Een team aanmaken voor een opdracht

Als u begint aan een nieuwe opdracht, kan het voor midden tot grote organisaties handig zijn om een team aan te maken. U kunt dan de werklast van uw medewerkers in de gaten houden en teamleden toewijzen die tijd hebben om aan de opdracht te werken.

Openstaande taken van medewerkers inzien

Als u in Cloud gebruik maakt van taken om de werkzaamheden van uw medewerkers te beheren, dan kunt u ook inzien welke taken nog open staan. Zo kunt u kijken welke medewerkers u kunt toewijzen aan een nieuwe opdracht.

Taken toegewezen aan personeel inzien:

 1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

 3. Op de pagina Activiteiten gaat u naar Taken.

  De optie Taken in het Activiteitenmenu.

   

 4. Klik op Filter () en Status | Open om alleen taken te zien die open staan.

U kunt hier alle openstaande taken nakijken voor verschillende medewerkers. Zo kunt u zien welke medewerkers beschikbaar zijn om aan de nieuwe opdracht te werken.

Een team aanmaken

Zodra u weet welke medewerkers u wilt toewijzen aan de opdracht kunt u een nieuwe Groep aanmaken in Cloud voor dit team.

Een nieuwe groep aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen in het Cloudmenu.

 3. Klik op de knop Nieuw en kies voor Personeelsgroep of Contactpersonengroep. Het venster om een nieuwe groep toe te voegen opent dan.

  Venster voor Personeelsgroep toevoegen

 4. Geef de groep een Naam en Omschrijving.

 5. Klik in de zijbalk op Leden om leden aan de groep toe te voegen.

 6. Als u Beheerder bent of vergelijkbare machtigingen heeft kunt u ook Systeembrede rollen toewijzen.Voor meer informatie, zie Standaardrollen.

 7. Klik op Opslaan.

U heeft een nieuwe Cloud-groep gemaakt voor uw team.

Het team een entiteit toewijzen

U heeft uw team aangemaakt en kan deze groep nu toewijzen aan een entiteit waar zij aan de opdracht kunnen werken.

Toegang geven tot een entiteit:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit.

 2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Entiteiten.

 3. Selecteer de entiteit waar u toegang toe wilt geven en klik op Deel ().

  Het icoon Deel op de entiteitenpagina.

 4. Selecteer de groepen of gebruikers die u toegang wilt geven en klik op Rollen toewijzen (#).

 5. Geef de gebruiker(s) de benodigde rol.

  Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

 6. Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 7. Klik op Deel.

Alle leden in het team hebben nu toegang tot de entiteit voor de opdracht. De medewerkers kunnen de bestanden en activiteiten in de entiteit bekijken en er aan werken, al kan dit per gebruiker verschillen als hun toegewezen rollen anders zijn. Voor meer informatie over het aanmaken van een nieuwe opdracht, zie Een opdracht in Cloud aanmaken via Working Papers.

Het team is er nu helemaal klaar voor en u kunt beginnen met het voorbereiden van de opdracht door bestanden te publiceren of te uploaden.