Aftekenniveaus inzien en aanpassen

Let op: Het aanpassen van aftekenrollen en -niveaus is alleen mogelijk als de optie is ingeschakeld voor de app.

Met aftekenniveaus kunt u verschillende mogelijkheden creƫren om documenten af te tekenen. Zo kunt u de verschillende aftekenrollen combineren en toepassen op verschillende documenten. Het standaard aftekenniveau dat staat ingeschakeld kunt u wijzigen voor alle soorten documenten die afgetekend kunnen worden. Let wel dat Vragenlijsten niet afgetekend kunnen worden.

Als u geen ander aftekenniveau selecteert voor een document wordt het standaard niveau toegepast. Het standaard niveau kan worden aangepast, maar u kunt het niet verwijderen. Zie Aftekenniveaus instellen voor meer informatie.

Zodra het aftekenniveau is ingeschakeld, komen de volgende nieuwe opties op in de opdracht:

  • Links bovenin scherm kunt u de optie Meer acties () | Aftekenen inschakelen. Zo krijgt u meer informatie te zien over de afgetekende documenten en de voortgang hiervan.

  • Als deze optie is ingeschakeld kunt u met de muis over de documenten bewegen en er komen dan kleine potlood-icoontjes op (). Klik op de icoontjes om direct een document af te tekenen. U kunt ook op het lege cirkel-icoontje () naast de documentnaam klikken om af te tekenen. Om de aftekening te verwijderen klikt u op ().

    Let op: Gebruikers met de rollen Beheerder, Beheerder instellingen of vergelijkbare machtigingen kunnen aftekeningen gedaan door andere gebruikers weer verwijderen. Gebruikers zonder beheerdersrechten kunnen alleen hun eigen aftekening verwijderen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

    Beweeg met de muis over de documenten om de icoontjes op te laten komen.

  • Ook is er een nieuwe functie onder Meer acties () | Gewijzigd sinds laatste review. Hiermee worden documenten gemarkeerd waarin een wijziging is aangebracht nadat een reviewer het document heeft afgetekend.

    Gewijzigd sinds laatste review.

Voortgang aan de documenten kan makkelijk worden gecontroleerd via de Documentenpagina. De icoontjes veranderen zodra de opsteller of reviewer een document aftekent:

Klik op de icoontjes om meer informatie te tonen over de aftekening:

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.