Groepen aanmaken voor personeel of contactpersonen

U kunt in Cloud makkelijk gebruikers beheren door groepen aan te maken. Door gebruikers toe te voegen aan groepen voor contactpersonen of personeel kunt u de eigenschappen voor meerdere gebruikers tegelijk wijzigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om instellingen voor welke applicaties gebruikers toegang hebben of welke rol gebruikers hebben.

U kunt ook groepen aanmaken om uw personeel in te delen op functie of op toegangsniveau.

Een nieuwe groep aanmaken

Op de pagina Groepen kunt u groepen aanmaken voor zowel Personeel als Contactpersonen.

Een nieuwe groep aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen in het Cloudmenu.

 3. Klik op de knop Nieuw en kies voor Personeelsgroep of Contactpersonengroep. Het venster om een nieuwe groep toe te voegen opent dan.

  Venster voor Personeelsgroep toevoegen

 4. Geef de groep een Naam en Omschrijving.

 5. Klik in de zijbalk op Leden om leden aan de groep toe te voegen.

 6. Als u Beheerder bent of vergelijkbare machtigingen heeft kunt u ook Systeembrede rollen toewijzen.Voor meer informatie, zie Standaardrollen.

 7. Klik op Opslaan.

De nieuwe groep is aangemaakt. De nieuwe groep is nu zichtbaar op de pagina Groepen. U kunt een groep toegang geven tot een entiteit zodat alle groepsleden daar aan het werk kunnen. Voor meer informatie over toegang geven tot entiteiten, zie Systeembrede rollen toewijzen.

Gebruikers toevoegen aan of verwijderen van een groep

Als u groepen heeft aangemaakt kunt u gebruikers toevoegen of verwijderen.

Gebruikers toevoegen aan of verwijderen van een bestaande groep:

 1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen in het Cloudmenu.

 3. Selecteer de groep die u wilt bewerken. Rechts opent dan een venster, klik daar op Bewerk ().

  Klik op Bewerken om de groep te bewerken

 4. Klik in de zijbalk op Leden. Kies de gebruikers die u wilt toevoegen en klik dan op Opslaan.

Het aantal gebruikers in de groep is gewijzigd. Op de pagina Groepen kunt u zien welke gebruikers zijn ingedeeld in bepaalde groepen.