De opdracht plannen

Dit artikel betreft CaseWare Audit.

Meer informatie over CaseWare Audit.

The 010 Planning optimiser checklist document consists of questions to help you set specific preferences for the audit engagement, such as:

  • Acceptance or continuance procedures.
  • Accounting framework.
  • Firm composition.

The checklist also includes a Guidance tab that describes the purpose and scope of the document as it relates to regulatory standards.

Complete the 010 Planning optimiser to have additional documents and content included in the engagement. Bij de laatste vragen in de groep, bijvoorbeeld voor de opdrachtbevestiging komt een link op naar de brief (indien u de standaardbrief wilt gebruiken) en de vragenlijst. Zodra de opdrachtbevestiging beschikbaar is gesteld klikt u op voltooid en gaat u verder met het volgende onderdeel, de permanente stukken.

You can view a list of the current documents in the engagement by selecting the Documents icon () or clicking the Documents tab. A panel opens on the right side showing the available documents grouped by phase. Once you open a document, you can pin it for quick access using the pin icon ().

To sign off on the Planning Optimiser document, select Sign Off at the top-right corner of the document and choose the applicable role for your signoff. Voor meer informatie, zie Werken met documenten in een opdracht.

U kunt de workflow voor aftekeningen aanpassen op maat door uw eigen rollen en aftekenniveaus aan te maken.Voor meer informatie, zie Aftekenrollen opstellen en Aftekenniveaus aanmaken.

To learn more about checklist documents, see Add a checklist.

In the Planning phase, you:

  1. Perform the acceptance and continuance procedures.
  2. Collect the initial information and documents.

Let op: Ensure all the documents in this phase are signed off by the designated roles. To toggle the document signoffs view, select More Actions () | Sign-offs.