Zichtbaarheidsvoorwaarden en voorbeelden

Voorbeeld 1: Eén voorwaarde

Met de volgende zichtbaarheidsinstellingen wordt een document getoond als het financiële jaar start na 30 november 2019.

Zichtbaarheidsinstellingen

Als de startdatum voor de opdracht is ingesteld op 20 december 2019, dan wordt aan de voorwaarde voldaan en wordt het document getoond in de opdracht.

Maar als de startdatum 15 mei 2019 is, dan wordt dus niet aan de voorwaarde voldaan en is het document niet beschikbaar en verborgen.

Voorbeeld 2: Twee voorwaarden

In onderstaande afbeelding komt een instructie pas op als aan twee voorwaarden is voldaan: de instructie is beantwoord met Ja en de opdracht is geconsolideerd.

Zichtbaarheidsinstellingen

Als de opdracht niet geconsolideerd is komt de instructie niet op.

Voorbeeld 3: Eén voorwaarde en een groep van voorwaarden

Met een groep van voorwaarden kunt u meerder voorwaarden groeperen zodat aan al deze voorwaarden samen moet worden voldaan.

Met de zichtbaarheidsinstellingen in de onderstaande afbeelding wordt een document alleen getoond als het een beoordelings- of controleopdracht betreft en er is gekozen voor een Nederlandse taaloptie.

Zichtbaarheidsinstellingen

Als de opdracht een Samenstellingsopdracht betreft wordt het document automatisch verborgen en komt deze niet op in de opdracht.

Voorbeeld 4: Twee groepen van voorwaarden

Met onderstaande instellingen wordt een document zichtbaar zolang de saldi in de activa niet nul zijn, ongeacht of een opdracht geconsolideerd is of niet.

Met deze instellingen wordt een document zichtbaar zolang de saldi in de activa niet nul zijn, ongeacht of een opdracht geconsolideerd is of niet.

Stel dat de opdracht geconsolideerd is.

De eerste groep van voorwaarden wordt geëvalueerd en het document wordt verborgen omdat maar aan één van de voorwaarden wordt voldaan. Maar in de volgende groep voorwaarden wordt aan beide voldaan.

Als laatste wordt de zichtbaarheidslogica bovenin het scherm gecontroleerd, dat aangeeft dat het document getoond moet worden als aan enkele van de voorwaarden wordt voldaan. Het eindresultaat is dat het document getoond wordt.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.