Rijen in een dynamische tabel

U kunt rijen die al ingevoegd zijn in de dynamische tabel verwijderen of verplaatsen. Daarnaast kunt u nog rijen toevoegen om meer informatie toe te voegen of als witregel invoegen om de leesbaarheid te verbeteren.

Let op: De standaard tekengrootte in dynamische tabel is 12. Deze kan niet worden gewijzigd.

Rijen in een tabel toevoegen

Als de functie is ingeschakeld in uw product, kunt u ook nieuwe invoer-rijen direct in de dynamische tabel toevoegen zonder de bewerkmodus te openen.

Een invoer-rij direct in de tabel toevoegen:

  1. Controleer waar u de rij wilt toevoegen.

  2. Klik op +Rij.

  3. Let op: De optie +Rij is alleen beschikbaar als de functie is ingeschakeld in de productinstellingen.

  4. Vul informatie in voor de nieuwe rij.

De rij kan makkelijk verwijderd worden door op het kruisje te klikken ().

Rijen in een tabel verplaatsen

Rijen in een tabel verwijderen

Rijen in een tabel verbergen

Een rij vanuit de saldibalans verbergen:

Let op: De iconen voor Verbergen / Tonen (/) komen alleen op als een rij met een groep wordt geselecteerd. Aparte rekeningen kunnen niet worden verborgen.

  1. Links van de rijen staan hokjes. Vink deze aan van de rij(en) die u wilt verbergen.

  2. Klik op Verbergen () .

    Om de rij weer te tonen, klik op Tonen ().

Fliprekeningen tonen

Het standaardteken voor een rij kan ook gewijzigd worden naar een tegengesteld teken. Bijvoorbeeld als u in de Winst-en-verliesrekening de omzet of het brutoresultaat als positieve getallen wilt tonen (maar het standaardteken voor deze rekeningen is negatief). Zo kunt u zelf het teken instellen.

Opties voor onderstrepen

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.