Een kop- of voettekst toevoegen in een brief of memo.

In een kop- of voettekst kunt u informatie over de opdracht toevoegen, zoals de naam van de opdracht in de koptekst en de naam van de organisatie in de voettekst.

U kunt voor ieder groepeergebied, pagina-einde of voor de inhoudsgave ook aparte kop- en voetteksten toevoegen.

Kop- en/of voettekst toevoegen aan een brief of memo:

  1. Klik op Meer acties () | Printinstellingen.

  2. Er staan twee aparte tekstvelden voor Koptekst en Voettekst waar u uw tekst kunt invullen.

De opmaakbalk verschijnt boven het tekstgebied. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Wijzig de kleur van het lettertype of markeer de tekst voor de geselecteerde tekst of paragraaf.

Een opsomming toevoegen.

Zichtbaarheidsvoorwaarden toevoegen aan een opsomming.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een horizontale lijn invoegen.

Een afbeelding toevoegen.

Een tabel toevoegen.

Een speciaal teken invoegen.

Een link invoegen of verwijderen.

Het huidige paginanummer invoegen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

  1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Een aparte kop- of voettekst toevoegen aan een groepeergebied, pagina-einde of inhoudsopgave

  1. Ga naar het item waarvoor u een aparte kop- of voettekst wilt toevoegen.

  2. Klik op Instellingen () | Pas printinstellingen aan.

  3. Klik op de optie Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst en er verschijnt een tekstveld.

  4. Vul uw aangepaste tekst in.

  5. De opmaakbalk verschijnt boven het tekstgebied. U kunt deze werkbalk gebruiken om de tekst verder aan te passen.

  6. Klik op Opslaan.

  7. De tekst die u hier invoert wordt gebruikt in plaats van de bestaande instellingen voor de kop- en voetteksten van het document.