SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Lijst van gadgets (Dashboards)

In dit artikel staat een lijst met alle gadgets die op het moment beschikbaar zijn. De lijst is gesorteerd per categorie.

Let op: Het kan zijn dat sommige gadgets niet beschikbaar zijn. Dit is per organisatie afhankelijk van de instellingen.

Collaborate

Gadget Met deze gadget kunt u...
Berichten
 • De lijst met discussies bekijken.
 • Reacties toevoegen en bewerken bij al aangemaakte berichten.
 • Nieuwe berichten toevoegen met de knop Nieuw.
Bestandsverzoeken
 • De lijst met bestandsverzoeken bekijken.
 • Al aangemaakte bestandsverzoeken bewerken.
 • Nieuwe bestandsverzoeken versturen met de knop Nieuw.
Taken
 • De lijst met taken bekijken.
 • De status van al aangemaakte taken wijzigen.
 • Nieuwe taken toevoegen met de knop Nieuw.

Q

Gadget Met deze gadget kunt u...
Wat gebeurt er
 • Het aantal opdrachten bekijken die meldingen geven in Q.
 • Het aantal opdrachten bekijken met op te leveren stukken die deze week vervallen.
 • Het totaal aantal declarabele uren bekijken die ingevoerd zijn voor die week.
Op te leveren stukken
 • De lijst met opdrachten bekijken met op te leveren stukken die deze week vervallen.
 • Op te leveren stukken bekijken die te laat zijn.
Opdrachtstatus
 • De lijst met opdrachten bekijken en in hoeverre deze zijn voltooid.
Voortgang en winstgevendheid van de opdrachten
 • Een visueel overzicht bekijken van de voortgang van de opdracht met betrekking tot het toegewezen budget.
Opdracht risico reactie
 • Een visueel overzicht bekijken van alle significante risico's en voorgestelde VJPs.

Bestanden

Gadget Met deze gadget kunt u...
Bestanden
 • De lijst van bestanden bekijken waar de gebruiker toegang tot heeft.
 • Bestanden filteren of de standaardweergave wijzigen.
 • Een bestand downloaden, vervangen, verwijderen of verplaatsen. Ook kan de bewaartermijn worden opgegeven.
 • Een nieuwe map, link of Cloud-document uploaden of aanmaken.

Entiteiten

Gadget Met deze gadget kunt u...
Entiteiten
 • De lijst met entiteiten bekijken waar de gebruiker toegang toe heeft.
 • Informatie uit het Entiteitprofiel bekijken voor een specifieke entiteit die geselecteerd is in de Entiteitskiezer.

Time

Gadget Met deze gadget kunt u...
Icoon Organisatie profiel
 • Het jaareinde en de einde van de periode voor de organisatie bekijken.
Tijdsregistratie personeel
 • Het aantal declarabele uren en kosten bekijken voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen declarabele uren en kosten bijhouden.
Icoon Tijdsregistratie personeel
 • Een visueel overzicht bekijken van het aantal declarabele en niet-declarabele uren en kosten voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen declarabele en niet-declarabele uren en kosten vergelijken.
 • Via de knop het menu de vergelijkingstabel als een PNG, PDF of SVG bestand Downloaden.
Kosten
 • Het aantal declarabele en niet-declarabele kosten bekijken voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen totaal aan declarabele en niet-declarabele kosten bijhouden.
Personeelskosten
 • Een visueel overzicht bekijken van het aantal declarabele en niet-declarabele kosten voor al het personeel of voor een individueel personeelslid indien u de machtiging Personeel - Details (R) hebt.
 • Uw eigen declarabele en niet-declarabele kosten vergelijken.
 • via de knop Icoon menu de vergelijkingstabel als een PNG, PDF of SVG bestand Downloaden.
Klanten
 • De lijst bekijken met de Top OHW-klanten voor de geselecteerde entiteit of alle entiteiten. Ook ziet u het totaal aan onderhanden werk voor een geselecteerde datum.
Top OHW gefactureerd
 • De lijst bekijken van de top 10 aan klanten die gefactureerd zijn en het totaalbedrag voor de geselecteerde periode.
OHW gefactureerd
 • Een vergelijking inzien van het onderhanden werk voor een geselecteerde periode en het onderhanden werk voor dezelfde periode in het vorige jaar. U heeft hiervoor de machtigingen Factuur (R) en Entiteit - Samenvatting (R) nodig.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.