Een formule toevoegen

Met formules () kunt u bestaande informatie uit de opdracht of uit Cloud automatisch ophalen en invoegen in een tekst.

Zo zijn de volgende opties beschikbaar:

Opdrachteigenschappen

(vanuit Cloud)

Opdrachteigenschappen zoals deze zijn ingevoerd in Cloud, bijvoorbeeld:

 • Handelsnaam
 • Wettelijke naam
 • Datum jaareinde
 • Startdatum jaar
 • Huidig jaar
 • Website
 • Voorafgaand jaar
 • Adres entiteit

Saldibalans

(vanuit de opdracht)

Informatie uit de saldibalans, zoals de rekeningnaam, groepsnaam, of waarden uit het huidige of voorafgaande jaar.

Eigenschappen firma

(vanuit Cloud)

Naam firma

Adres firma

Antwoorden

(vanuit de opdracht)

Antwoorden op instructies uit de checklist. Selecteer een checklist uit de lijst en klik op het antwoord die u wilt ophalen en invoegen in de tekst.

Materialiteit

(vanuit de opdracht)

Opgegeven waarden in het materialiteitsdocument.

Dynamische tekst

Dynamische tekst komt alleen op als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De tekst die opkomt kan verschillen in bepaalde situaties.

Zie Dynamische tekst toevoegen.

Forms Value

Selecteer een form en het veld, de waarde van het geselecteerd veld wordt in het tekstveld geplaatst.

Let op: Deze optie is alleen beschikbaar in het venster Data Link als forms ingeschakeld staan voor uw product.

Dynamische tekst toevoegen:

Let op: U kunt alleen dynamische tekst toevoegen in de template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Klik in de tekst waar u de formule wilt toevoegen.

 3. Selecteer Formule toevoegen () op de werkbalk.

 4. In het tabblad Dynamische tekst klikt u op Voorwaarde toevoegen om de keuzelijst te openen.

 5. Per optie komen verschillende velden op:

  Voorwaarde

  Instellingen

  Antwoord

  Document - selecteer uit welk document het antwoord moet komen

  Instructie -  selecteer op welke instructie antwoord is gegeven

  Voorwaarde - selecteer het antwoord

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Saldibalans

  Financiƫle groep - selecteer de rekening of groep uit de saldibalans

  Voorwaarde

  • Consistent
  • Tegengesteld
  • Inconsistent

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Consolidatie

  Voorwaarde - Geef aan of het gaat om geconsolideerd of niet geconsolideerd

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Rapportageperiode

  Niet beschikbaar

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Ondernemingsvorm

  Voorwaarde - selecteer het land

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Groep van voorwaarden

  Kies deze optie als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen waarbij de uitvoer afhankelijk is van aan welke voorwaarden wordt voldaan.

  Voorwaarde voor groep - kies een van de volgende opties:

  Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan

  Wanneer aan minstens een van de onderstaande voorwaarden is voldaan

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Form Value

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Let op: Deze optie is alleen beschikbaar als deze ingeschakeld staat voor uw product.

  U kunt ook meerdere voorwaarden toevoegen om zo verschillende teksten op te laten komen. Klik hiervoor nogmaals op Voorwaarde toevoegen.

  U kunt eventueel ook een andere tekst op laten komen als aan geen van de voorwaarden voldaan wordt.

 6. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

 7. Als aan een voorwaarde (of meerdere voorwaarden) voldaan is wordt de opgegeven tekst opgehaald.

  Als aan geen van de voorwaarden voldaan is wordt de alternatieve tekst opgehaald. Als u hier geen alternatieve tekst voor heeft ingevoerd verschijnt de tekst #Waarde leeg#.

Als u alle wijzigingen heeft aangebracht die u wilt, klik dan op het icoon Bewerk bovenaan het document om uw wijzigingen op te slaan.