Bestandsbeheer

Met CaseWare Cloud kan uw organisatie makkelijk en veilig bestanden beheren. Gebruikers hebben overal toegang tot bestanden die zijn geüpload naar Cloud. Hierdoor kunnen medewerkers ook buiten kantoor veilig bestanden openen en kunnen teams makkelijk samenwerken.

Bestanden kunnen toegevoegd worden door deze te uploaden vanaf de computer, maar u kunt ook links aanmaken naar gedeelde documenten in Google Drive, OneDrive of Sharepoint. Als uw organisatie Working Papers gebruikt kunnen kopieën van Working Papers-bestanden ook geüpload worden naar Cloud en daar worden opgeslagen. Andere gebruikers kunnen dan in de gesynchroniseerde bestanden werken in Cloud. Voor meer informatie, zie Integratie tussen Working Papers en Cloud. Cloud kan ook gebruikt worden om bestanden op te slaan die nodig zijn voor dagelijks werk binnen uw organisatie. Zo kunnen u en uw medewerkers tijd besparen door alle benodigdheden bij de hand te hebben op één centrale locatie. Voor meer informatie, zie Bestanden delen met gebruikers en/of groepen en Integratie tussen Working Papers en Cloud.

Alle bestanden van uw organisatie kunnen direct geopend worden vanaf de pagina Bestanden.

Met Cloud is het ook makkelijk om toegang tot de bestanden te beheren. Ieder nieuw bestand dat toegevoegd wordt aan Cloud kan toegewezen worden aan de klant of entiteit waar het bij hoort. Deze bestanden kunnen nog verder ingedeeld worden in mappen binnen de entiteiten. Voor meer informatie, zie Bestanden ordenen met mappen en labels.

Er kan ook beveiliging ingesteld worden voor bestanden. Als een bestand in een bepaalde entiteit wordt opgeslagen beperkt u daarmee automatisch de toegang tot het bestand tot alleen de medewerkers en contactpersonen die toegang hebben tot die entiteit. Voor vertrouwelijk bestanden kunt u toegang nog verder beperken door het bestand als Beperkt in te stellen. U bent dan de enige die het bestand kan zien, tenzij u het deelt met andere gebruikers. Voor meer informatie, zie Een privé-bestand of -activiteit aanmaken.

Als een bestand Beperkt is kan het alleen door andere gebruikers worden gekeken als het gedeeld is.

U kunt ook berichten of taken aanmaken met betrekking tot bepaalde bestanden. Ook houdt Cloud alle activiteit op een bestand bij, waardoor makkelijk gecontroleerd kan worden wanneer het is gebruikt. Er kan zelfs een bewaartermijn worden ingesteld voor bestanden. Hiermee kunt u een datum opgeven wanneer het bestand automatisch verwijderd kan worden door Cloud. Dit maakt compliance ook makkelijk, want zo weet u zeker dat bestanden niet langer dan de verplichte termijn worden bewaard. Daarnaast schoont het Cloud mooi op en worden oude bestanden niet onnodig bewaard. Voor meer informatie, zie Communiceren met andere gebruikers in Cloud.

Maak berichten aan voor bestanden om zo makkelijk te kunnen samenwerken met contactpersonen of andere gebruikers.