Get started with CaseWare Audit International - Staff

This topic applies to CaseWare Audit International.

Learn more about CaseWare Audit International

Zorg dat de beheerder de nodige zaken heeft opgezet voor zowel personeelsleden als contactpersonen.

Als u toegang heeft kunt u inloggen op uw Cloudomgeving. Voor personeelsleden zijn de volgende opties beschikbaar:

  1. De opdracht plannen

  2. Een risicoanalyse uitvoeren

  3. Perform fieldwork

  4. Complete the engagement

  5. Collect permanent entity records and information

Want the PDF version? click below.

CaseWare Audit International - Get Started Guide (PDF)