Beheerder van de kantoorlaag

Kantoorlaagbeheerders zijn gebruikers met de rol Beheerder instellingen. Zij kunnen met deze rol de inhoud van het standaard product aanpassen zodat het beter aansluit bij de wensen van de organisatie. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

De beheerder heeft de machtiging om de kantoorlaag aan te maken en te beheren. De kantoorlaag is een template om aanvullende instellingen toe te passen zodat de weergave van het product aansluit bij de organisatie. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

Instellingen die aangepast kunnen worden zijn bijvoorbeeld het toevoegen van een bedrijfslogo en items toevoegen aan of weglaten van de standaardinstellingen van het product.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.