Rapporten en documenten delen

U kunt bestanden delen met uw medewerkers of contactpersonen in Cloud door rollen toe te wijzen op het bestand. Stel, u wilt dat een contactpersoon controleert of een bestand in Cloud nog wel up to date is. U kunt dan de rol Contactpersoon - Lezer toewijzen zodat de gebruiker toegang heeft tot het bestand en ook kan lezen of alles wel klopt.

Let op: Als u gebruikers of groepen een rol wilt toewijzen voor een bestand, zorg er dan voor dat deze gebruikers wel eerst toegang hebben tot de entiteit waar het bestand in staat. Controleer eerst of alle gebruikers en/of groepen dus toegang hebben tot de entiteit voordat u een bestand gaat delen. Voor meer informatie, zie Gebruikers en groepen toegang geven tot entiteiten.

Bestanden delen met gebruikers en/of groepen

Om een bestand te delen moet u eerst een rol toewijzen aan gebruikers voor dat bestand. Vanaf de pagina Bestanden kunt u rollen toewijzen voor specifieke bestanden.

Gebruikers of groepen rollen toewijzen voor een bestand:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor het bestand dat u wilt delen.

 2. Klik op Bestanden in het Cloudmenu.

 3. Kies de entiteit met de Entiteitskiezer.

 4. Selecteer het bestand en klik dan op Deel ().

  Het icoon Delen wordt weergegeven als u een bestand selecteert.

 5. Selecteer welke gebruikers of groepen toegang moeten krijgen tot het bestand of de activiteit en klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de juiste rol die u wilt toekennen.

  Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Geef aan welke rollen u wilt toewijzen aan gebruikers.

 6. Klik op Deel.

Het bestand is nu met de geselecteerde gebruikers en groepen gedeeld.

U kunt ook meerdere bestanden tegelijk delen.

Gebruikers of groepen rollen toewijzen voor meerdere bestanden:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de bestanden die u wilt delen.

 2. Klik op Bestanden in het Cloudmenu.

 3. Kies de entiteiten met de Entiteitskiezer.

 4. Selecteer de bestanden en klik op Meer Acties | Deel.

  De optie Deel in het menu Meer Acties.

 5. Selecteer de groepen, medewerkers en contactpersonen die u toegang wilt geven en kies de juiste rol in het keuzemenu.

  The Share dialog with three files selected.

 6. Klik op Deel.

Een bestand downloaden

Als u buiten Cloud een bestand wilt bekijken of delen kunt u het eerst downloaden.

Een enkel bestand downloaden:

 1. U heeft de rol Toegang tot entiteit nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Selecteer het bestand dat u wilt downloaden.

 3. Klik in het menu op Meer acties () | Downloaden.

Het bestand is nu gedownload.

Download meerdere bestanden

Als u toegang heeft tot meerdere bestanden en u wilt deze tegelijk downloaden, dan kunt u op de pagina Bestanden de gewenste bestanden selecteren om ze te downloaden als zip-bestand.

Meerdere bestanden downloaden als zip-bestand:

 1. U heeft de rol Lezer nodig of vergelijkbare machtigingen voor de bestanden die u wilt downloaden.

 2. Kies de bestanden die u wilt downloaden en klik dan op Meer Acties | Downloaden.

  De download-knop in het menu Geselecteerde Bestanden.

 3. Voer een naam in voor het .zip-bestand en klik op OK.

  Geef een naam op voor het zip-bestand.

De geselecteerde bestanden zijn nu als zip-bestand gedownload.