Transacties inzien

Nadat u de transacties heeft geïmporteerd kunt u deze bekijken op de pagina Data in het tabblad Transacties.

Let op: Het tabblad Transacties wordt pas zichtbaar nadat de transacties zijn geïmporteerd.

Het tabblad Transacties

U kunt de transacties over een bepaalde periode en voor een specifieke rekening ook inzien onder het tabblad Rekeningen. Saldi met transacties worden met blauwe tekst weergegeven.

Tip: Selecteer de rekening via de kolom Voorlopig (om de gegevens van het huidige jaar in te zien), of via de kolom Voorafgaand (als u gegevens uit vorige jaren heeft geïmporteerd).

Selecteer een rekening met blauwe saldi om de transacties voor die rekening te bekijken. Als u gegevens uit vorige jaren heeft geïmporteerd is de kolom Voorafgaand ook zichtbaar.

Als u de saldi aanklikt om de transacties in te zien voor die rekening worden de begin- en eindsaldi onderaan de pagina weergegeven. De filter-opties worden bovenaan de pagina getoond. Gebruik deze om de gegevens nog verder te filteren of om alles terug te zetten.

In onderstaand voorbeeld heeft de gebruiker de Crediteuren geselecteerd om de transacties in te zien over een bepaalde periode.

Transacties onder Crediteuren. Alle gegevens op de pagina kunnen nog gesorteerd en gefilterd worden en via de zoekbalk kunt u snel transacties opzoeken. Zie ook dat onderaan de begin- en eindsaldi worden getoond.

Transacties sorteren en filteren

In het tabblad Transacties kunt u de gegevens sorteren in oplopende of aflopende volgorde. Klik op een kolomkop om de gegevens te sorteren op boekingsdatum, bedrag, of rekeningnummer.

De pijltjes () of (Pijltje omlaag) geven aan of de gegevens oplopend of aflopend gesorteerd worden.

Let op: De gegevens kunnen alleen gesorteerd worden op Boekingsdatum, Rekeningnummer en Bedrag.

Transacties gesorteerd op boekingsdatum.

Met de knoppen Kolommen en Filters kunt u de gegevens op de pagina nog verder filteren of juist meer informatie weergeven.

Aanvullende gegevens voor transacties:

 1. Klik op de knop Kolommen.

 2. Een lijst met beschikbare opties voor kolommen wordt getoond.

 3. Vink aan welke kolommen u wilt weergeven.

 4. U heeft keuze uit:

  • Documenttype

  • Documentnummer

  • Boekingsdatum

  • Rekeningnummer

  • Invoernummer

  • Beschrijving

  • Bedrag

U kunt ook gegevens filteren. Klik op de knop Filters om de beschikbare opties weer te geven:

 • Voor de Boekingsdatum kunt u een datumbereik opgeven (Van - Tot). U kunt ook met de schuifregelaar aangeven wat het bereik moet zijn.

 • Voor het Absoluut Bedrag kunt u aangeven hoe groot het bereik moet zijn (Van - Tot) zodat u filtert welke bedragen u wilt zien. U kunt ook met de schuifregelaar aangeven wat het bereik moet zijn.

 • Gebied of Cyclus:

 • Het verschilt per product of de opties Gebied en/of Cyclus beschikbaar zijn.

  • Met de optie Gebied kunt u een of meerdere gebieden selecteren.

  • Met de optie Cyclus kunt u een of meerdere cycli selecteren.

 • Onder Financiële groep kunt u filteren op groepen in de saldibalans. Vink een of meerdere groepen aan die u wilt tonen.

 • Onder Rekening kunt u aanvinken welke rekeningen u wilt tonen.

 • Onder Documenttype kunt u transacties filteren gebaseerd op de bron. Vink een of meerdere documenttypes aan die u wilt tonen.

De selecties die u aanvinkt onder Gebied/Cyclus, Financiële groep en Rekening zijn van elkaar afhankelijk. Als u bijvoorbeeld de rekening Machines en installaties aanvinkt dan worden de groepen waar die rekening onder valt ook automatisch geselecteerd.

Klik op Sluiten om de filters toe te passen. Of klik op Reset om alle selecties te wissen.

Let op: De toegepaste filters worden bovenaan de pagina getoond zodat u beter kunt zien welke gegevens getoond worden.

De toegepaste filters worden bovenin beeld getoond.

Transactiedetails

Via het tabblad Transacties kunt u bepaalde transacties selecteren om meer informatie in te zien. Zo kunt u inzoomen op de transactie en details als de datum, het rekeningnummer, de rekeningnaam, beschrijving en het debet- en creditbedrag inzien. Het invoernummer en de datum worden bovenaan de pagina getoond.

Gebruik de navigatie bovenaan de pagina om terug te keren naar het tabblad Transacties of naar de Rekeningen.

Transactiedetails