Een placeholder toevoegen in een brief of memo

U kunt een placeholder aan een tekst toevoegen om specifieke informatie in te voegen met betrekking tot de opdracht, organisatie of klant. Zo kunt u bijvoorbeeld een datum-placeholder invoegen om makkelijk te kunnen selecteren op welke datum een document bevestigd of ondertekend is.

Een tekst-placeholder toevoegen

  1. Open het document en klik op Bewerken ().

  2. Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Tekst-placeholder invoegen ().

  3. Het venster Placeholder tekst komt op waar u meer informatie kunt invullen:

    • Geef de placeholder een label zodat gebruikers kunnen zien wat ze kunnen invullen met deze placeholder.

    • Eventueel kunt u ook een voorbeeld toevoegen voor gebruikers in het veld Voorgestelde tekst. Met de opmaakwerkbalk kunt u de opmaak nog wijzigen.

  4. Klik op Opslaan.

  5. De placeholder is nu ingevoegd in de tekst en is gemarkeerd in het blauw.

Als u een voorgestelde tekst invoert wordt dit weergegeven in de tekst. Als er geen voorgestelde tekst is opgegeven verschijnt het label.

Een placeholder voor contactpersoon toevoegen

Open het document en klik op Bewerken ().Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Placeholder voor contactpersoon invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Gebruikers kunnen zo een contactpersoon in de lijst selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer contactpersoon. Om dit label te wijzigen klikt u op de placeholder. Het venster om een contactpersoon te selecteren verschijnt. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een placeholder voor een medewerker toevoegen

Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Placeholder voor medewerker invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Gebruikers kunnen zo een medewerker in de lijst selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer medewerker. Om dit label te wijzigen klikt u op de placeholder. Het venster om een contactpersoon te selecteren verschijnt. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een datum-placeholder toevoegen

Open het document en klik op Bewerken ().Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Datum-placeholder invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Als gebruikers er op klikken opent een kalender zodat ze een datum kunnen selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer datum. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een placeholder voor een logo toevoegen

Open het document en klik op Bewerken ().Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Logo invoegen ().

Als de beheerder een logo heeft geĆ¼pload wordt deze direct ingevoegd in plaats van de placeholder. Zo niet dan verschijnt een link naar de Cloud instellingen zodat een logo kan worden toegevoegd.