Get started with CaseWare RCT - Staff

Deze opties zijn beschikbaar in CaseWare Samenstel+.


Zorg dat de beheerder de nodige zaken heeft opgezet voor zowel personeelsleden als contactpersonen.

Als u toegang heeft kunt u inloggen op uw Cloudomgeving. Voor personeelsleden zijn de volgende opties beschikbaar:

  1. Een opdracht aanmaken

  2. Perform the acceptance or continuance procedures

  3. De opdracht plannen

  4. Perform fieldwork

  5. Conclude the engagement

  6. Archive and lock down

Want to watch the Get Started video series? click here.

You can use CaseWare ReviewCompTax exclusively to complete a corporate tax returns. See Perform a CaseWare RCT tax engagement for more information.

Want the PDF version? click below.

CaseWare RCT Getting Started Guide (PDF)