Planning an audit engagement

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Working Papers.

Meer informatie over CaseWare Working Papers.

With CaseWare Cloud, you can plan your engagements so that it can be performed in an effective manner. You can effectively collaborate with key engagement team members without the need of numerous meetings and emails.

The following diagram below describes a common engagement process using CaseWare Cloud.

This topic will provide an overview of how to effectively use CaseWare Cloud to plan your audit engagements.

Een team aanmaken voor een opdracht

Once you have selected the engagement team members with appropriate level of capabilities, you can create a new group in Cloud for this team

Een nieuwe groep aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen in het Cloudmenu.

 3. Klik op de knop Nieuw en kies voor Personeelsgroep of Contactpersonengroep. Het venster om een nieuwe groep toe te voegen opent dan.

  Venster voor Personeelsgroep toevoegen

 4. Geef de groep een Naam en Omschrijving.

 5. Klik in de zijbalk op Leden om leden aan de groep toe te voegen.

 6. Als u Beheerder bent of vergelijkbare machtigingen heeft kunt u ook Systeembrede rollen toewijzen.

 7. Klik op Opslaan.

U heeft uw team aangemaakt en kan deze groep nu toewijzen aan een entiteit waar zij aan de opdracht kunnen werken.

Toegang geven tot een entiteit:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit.

 2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Entiteiten.

 3. Selecteer de entiteit waar u toegang toe wilt geven en klik op Deel ().

  Het icoon Deel op de entiteitenpagina.

 4. Geef aan welke groepen, medewerkers of contactpersonen u toegang wilt geven tot de entiteit. Klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 5. Klik op Deel.

Set Timing and Scope

Before you can set up the engagement file and start documenting your audit plan and overall audit strategy, the partner and other key members of the engagement needs to discuss the scope, the nature and timing of the audit engagement. With CaseWare Cloud, you can post discussions with key team members, set deadlines and even set a budget.

Een nieuw bericht aanmaken

 1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

 3. Klik op Nieuw en op Bericht.

  Klik op Nieuw | Bericht.

 4. In het venster Nieuw bericht aanmaken kunt u het onderwerp opgeven en uw bericht typen. Als u nog een bestand wilt toevoegen klikt up op het paperclip-icoontje.

 5. U kunt het bericht dan Plaatsen.

  Select Post and Share to create the discussion and open the Share dialog..

 1. Selecteer welke gebruikers of groepen toegang moeten krijgen tot het bestand of de activiteit en klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de juiste rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 2. Klik op Deel.

To create a task with a deadline:

 1. U heeft de rol Editor nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

 2. Select the file for your engagement. On the detail pane, select Add () beside Tasks.

  Select the add icon to create a task for this engagement.

 3. Enter a subject line and description for your task in the Create Task dialog.

  Enter a subject line and description. The task is already automatically attached to your client file.

 4. Choose a due date for this task.

  Select the due date from the calendar box.

 5. Klik op Plaatsen.

To enter a budget on an engagement:

 1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

 2. Select the file for your engagement, then select Edit ().

 3. Enter the budgeted time and cost for this engagement.

  Enter the number of hours of work budgeted for this engagement and the budgeted cost.

 4. Klik op Opslaan.

Once the team has established their overall audit strategy, set your milestones and deadlines, you should be ready to share the new engagement file with your other engagement team members. In Cloud kunt u het hoofdbestand in de entiteit plaatsen zodat uw team gesynchroniseerde versies kan maken van het bestand en er aan kan werken.

Set up engagement file

U heeft een nieuw Working Papers-bestand aangemaakt voor de entiteit en u wilt deze delen met andere gebruikers in uw team. U kunt het Working Papers-bestand dat opgeslagen staat op uw computer publiceren en zo een moederbestand ervan maken in Cloud.

Een Working Papers-bestand publiceren:

 1. Open uw opdracht in Working Papers.

 2. In het Cloud-tabblad klikt u in de lint op de knop Publiceer.

  Het icoon Publiceer in het Cloud-tabblad.

 3. In het scherm Naar server publiceren kunt u de entiteit selecteren waar het bestand bij hoort.

  Selecteer de entiteit in Cloud voor het Working Papers-bestand.

 4. Klik op OK.

  Klik op OK om het Working Papers-bestand te publiceren naar de geselecteerde Cloud-entiteit.

Once the file has been successfully published to the Cloud, engagement team members will need to obtain a copy of the file in order to collaborate and work on their own computer. U kunt in het bestand werken door een gesynchroniseerde kopie vanuit Cloud te openen.

Een gesynchroniseerde kopie aanmaken:

 1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor een Working Papers-bestand.

 2. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

 3. Selecteer het Working Papers-bestand dat u nodig heeft.

  Selecteer een bestand en het detailvenster opent aan de rechterkant.

 4. Klik in het detailvenster op Meer Acties () | Open een gesynchroniseerde kopie.

  Klik op Open een gesynchroniseerde kopie.