De jaarrekening aanpassen

Als u wilt dat de jaarrekening meer aansluit bij de wensen van uw organisatie of van uw klanten dan is het mogelijk om de inhoud aan te passen. Daarnaast kan het ook handig zijn om de inhoud te wijzigen als u de jaarrekening wilt printen of archiveren.

Open de opdracht en selecteer de jaarrekening die u wilt aanpassen vanuit de Documentenpagina.

Let op: Als u de inhoud wilt aanpassen vanuit de kantoorlaag dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

In onderstaande artikelen staan verdere instructies voor de mogelijkheden om de jaarrekening aan te passen:

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.