Archive and lock down the engagement

This topic applies to OnPoint PCR.

What is OnPoint PCR?

Once all work on the engagement is complete, you can download a reference copy of the engagement to send to the client or for your own records. Deze kopie is een .zip-bestand met PDF-kopieën van alle documenten in de opdracht.

Om deze te downloaden klikt u bovenin beeld op Informatie () | Download kopie ter referentie.

You can also lockdown the file. Klik op de handelsnaam link bovenin om de Opdrachteigenschappen de openen en klik op Vergrendelen.

Note that you will not need to lockdown the engagement until the engagement has been signed off on, and key deliverables are provided to the end users.

Zodra u het bestand vergrendelt:

  • verschijnt het icoon Vergrendeld () naast de handelsnaam. verschijnt de knop (Informatie vergrendeling) in de Opdrachteigenschappen. Met deze knop wordt een venster geopend die meer informatie over de vergrendeling toont.

  • kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren in de opdracht. Het bestand valt dan onder de status Alleen lezen.

  • kunnen alle gebruikers die toegang hebben tot de opdracht geen wijzigingen meer doorvoeren en zij kunnen ook het bestand alleen lezen.

Gebruikers kunnen het vergrendelde bestand wel weer ontgrendelen, zolang zij maar toegang hebben tot de opdracht. Zo kunnen bijvoorbeeld nog een paar last-minute wijzigingen worden doorgevoerd. Open de Opdrachteigenschappen en klik op Ontgrendelen.

Unlock the file.

Klik op Informatie vergrendeling en een venster komt op met de volgende informatie:

  • wanneer de opdracht vergrendeld of weer ontgrendeld is;

  • door welke gebruiker de actie is uitgevoerd;

  • en de reden waarom een opdracht weer ontgrendeld is.

  • Log vergrendeling