Beveiligingsrollen toewijzen

Als u personeel of contactpersonen toevoegt aan Cloud moet voor deze nieuwe gebruikers ook een beveiligingsniveau ingesteld worden.

Standaard beveiligingsniveaus

Als u een nieuwe gebruiker toevoegt in Cloud worden ze toegewezen aan een van deze twee groepen:

 • Alle personeelsleden

 • Alle contactpersonen

Dit zijn de twee standaardgroepen voor gebruikers in uw Cloudomgeving. Alle nieuwe gebruikers worden ingedeeld bij de juiste groep. Iedere groep heeft bepaalde beveiligingsinstellingen die aangeven wat het toegangsniveau voor de gebruikers is.

U kunt de beveiligingsinstellingen voor deze groepen hier nazien:

 1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen in het Cloudmenu.

 3. Selecteer de groep Alle medewerkers of Alle contactpersonen. Het detailvenster wordt aan de rechterkant weergegeven.

Hier kunt u alle systeembrede rollen herzien die in uw omgeving zijn toegewezen aan deze groep. Ook kunt u zien tot welke entiteiten deze groep toegang heeft.

Alle medewerkers in deze omgeving bijvoorbeeld hebben een systeembrede rol als Lezer en ze hebben toegang tot een aantal entiteiten.

Systeembrede toegang

Er zijn een aantal beveiligingsrollen waarbij het handig is als deze toegepast worden over alle inhoud in Cloud. Zakenpartners bijvoorbeeld kunnen de machtiging nodig hebben om alle entiteiten voor de organisatie te kunnen zien en toegang hebben om deze entiteiten te bewerken of verwijderen indien nodig.

U kunt deze toegang instellen door systeembrede beveiligingsrollen toe te wijzen aan gebruikers of groepen.

Systeembrede toegang toewijzen:

 1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen of Personeel in het Cloudmenu.

 3. Klik op de gebruiker of de groep waarvan u de rollen wilt wijzigen en klik dan op Bewerken ( ).

 4. Klik op de tab Systeembrede rollen en kies de rollen die u wilt toewijzen.

  Edit staff roles - system wide roles

 5. Klik op Opslaan.

Gebruikers en groepen toegang geven tot entiteiten

Met de systeembrede rollen kunt u veel gebruikers tegelijk toegang geven tot entiteiten, maar het kan ook zijn dat u bij een aantal gebruikers niet wilt dat zij overal toegang toe hebben. Er zijn dan twee mogelijkheden. U kunt een leidinggevende de machtiging geven om alle inhoud voor een bepaalde klant te beheren. Of u kunt slechts een aantal medewerkers toegang geven tot bepaalde opdrachten zodat deze gebruikers alleen de informatie zien in hun Cloud Tijdlijn die voor hen relevant is.

U kunt deze toegang instellen door entiteitsrollen toe te wijzen aan gebruikers of groepen. In tegenstelling tot systeembrede rollen die machtigingen geven voor alles in Cloud, geldt een entiteitsrol alleen voor de specifieke entiteit die opgegeven wordt.

Toegang geven tot een entiteit:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit.

 2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Entiteiten.

 3. Selecteer de entiteit waar u toegang toe wilt geven en klik op Deel ().

  Het icoon Deel op de entiteitenpagina.

 4. Geef aan welke groepen, medewerkers of contactpersonen u toegang wilt geven tot de entiteit. Klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 5. Klik op Deel.

U kunt ook toegang geven tot meerdere entiteiten tegelijk.

Toegang geven tot meerdere entiteiten:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteiten.

 2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

 3. Selecteer de entiteiten waar u toegang toe wilt geven en klik op Meer acties | Deel.

  Het keuzemenu onder Meer Acties bij de selectie van twee entiteiten.

 4. Selecteer de groepen, medewerkers en contactpersonen die u toegang wilt geven en kies de juiste rol in het keuzemenu.

  Rollen kiezen vanuit het keuzemenu.

 5. Klik op Deel.

Toegang geven tot specifieke inhoud

Het kan zijn dat er teamleden aan een opdracht werken maar dat het niet nodig is dat zij elkaars documenten of activiteiten zien. U kunt dan beveiligingsrollen toewijzen aan uw gebruikers voor specifieke bestanden.

De gebruiker heeft de rol Entiteit toegang nodig voor de entiteit waar de bestanden staan. Met deze rol kan de gebruiker de entiteit zien in Cloud, maar heeft hij/zij geen verdere toegang tot de inhoud in die entiteit.

De rol Entiteit Toegang toewijzen:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit.

 2. Klik op Groepen of Personeel in het Cloudmenu.

 3. Selecteer de gebruiker of de groep waar u de rol voor wilt bewerken en klik op Meer Acties () | Toewijzen aan entiteiten.

  Klik op Toewijzen aan entiteiten.

 4. U kunt nu aangeven welke entiteiten de gebruiker mag zien. Klik op Rollen toewijzen (#) en kies de rol Entiteit toegang. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol Entiteit Toegang.

 5. Klik op Deel om de wijzigingen op te slaan.

De gebruiker heeft nu toegang tot de entiteit en kunt u specifieke bestanden gaan delen.

Toegang geven tot specifieke inhoud:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor het bestand of de activiteit.

 2. Selecteer de bestanden of de activiteiten waarop u rollen wilt toewijzen en klik dan op Deel ().

  Klik op het icoon Deel.

 3. Selecteer welke gebruikers of groepen toegang moeten krijgen tot het bestand of de activiteit en klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de juiste rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 4. Klik op Deel.

Met deze werkwijze kunt u toegang geven tot specifieke bestanden, zodat uw medewerkers en contactpersonen alleen toegang hebben tot de bestanden die zij nodig hebben.