Modify signoff roles

Deze opties zijn beschikbaar in CaseWare Samenstel+.


CaseWare RCT offers the ability to customize sign-off roles. Als u zelf rollen aanmaakt kunt u labels instellen voor de rollen opsteller en reviewer en deze gebruiken voor uw eigen aftekenniveaus.

RCT has 3 default roles:

  • Prepared By

  • Reviewed By

  • Partner Reviewed By

If your firm requires additional role types, you can create as many new roles as your firm requires. To view or customize your signoff roles, select the Information icon () at the top menu, then select Settings to open the Engagement Settings dialog.

Aftekenrollen opstellen

  1. Ga naar Aftekenen | Rollen.

  2. Klik op +Rollen om een nieuwe rol aan te maken.

    De standaardrollen kunnen ook worden gewijzigd.

  3. Geef de nieuwe rol een naam en selecteer of deze rol geldt voor de workflow Opstellen of Reviewen.

  4. Selecteer Meerdere aftekeningen als u meer dan één gebruiker voor een rol wilt kunnen laten aftekenen.

Aftekenrollen opstellen

Met de pijltjes () kunt u de rollen herschikken. Klik op () om een rol weer te verwijderen.

Zodra u de nieuwe rollen heeft aangemaakt, kunt u uw eigen aftekenniveaus aanmaken om zo de workflows van de opstellers en reviews te bewaken voor een document. To learn more, see Modify signoff schemes.