Edit the engagement letter

Deze opties zijn beschikbaar in CaseWare Samenstel+.


You can edit the draft version your engagement letter () before you send it to the client to complete, sign and return.

To begin, select Edit () at the top of the document.

Tekst vervangen en placeholders

Door middel van placeholders kan in de brief nog specifieke informatie worden ingevoegd met betrekking tot de opdracht, organisatie of de klant.

Bovenin de Documentnavigatie verschijnt een melding die toont hoeveel placeholders in het document nog niet zijn ingevuld. Klik op de melding om naar de volgende placeholder te gaan die nog niet is ingevuld.

Een tekst-placeholder invullen:

 1. Klik op de placeholder.

  Tip: Placeholders zijn in het document aangegeven als blauwe tekst.

 2. Een pop-up verschijnt waar u de relevante informatie kunt invullen. Klik op Opslaan.

  Let op: Als u geen wijzigingen wilt aanbrengen aan de tekst, klik dan op de placeholder en in de pop-up alleen op opslaan zodat de melding voor deze placeholder verdwijnt.

Een placeholder invullen:

 1. Klik op de placeholder.

  Tip: Placeholders worden in het document weergeven als blauwe tekst.

 2. Selecteer de juiste medewerker, contactpersoon, datum of andere waarde om de placeholder in te vullen.

Dynamische tekst en termen in de woordenlijst van de opdracht aanpassen

Let op: U kunt termen in de woordenlijst of voor dynamische tekst alleen aanpassen als de optie 'overschrijven' is ingeschakeld in de template.

Een woordenlijst voor de opdracht bevat termen. Termen zijn woorden en zinnen die vaak terug kunnen komen in de tekst van het product. Als een term gewijzigd wordt, is het overal aangepast waar de schrijver dit bedoelt.

Dynamische tekstvelden veranderen als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bijvoorbeeld, als de klant een vraag in een checklist wil beantwoorden met 'ja', dan staat er 'correct' in het dynamische tekstveld.

In het document kunnen termen zijn opgenomen vanuit de woordenlijst of vanuit dynamische tekstvelden. U kunt deze termen opheffen, maar de opties daarvoor zijn wel afhankelijk van welk product u gebruikt.

Het aanpassen van termen in de woordenlijst of de dynamische tekst output:

 1. Selecteer het tekstgebied in het document waar u een verandering wilt aanbrengen.

  Termen of dynamische tekstvelden worden gemarkeerd in grijs.

 2. Selecteer de term of de dynamische tekst om het venster Data Link te openen.

  Als u de term selecteert kunt u klikken op het icoon voor informatie () om zo te zien waar en hoe vaak deze term gebruikt wordt.

 3. Verander de Output naar wens en klik dan op Opslaan.

Als aan de Output-voorwaarde is voldaan wordt de tekst overal in de opdracht aangepast. Als na de wijziging aan een andere voorwaarde wordt voldaan dan verandert de Output in overeenkomst met de ingestelde tekst voor die voorwaarde.

Een bedrijfslogo invoegen

You can insert the firm logo in any text area or in the document head or footer.

Een bedrijfslogo invoegen:

 1. Selecteer de tekstsectie waar u het logo wilt invoegen.

 2. In de opmaakbalk klikt u op logo invoegen ().

 3. Het logo wordt nu toegevoegd aan het tekstveld.

  Als in de template nog geen logo is geĆ¼pload verschijnt een placeholder in het tekstveld met een link naar Cloud zodat u een logo kunt uploaden.

Let op: U kunt alleen in de kantoorlaag een bedrijfslogo uploaden. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Een pagina-einde invoegen

Een pagina-einde wordt gebruikt om aan te geven in het document waar een pagina eindigt en een nieuwe pagina moet beginnen. Zo kunt u de lay-out van de pagina aanpassen voor het printen.

Klik in het document op +Nieuwe sectie | Pagina-einde. Het pagina-einde wordt ingevoegd en krijgt de standaardtitel Pagina-einde. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

Let op: U kunt geen pagina-einde toevoegen in lege groepeergebieden. In het groepeergebied zelf kunnen alleen tekstgebieden en guidance worden toegevoegd.

Om een pagina-einde te verwijderen klikt u op Instellingen () | Verwijderen.

De printopties instellen

Als u op de Printknop klikt () wordt het document opnieuw geopend in een PDF-bestand zodat gebruikers het kunnen printen of opslaan. Guidance wordt niet opgenomen in een PDF.

De printopties instellen:

 1. Ga in de Documentnavigatie naar Meer acties () | Printinstellingen voor document.

 2. Als u voor een pagina-einde, groep of inhoudsopgave andere opties wilt instellen, ga dan naar Instellingen () | Pas printinstellingen aan.

 3. Geef de opties in voor het briefhoofd, de paginagrootte en de marges.

 4. Klik op Liggend om de afdrukstand te wijzigen.

 5. De standaard afdrukstand staat ingesteld op Staand.

 6. Als u wilt dat de paginanummering pas na de inhoudsopgave begint, haal dan het vinkje weg bij Inhoudsopgave meenemen in paginanummering.