Get started with OnPoint EBP

This topic applies to OnPoint EBP.

Allereerst, log in op uw Cloudsite. Als beheerder moet u eerst een aantal zake instellen voordat de gebruikers aan de slag kunnen.

 1. Geef personeelsleden toegang tot CaseWare Cloud.Voor meer informatie, zie Accounts aanmaken en Standaardrollen.

 2. Maak een entiteit aan. voor de organisatie van uw klant

 3. Maak een account voor contactpersonen.

 4. Geef uw contactpersonen toegang tot de nodige entiteiten met behulp van beveiligingsrollen.

 5. Working Papers koppelen met Cloud (optioneel).

Create your first OnPoint EBP engagement

Once you complete the required setup in Cloud, you can create your first engagement.

 1. From the entity drop-down, select the entity that you want to create an engagement for.

 2. Select the entity name to launch the entity details page.

 3. Scroll down to the Engagements section and select New, then select OnPoint EBP.

 4. Enter a name for your engagement. You can also add any other necessary information, such as the start and end dates.

Completing an EBP audit engagement

The Documents page acts as OnPoint EBP's central hub. When you first open this, two documents are available. The 100 OnPoint EBP overview and scope document tells you what is, and what is not, within the scope of an OnPoint EBP audit.

Based on your responses in 1000 Engagement - acceptance/continuance, other documents become visible on the Documents page. As you work through these documents, more become visible, again based on your responses.

Documents may include a Guidance tab or section that describes the purpose and scope of the document as it relates to regulatory standards. There is also lightbulb guidance () available that you can use to get guidance about specific procedures in a document.

Some documents also include pre-populated responses indicated by a push-pin (). Refer to the lightbulb guidance where these occur for more information.

Prepopulated response example

Complete the documents in the Documents page in these sections:

 1. Acceptance and Planning.

 2. Risicobeoordeling

 3. Fieldwork.

 4. Completion and Deliverables.

U kunt bovenaan de pagina het document aftekenen als Opsteller of als Reviewer.

Import trial balance

Use the 1320 Trial balance import template document to accumulate plan trial balance information from the trust statements for import into the OnPoint EBP engagement file.

To import the data for the EBP engagement:

 1. Open the 1320 Trial balance import template document from the Documents page.

 2. Enter information obtained from trust statements as described in the Instructions tab of the template.

  Let op: A Check figure amount in a Summary tab that is other than zero indicates that there is an error in your import.

 3. Save the completed 1320 Trial balance import template document.

 4. From the Data tab, import the saved 1320 Trial balance import template document.

 5. Assign the correct column values, for example:

  Import trial balance into OnPoint EBP

Sampling

OnPoint EBP uses a combination of tests of controls, attribute testing, and substantive tests of details.

Use the 2325 Sampling Template to assist in determining appropriate sample sizes, in accordance with the OnPoint EBP methodology. Read and follow the instructions in the document's Guidance tab before completing the template.

Fieldwork templates

As you progress through the Fieldwork section of your EBP engagement, you will see a number of Excel testing template documents that are similar to the 1320 Trial balance import template document.

These documents (for example, 3220 Participant data testing template) include an Instructions tab. Be sure to read this before completing the other tabs in the templates.

Review tools

De hulpmiddelen kunnen worden aangezet in checklists, brieven en jaarrekeningen. Documenten kunnen eenvoudig gereviewd worden met de toegevoegde review hulpmiddelen. Met deze optie worden iconen aan het document toegevoegd zodat bij het reviewen meteen in één oogopslag duidelijk is of er mogelijke problemen zijn of dat er wijzigingen zijn aangebracht.

See Review prepared documents (Review Tools) for more information.

Lockdown

After all work is completed, the final audit has been signed off, and key deliverables are provided to the end user(s), the file is ready for lockdown.

Als afronding kunt u een referentiekopie van de opdracht downloaden voor uw eigen administratie of om te delen met klanten. Deze kopie is een .zip-bestand met PDF-kopieën van alle documenten in de opdracht. Om deze te downloaden klikt u bovenin beeld op Informatie () | Download kopie ter referentie.

Download reference copy of engagement

Om de opdracht te vergrendelen klikt u op de handelsnaam om de Opdrachteigenschappen te openen en klikt u op Vergrendelen.

Lockdown OnPoint EBP engagement