Collect data for your engagement

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Once the client has returned the signed engagement letter and the terms of the engagement have been finalized, you are ready to add the client's financial data to the engagement file.

Request the client's trial balance

You can submit a client request directly to the client, asking them to attach a file that includes the trial balance data for their engagement.

Een vragenlijst toevoegen:

 1. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

 2. Klik op het icoon Document toevoegen () en selecteer Vragenlijst.

 3. Voer een naam in.

 4. Let op: Het kan per SE-product verschillen wat voor soorten vragenlijsten beschikbaar zijn.

 5. Klik op Opslaan.

A new client request is added to your engagement file in your chosen folder. Some online engagement products have templates that include a trial balance request.

A client request that prompts the client to upload their trial balance.

Let op: If you need more information about how to create a new client request from scratch, see Customize a client request.

Once the client request is ready, you can send the client request to your client.

Een vragenlijst versturen:

 1. Open de vragenlijst

 2. Klik op Verzenden.

 3. Het venster Open vragenlijst verschijnt.

 4. Selecteer een deadline voor de reactie van de klant in het veld Opleverdatum vragenlijst.

 5. Kies uw klant tussen de contactpersonen in de lijst Toegewezen personen.

 6. U kunt een of meerdere contactpersonen selecteren of u kunt de optie Wijs toe aan alle contactpersonen aanvinken om de vragenlijst naar alle contactpersonen in de entiteit te versturen.

 7. In het veld Hoofdtekst van e-mail kunt u nog een bericht toevoegen voor in de e-mailnotificatie die wordt verstuurd.

 8. Klik op OK om de vragenlijst te versturen.

The client will attach the requested trial balance file and mark the request as responded. You can review the attachment, and if the trial balance file has all of the expected information, you can accept the response and complete the query.

Import the trial balance

Once you have your client's trial balance file, you can import it into the online engagement. By importing the trial balance, the client's financial data is automatically incorporated into the financial statements and into the analysis sections of other documents.

To import client data from Excel/CSV:

 1. From the top menu, select Trial Balance.

 2. On the trial balance page, choose a trial balance grouping structure from the drop-down menu at the top of the page.

  U kunt bijvoorbeeld:

  • Financial
  • Tax Code
  • Chart of Accounts
 3. Under Import from, select Excel or CSV. In the upload dialog, drag and drop an Excel file or a CSV file into the gray upload area, browse for the file on your local device storage or select the file from the engagement if you have already uploaded it.

  The upload dialog for Excel and CSV files.

 4. Map the columns in the import file by choosing the field that best matches the data from the Import as drop-down menu. If you don’t want to import a column, select Do not import to exclude it.

  Mapping columns using import data.

 5. Klik op Importeren om af te ronden.

Your imported data populates the trial balance.

Assign accounts to groupings

When you import the trial balance file from your client, the online engagement will automatically map as many of the accounts as possible to appropriate groups in the trial balance. However, if an account cannot be automatically mapped, you will need to assign it manually.

To assign an account to a group:

 1. From the top menu, select Trial Balance.

 2. Select the grouping menu and choose one of the available grouping structures.

  The available groupings are:

  • Financial
  • Tax Code
  • Chart of Accounts
  • GIFI (only available for CaseWare RCT)
 3. Select the Assign Accounts icon ().

  Tip: If there are unassigned accounts in the data, the icon shows the number of unassigned accounts in a red badge. For example, if there is one unassigned account, the icon displays the number 1 in a red badge ().

 4. Select the account from the Unassigned column.

  The account now displays in the Selected Accounts column. The application may also display grouping suggestions under Suggestions.

 5. Select a group to assign the selected account to that group.

  Tip: You can also drag the account from the Unassigned column and drop it in a group to assign. You can also search groups using the search field. Note that you need to enter at least 3 characters in the search field for the matching results to display.

  Search and assign accounts

The account is now assigned, and it will be included in your trial balance and in other documents in the online engagement.

View material accounts and groups

While working on some engagements, you may need to consider material amounts for misstatements in the client file. Some online engagement products include a materiality document that can help you assess materiality as you work on the engagement. To learn more, see Define materiality.

If materiality values are defined in the engagement, the materiality values are displayed in the top menu. If you enable materiality indicators on the trial balance, the green (M) mark displays in accounts and groups as a visual indicator that they are material.

Material groups are marked with a green and white M icon.