SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Accounts activeren voor personeel en contactpersonen

Accounts voor personeel en voor contactpersonen worden op verschillende wijzen geactiveerd:

  • Accounts voor personeel worden meteen geactiveerd zodra het account toegevoegd is aan het systeem;
  • Accounts voor contactpersonen worden geactiveerd zodra de rol Entiteitsmedewerker is toegewezen aan de contactpersoon.

Activeringsmail

Bij het activeren van het account kan het systeem een e-mail sturen met informatie over de activatie. In deze activeringsmail staat de URL voor de Cloud en een link naar de pagina waar de nieuwe gebruiker zijn of haar wachtwoord in kan stellen. Als de activeringsmail niet verzonden is moet deze informatie nog apart worden doorgegeven aan het personeelslid of de contactpersoon.

De manier waarop een personeelslid of contactpersoon is toegevoegd aan het systeem bepaalt ook of een activeringsmail verstuurd wordt. Als nieuwe gebruikers worden toegevoegd kan de beheerder kiezen om zelf een wachtwoord in te geven voor de gebruiker of het wachtwoordveld leeg te laten.

  • Als er geen wachtwoord wordt opgegeven verstuurt het systeem automatisch een activeringsmail naar de nieuwe gebruiker zodra hun account geactiveerd is.
  • Als er wel een wachtwoord is opgegeven verstuurt het systeem geen e-mail naar de nieuwe gebruiker. Het opgegeven wachtwoord en de Cloud-URL dienen dan apart te worden verstuurd naar de gebruiker.

Overzicht

In de tabel hieronder staat nogmaals beknopt beschreven wat er gebeurt bij het activeren van accounts.

Wachtwoord Activeringsmail
Het wachtwoord is niet opgegeven
  • Voor personeel: Er wordt automatisch een activeringsmail gestuurd naar het e-mailadres van het betreffende personeelslid nadat hun account aan het systeem is toegevoegd.
  • Voor contactpersonen: Er wordt automatisch een activeringsmail gestuurd naar het e-mailadres van de betreffende contactpersoon nadat de rol Entiteitsmedewerker aan hen is toegewezen op een entiteit.
Het wachtwoord is opgegeven

Voor zowel personeel als contactpersonen wordt geen activeringsmail verstuurd.

Let op: U moet dan zelf de Cloud-URL en het eerste wachtwoord aan het personeelslid geven.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.