Een nieuwe toepassingsgroep aanmaken

Als u Cloud met ADFS wilt integreren moet u eerst een nieuwe toepassingsgroep aanmaken voor Cloud.

Een nieuwe toepassingsgroep aanmaken

  1. Start de ADFS Beheerconsole.

  2. Klik op de map Toepassingsgroepen en ga in het Actiemenu naar Toepassingsgroep toevoegen.

  3. Geef de groep een naam.Klik op Servertoepassing in de Template-lijst. Klik op Volgende.

  4. Het veld Cliënt-ID wordt automatisch ingevuld. Kopieer de cliënt-ID en plak het in een tekstdocument zodat u het ID later weer op kunt halen.Geef in het veld Omleidings-URI een placeholder op (bijvoorbeeld, https://www.caseware.nl) en klik op Toevoegen. Klik op Volgende.

  5. Klik op Een gedeeld geheim genereren. Klik op Kopieer naar klembord en plak het geheim in een tekstdocument zodat u het later weer op kunt halen.Klik op Volgende.

  6. Klik op Volgende om de configuratie af te ronden.