Beveiligingsinstelingen delen met gekoppelde entiteiten

Beveiligingsinstellingen voor entiteiten kunnen gedeeld worden met alle entiteiten in een koppeling. Met deze optie kunt u personeel en contactpersonen dezelfde toegangsrechten geven voor iedere entiteit in de koppeling.

Om de optie in te schakelen selecteert u de entiteit en klik u op Deel (). In het venster dat opent klikt u op Meer Acties () | Delen met gekoppelde entiteiten inschakelen.

Beveiligingsinstellingen worden gedeeld voor alle entiteiten in de koppeling.