SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Instellingen personaliseren en workflows

Als u het Cloudportaal gaat inrichten kunt u bepaalde onderdelen aanpassen zodat het beter past bij de werkwijze van uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld terminologie en labels gebruiken waar uw personeel al bekend mee is en zo het gebruik van Cloud makkelijker maken.

Terminologie aanpassen

In Cloud staat de terminologie voor een aantal onderdelen niet vast en deze kan naar voorkeur aangepast worden. Zo maakt Cloud bijvoorbeeld gebruik van de term Klantentiteit, maar als u in uw organisatie een andere term gewend bent is het mogelijk deze aan te passen.

Terminologie in Cloud aanpassen:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen

 2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

 3. Ga naar Personalisering | Terminologie.

 4. Kies de termen die u wilt aanpassen en klik dan op Opslaan.

Workflows aanmaken

Met workflows kunt u makkelijk een systeem aanbrengen in het beheer van informatie. Misschien heeft u in uw organisatie een standaard proces om opdrachten af te werken. U kunt dit dan uitwerken in workflows en zo voor iedere stap in het proces een workflowfase aanmaken. Voor entiteiten van klanten kunt u een workflow maken om uw klanten in te delen. Bijvoorbeeld voor Mogelijk nieuwe klant, Nieuwe klant of Vaste klant.

Bij het opzetten van Cloud kunt u een of meerdere workflows aanmaken zodat u en uw medewerkers deze later kunnen gebruiken bij het beheren van alle content in Cloud.

Een nieuwe workflow aanmaken:

 1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

 2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

 3. Ga naar Personalisering | Beheer Workflow.
 4. Bij het item waar u een workflow wilt aanmaken klikt u op (Niet toegekend) | Workflow aanmaken.

  Via de pagina Instellingen | Beheer Workflow kunt u nieuwe workflows aanmaken

 5. Voer een Naam voor de nieuwe workflow in en klik op Toevoegen () zodat u de verschillende fases kunt aanmaken.

  Workflows aanmaken en beheren in het venster Workflow aanmaken

 6. U kunt de kleur ( ) van de fase nog aanpassen en met het icoon ( ) kunt u de volgorde van de fases aanpassen.

 7. Klik op OK.

Labels aanmaken

Labels kunnen worden toegewezen aan personen, entiteiten of bestanden in Cloud. Ze kunnen dan ook gebruikt worden in zoekopdrachten zodat gebruikers makkelijk de relevante bestanden of medewerkers kunnen vinden. Systeembrede labels kunnen toegewezen worden aan alle soorten categorieën. Unieke labels kunnen alleen gebruikt worden voor personeel, contactpersonen, bestanden of entiteiten.

Als uw organisatie werkt met klanten uit verschillende industrieën dan kunt u per industrie apart labels aanmaken, bijvoorbeeld landbouw, financiën, productie of olie- en gaswinning. Gebruikers kunnen dan makkelijk labels toevoegen aan entiteiten of bestanden. Zo kan informatie per industrie gesorteerd worden.

Labels aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen

 2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

 3. Ga naar Personalisering | Labels.

 4. Met de knop Toevoegen opent een nieuw venster om nieuwe labels te maken.

 5. Voer een naam in en geef aan om wat voor soort label het gaat (Systeembreed, Personeel, Contactpersonen, Bestanden of Entiteiten).

  Het venster Label Toevoegen

 6. Klik op OK.

Entiteit-eigenschappen personaliseren

U kunt aangepaste eigenschappen maken voor een entiteit. Gebruikers kunnen dan naar wens extra details toevoegen bij de informatie van een entiteit. Zo kunt u alle relevante informatie over een entiteit op één locatie vastleggen.

Bijvoorbeeld, u wilt alle bankinformatie van klanten vastleggen. Dan kunt u een nieuwe groep met eigenschappen aanmaken met de naam Bankinformatie. In deze groep kunnen dan aparte tekstvelden worden toegevoegd voor extra details, zoals de naam van de bank, het vestigingsnummer en het adres van de bank. De groep kan dan worden toegewezen aan de klantentiteiten zodat u alle informatie bij het aanmaken of wijzigen van een entiteit kunt toevoegen.

Entiteit-eigenschappen aanmaken:

 1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

 3. Ga naar Personalisering | Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen.

  Het onderdeel Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen in Instellingen.

 4. Selecteer voor welke soort entiteit u een groep wilt toevoegen (Alles, Klanten, Overige Entiteiten of Interne entiteiten). Klik dan op Voeg eigenschapgroep toe.

  Klik op Voeg eigenschapgroep toe om een nieuwe groep aan te maken

 5. In het eerste tekstveld voert u de Naam van de groep in. Klik op Voeg eigenschap toe om extra velden toe te voegen voor de nieuwe eigenschappen.

  Voer een naam in voor de groep en voeg extra eigenschappen toe

 6. In het keuzemenu naast de eigenschappen kunt u het Type invoer kiezen wat de gebruiker moet invoeren voor deze eigenschap, zoals tekst met één regel, een URL of een e-mailadres.

 7. Als bij een veld invoer verplicht is, vink dan het vakje Vereiste veld aan.

 8. Klik bovenaan de pagina op Opslaan om de nieuwe eigenschappen op te slaan.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.