe heeft.
 • Informatie uit het Entiteitprofiel bekijken voor een specifieke entiteit die geselecteerd is in de Entiteitskiezer.

Time

Gadget Met deze gadget kunt u...
Icoon Organisatie profiel
 • Het jaareinde en de einde van de periode voor de organisatie bekijken.
Tijdsregistratie personeel
 • Het aantal declarabele uren en kosten bekijken voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen declarabele uren en kosten bijhouden.
Icoon Tijdsregistratie personeel
 • Een visueel overzicht bekijken van het aantal declarabele en niet-declarabele uren en kosten voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen declarabele en niet-declarabele uren en kosten vergelijken.
 • Via de knop het menu de vergelijkingstabel als een PNG, PDF of SVG bestand Downloaden.
Kosten
 • Het aantal declarabele en niet-declarabele kosten bekijken voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen totaal aan declarabele en niet-declarabele kosten bijhouden.
Personeelskosten
 • Een visueel overzicht bekijken van het aantal declarabele en niet-declarabele kosten voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen declarabele en niet-declarabele kosten vergelijken.
 • via de knop Icoon menu de vergelijkingstabel als een PNG, PDF of SVG bestand Downloaden.
Klanten
 • De lijst bekijken met de Top OHW-klanten voor de geselecteerde entiteit of alle entiteiten. Ook ziet u het totaal aan onderhanden werk voor een geselecteerde datum.
Top OHW gefactureerd
 • De lijst bekijken van de top 10 aan klanten die gefactureerd zijn en het totaalbedrag voor de geselecteerde periode.
OHW gefactureerd
 • Een vergelijking inzien van het onderhanden werk voor een geselecteerde periode en het onderhanden werk voor dezelfde periode in het vorige jaar. U heeft hiervoor de machtigingen Factuur (R) en Entiteit - Samenvatting (R) nodig.