De kantoorlaag beheren

Wanneer een nieuwe opdracht wordt aangemaakt is deze gebaseerd op een template. De template wordt gemaakt en beheerd door CaseWare ontwikkelaars.

Kantoorlaagbeheerders zijn gebruikers met de rol Beheerder instellingen. Zij kunnen met deze rol de inhoud van het standaard product aanpassen zodat het beter aansluit bij de wensen van de organisatie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een bedrijfslogo toevoegen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Voor aanpassingen aan de kantoorlaag kunnen deze beheerders bijvoorbeeld de standaard inhoud aanpassen of juist dingen toevoegen of weglaten.

Concepten en workflows

Neem voordat u begint nog even de concepten en workflows door van het templatebeheer.

 • Producttemplate - het template waar de standaard inhoud voor het product in staat.

 • Concept - de template die u op dit moment aan het aanpassen bent voor uw organisatie.

 • Gearchiveerde template - er wordt automatisch een gearchiveerde template aangemaakt als het concept is gepubliceerd. De gearchiveerde templates kunnen niet worden verwijderd. Zo kan een beter overzicht behouden worden van alle vorige templates.

 • Kantoorlaag - dit is de template die als laatste gepubliceerd is en daarmee te template die op het moment door uw organisatie wordt gebruikt om opdrachten te maken.

In het figuur hieronder staat de algemene workflow om de kantoorlaag te beheren.

Als u geen kantoorlaag heeft moet u eerst een concept aanmaken. U kunt dan wijzigingen aanbrengen die beter bij uw organisatie passen. Controleer of alles naar wens is en publiceer het concept.

Als u al wel een kantoorlaag heeft kunt u:

Als u niet tevreden bent met het concept waar u aan werkt kunt u deze verwijderen en:

Een concept aanmaken

Als u nog geen kantoorlaag of concept heeft kunt u beginnen met een concept aan te maken.

U kunt het concept afsluiten wanneer u wilt en later verder er aan werken. Zodra u het concept sluit zijn er nieuwe opties beschikbaar op de pagina Beheer Template: Open concept, Verwijder concept en Publiceer concept.

Om verder te werken aan een al aangemaakt concept klikt u op Open concept. Klik op Publiceer concept om de wijzigingen door te voeren voor nieuwe opdrachten.

Als u niet tevreden bent met het concept, klik dan op Verwijder concept en dan kunt u een nieuwe aanmaken.

Concept template

Een concept aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

 3. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> Beheer Template.

 4. Klik op Concept aanmaken.

  Het concepttemplate wordt geopend in een nieuw tabblad. Het kan zijn dat het tabblad niet opent als u een pop-up blocker gebruikt. Zet de blocker dan tijdelijk uit.

U kunt het concept afsluiten wanneer u wilt en later verder er aan werken. Zodra u het concept sluit zijn er nieuwe opties beschikbaar op de pagina Beheer Template: Open concept, Verwijder concept en Publiceer concept.

Om verder te werken aan een al aangemaakt concept klikt u op Open concept. Klik op Publiceer concept om de wijzigingen door te voeren voor nieuwe opdrachten.

Als u niet tevreden bent met het concept, klik dan op Verwijder concept en dan kunt u een nieuwe aanmaken.

Een concept verwijderen

Als u niet tevreden bent met het concept wat u heeft aangemaakt, of als u toch liever de producttemplate wilt gebruiken kunt u het concept altijd verwijderen.

Een concept verwijderen:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

 3. Kies het juiste product en klik op Beheer template

 4. Klik op Verwijder concept.

 5. De opties op de pagina Beheer Template staan nu weer op Concept aanmaken en Gebruik standaard.

Als u aan een nieuw concept wilt beginnen klik dan op Concept aanmaken.

Als u de producttemplate wilt gebruiken, klik dan op Gebruik standaard.

De producttemplate

Als u de template niet wilt aanpassen kunt u ervoor kiezen om de producttemplate te gebruiken voor de kantoorlaag. In de producttemplate staat de standaard inhoud voor het product.

Tip: Voor meer informatie over de huidige versie van uw product, klik op het icoon Informatie () | Over.

Als u de producttemplate gebruikt hoeft u niet steeds handmatig de kantoorlaag aan te passen als er nieuwe updates zijn. Voor meer informatie, zie de kantoorlaag updaten.

De producttemplate gebruiken:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

 3. Ga naar het product en klik op Beheer template.

 4. Klik op Gebruik standaard.

De huidige template is gearchiveerd en uw organisatie gebruikt nu de producttemplate. U kunt nu de optie Concept aanmaken gebruiken op de pagina Beheer template.

Als u de producttemplate nog wilt aanpassen zodat het beter aansluit bij uw organisatie, klik dan op Concept aanmaken.

Een concept publiceren

Als u uw concept heeft aangepast kunt u deze een laatste check geven en het dan publiceren. Zodra u een concept publiceert wordt het gebruikt als de huidige kantoorlaag. Nieuwe opdrachten die aangemaakt worden zijn dan gebaseerd op deze template.

Een concept publiceren

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

 3. Ga naar het product en klik op Beheer template.

 4. Klik op Publiceer Template.

  Als u een template publiceert wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met gearchiveerde templates. Het versienummer en de datum van publiceren worden weergegeven in de lijst met gearchiveerde templates.

  Let op: Zodra de template gepubliceerd is kan deze niet meer verwijderd worden. U kunt nog wel de template terugzetten naar een oudere versie.

De opties op de pagina Beheer Template staan nu weer op Concept aanmaken en Gebruik standaard.

Als u de producttemplate wilt gebruiken in plaats van een aangepaste kantoorlaag, klik dan op Gebruik standaard.

Als u aan een nieuw concept wilt beginnen, klik dan op Concept aanmaken en klik op Open concept om deze verder aan te passen.

De kantoorlaag bewerken

U kunt zonodig wijzigingen aanbrengen aan de kantoorlaag.

De kantoorlaag bewerken:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

 3. Kies het juiste product en klik op Beheer template

 4. Ga naar de lijst met gearchiveerde templates.

 5. Open de meest recent gepubliceerde template uit de lijst.

 6. Het template wordt geopend als concept. Hier kunt u wijzigingen aanbrengen.

 7. Als u klaar bent gaat u terug naar de pagina Beheer Template.

 8. Klik op Publiceer template om de wijzigingen door te voeren voor nieuwe opdrachten.

De kantoorlaag updaten

Als de producttemplate is bijgewerkt krijgt u een melding hierover. De kantoorlaag moet dan handmatig worden ge├╝pdate zodat de meest recente wijzigingen meekomen.

Let op: De knop Update verschijnt alleen als er nieuwe updates voor het producttemplate zijn die nog niet zijn aangebracht in uw template.

De kantoorlaag updaten

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

 3. Kies het juiste product en klik op Beheer template.

 4. Klik op Updaten.

 5. U kunt nu de opties Open concept, Verwijder concept en Publiceer concept gebruiken op de pagina Beheer template.

Klik op Publiceer concept om de wijzigingen door te voeren voor nieuwe opdrachten.

Een concept aanmaken met behulp van een vorige versie

U kunt ook een concept aanmaken door een vorige versie van de template te gebruiken.

Een concept aanmaken met een vorige versie:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

 3. Ga naar het product en klik op Beheer template.

 4. Ga naar de lijst met gearchiveerde templates.

 5. Bij het openen van een gearchiveerde template wordt een concept aangemaakt gebaseerd op dat template.

 6. Het nieuwe concept template wordt geopend.

 7. Breng de wijzigingen aan die u wilt.

 8. Als u klaar bent gaat u terug naar de pagina Beheer Template.

 9. Klik op Publiceer template om de wijzigingen door te voeren voor nieuwe opdrachten.

  De gepubliceerde template wordt toegevoegd aan het archief en wordt getoond in de lijst met gearchiveerde templates.

Een vorige versie terugzetten

U kunt een vorige versie van uw template terugzetten.

Een vorige versie terugzetten:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

 2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

 3. Kies het juiste product en klik op Beheer template.

 4. Ga naar de lijst met gearchiveerde templates.

 5. Bij het openen van een gearchiveerde template wordt een concept aangemaakt gebaseerd op dat template.

 6. Het nieuwe concept template wordt geopend.

 7. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen ()

 8. Kies het product en ga naar Beheer template

 9. Klik op Publiceer Template.

  De gepubliceerde template wordt toegevoegd aan het archief en wordt getoond in de lijst met gearchiveerde templates.

  Het oude template wordt nog getoond in de lijst. Want in deze stap heeft u niet het oude template opnieuw gepubliceerd, u heeft juist een concept gepubliceerd dat gebaseerd was op dat oude template.

Let op: Als u de template terugzet naar een versie die ouder is dan de meeste recente producttemplate, verschijnt de Update knop op de pagina zodra u de oudere versie publiceert.