De opdracht vergrendelen

This topic applies to OnPoint Collaborate.

Learn more about OnPoint Collaborate

Once you wrapped up and archived the file, you can lock down the engagement. Klik op de handelsnaam link bovenin om de Opdrachteigenschappen de openen en klik op Vergrendelen.

De opdracht vergrendelen

Zodra u het bestand vergrendelt:

  • verschijnt het icoon Vergrendeld () naast de handelsnaam.

  • verschijnt de knop (Informatie vergrendeling) in de Opdrachteigenschappen. Met deze knop wordt een venster geopend die meer informatie over de vergrendeling toont.

  • kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren in de opdracht. Het bestand valt dan onder de status Alleen lezen.

  • kunnen alle gebruikers die toegang hebben tot de opdracht geen wijzigingen meer doorvoeren en zij kunnen ook het bestand alleen lezen.

Gebruikers kunnen het vergrendelde bestand wel weer ontgrendelen, zolang zij maar toegang hebben tot de opdracht. Zo kunnen bijvoorbeeld nog een paar last-minute wijzigingen worden doorgevoerd. Open de Opdrachteigenschappen en klik op Ontgrendelen.

Unlock the engagement.

Klik op Informatie vergrendeling en een venster komt op met de volgende informatie:

  • wanneer de opdracht vergrendeld of weer ontgrendeld is;
  • door welke gebruiker de actie is uitgevoerd;
  • en de reden waarom een opdracht weer ontgrendeld is.

View lockdwon activity.