Dynamisch toegewezen saldi

Als de optie Dynamisch toewijzen is ingeschakeld voor de groepen in de saldibalans, dan worden flip-saldi dynamisch toegewezen aan de juiste groep.

In onderstaand screenshot is bijvoorbeeld het bedrag voor BTW afdracht automatisch toegewezen van Omzetbelasting naar Vorderingen omzetbelasting.

Dynamisch toegewezen saldi

U kunt deze functie eenvoudig aan- of uitzetten. Klik op het flip-icoon (/) naast de rekening en klik op Automatisch opnieuw toewijzen voor de rekening inschakelen/uitschakelen.De som van de rekeningen kan niet opnieuw worden toegewezen.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.