De jaarrekening opstellen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Via de Documentenpagina kunt u het document voor de jaarrekening openen. Tijdens het werken aan de opdracht worden sommige gegevens al in het document ingevuld, zoals het kasstroomoverzicht en gegevens uit de saldibalans. U kunt de gegevens in het document reviewen en deze nog verder aanpassen of uitbreiden.

Tip: Voor meer informatie over alle mogelijkheden en opties bij het aanmaken van de jaarrekening, zie de artikelen De lay-out van de jaarrekening aanpassen en De jaarrekening aanpassen.

For detailed instructions related to preparing financial statements, see the following topics: