Instellingen - Beveiliging

Rolmachtigingen

Beveiligingsinstellingen - Rolmachtigingen

Onder Rolmachtigingen kunt u de standaard rollen in Cloud inzien en nieuwe aanmaken die meer passen bij uw organisatie.

Naam Omschrijving
Rol toevoegen

Hiermee maakt u een nieuwe beveiligingsrol aan. Voor meer informatie, zie Beveiligingsrollen aanmaken.

Rol kopiëren/bewerken/verwijderen

Hiermee kunt u rollen aanpassen of bewerken. Let wel dat de standaard rollen in Cloud niet bewerkt of verwijderd kunnen worden. Met de optie Kopiëren kunt u de instellingen van een standaard rol kopiëren en gebruiken als basis om uw eigen rol aan te maken.

Toepassen op

Geeft aan of de rol voor Gebruikers () of voor Contactpersonen () geldt.

Rolnaam

De naam van de rol.

Bereik

De machtigingsniveaus voor deze rol.

Wachtwoordinstellingen

De opties voor wachtwoorden onder Instellingen.

Er kan een systeem-brede norm voor wachtwoorden worden ingesteld: Dit kan op drie niveaus: Matig, Sterk of Zeer sterk. Ook kan daarbij worden ingesteld hoe vaak gebruikers hun wachtwoord moeten resetten. De details voor ieder beveiligingsniveau worden getoond in de voorbeelden in Cloud.

Authenticatie en sessiebeheer

Met sessiebeheer kunt u instellen dat gebruikers ingelogd kunnen blijven voor een bepaalde periode. Als dit ingeschakeld staat hoeven gebruikers maar één keer in te loggen en dan blijven ze aangemeld. Alleen als gebruikers uitloggen of als de tijdlimiet van de sessie is bereikt moeten ze weer opnieuw inloggen.

Met deze twee-factor-authenticatie wordt van gebruikers verwacht dat zij twee soorten verificaties bieden om hun identiteit te bevestigen voor zij toegang krijgen tot Cloud.Voor meer informatie over de twee-factor-authenticatie, zie Twee-factor-authenticatie instellen .

Deze opties staan standaard uitgeschakeld.

Twee-factor-authenticatie

Instellingen twee-factor-authenticatie

Alle gebruikers - De twee-factor-authenticatie inschakelen voor alle gebruikers.

Alle contactpersonen - De twee-factor-authenticatie inschakelen voor alle contactpersonen.

Sta de gebruiker toe om het instellen uit te stellen tot - Gebruikers mogen nog inloggen zonder de twee-factor authenticatie tot een bepaalde datum.

Verplicht gebruikers om in te loggen met twee-factor-authenticatie - Stel in hoe vaak gebruikers een verificatie code moeten invoeren bij het inloggen.

  • Iedere 30 dagen - Gebruikers moeten iedere 30 dagen een nieuwe verificatiecode invoeren.
  • Elke inlog- Gebruikers moeten iedere keer dat ze inloggen een nieuwe verificatiecode invoeren.

Als gebruikers een eerste keer inloggen vanaf een apparaat moeten ze een nieuwe verificatiecode invoeren.

Sessie beheer

De beschikbare opties voor sessiebeheer

Om sessiebeheer in te schakelen, klik op Onthoud gebruikers bij aanmelden en geef het aantal uren op onder Onthoud gebruikers voor aantal uren.

Het vinkje Blijf ingelogd voor X uur is dan beschikbaar voor gebruikers bij het inloggen.