Naslagwerk in een instructie

Het is mogelijk een link op te nemen naar een naslagwerk voor de instructie.

Een naslagwerk kan alleen via de kantoorlaag worden toegevoegd. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Een naslagwerk toevoegen:

  1. Open het document en klik op Bewerken ().

  2. Voeg een groep toe en klik op + Naslagwerk.

  3. Geef de tekst op voor de koppeling in het tekstveld Label.

  4. Voer de URL in.

  5. Klik op OK.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.