Bestanden ordenen met mappen en labels

In Caseware Cloud zijn er verschillende manieren om uw bestanden te beheren.

Bestanden ordenen met mappen

Met mappen kunt u makkelijk bestanden beheren binnen een entiteit.

Een map aanmaken:

 1. Klik op Bestanden in het Cloudmenu ().

 2. Selecteer de entiteit waar u een map wilt aanmaken.

  De entiteitskiezer

 3. Links in het zijvenster Mappen kunt u aangeven waar u een nieuwe map wilt aanmaken.

 4. Klik op het pijltje () en op Nieuwe map aanmaken.

  Een nieuwe map aanmaken.

 5. Voer een Naam en Omschrijving in.

 6. Klik op OK.

Bestanden in een map plaatsen:

 1. Selecteer de bestanden die u naar de map wilt verplaatsen.

 2. In het detailvenster klikt u op Meer Acties () | Verplaats naar map.

  Selecting Move to Folder to move files into a folder

 3. Kies de map waarin u de bestanden wilt plaatsen en klik op Verplaatsen. U kunt eventueel ook de bestanden naar de map slepen.

Een map verwijderen:

 1. Selecteer welke map u wilt verwijderen.

 2. Klik op het pijltje ( ) en op Verwijderen.

  The Delete option

 3. Er komt een melding in beeld om het verwijderen te bevestigen. Klik op Ja en de map wordt verwijderd.

Als u per ongeluk een map verwijderd heeft kunt u deze nog terugzetten. Voor meer informatie, zie Mappen en bestanden herstellen uit de Prullenbak.

Bestanden een label geven

Met labels kunt u bestanden makkelijk indelen zodat ze makkelijker te vinden zijn.

Maar voordat u labels kunt geven aan de bestanden moet u de labels eerst aanmaken. Voor meer informatie hierover, zie Labels aanmaken.

U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Een bestand een label geven:

 1. Selecteer het bestand en klik op het icoon Label ().

  Eén bestand labellen

  Eén bestand labellen

  Meerdere bestanden labellen

 2. Selecteer welke labels u wilt toewijzen.

  Assign tags to file

 3. Klik op Opslaan.

Meerdere bestanden tegelijk verplaatsen

Het is ook mogelijk om meerdere bestanden tegelijk naar een entiteit of map te verplaatsen.

Bestanden naar een andere entiteit verplaatsen:

 1. Selecteer Alle Entiteiten of kies in de Entiteitskiezer voor de entiteit waar de bestanden staan die u wilt verplaatsen.

 2. Kies de bestanden die u wilt verplaatsen.

 3. Klik op Meer acties () | Verplaats naar entiteit.

  Selecting Move to Entity move files to another entity

 4. Kies de map waarin u de bestanden wilt plaatsen en klik op OK.

 5. U krijgt nog een bevestigingsprompt. Klik dan op Ja.