Toegang beheren voor gebruikers

Als u gebruikers heeft toegevoegd door middel van een geïmporteerde lijst dan moet u de rollen van deze gebruikers en welke toegang zij hebben tot de apps nog toevoegen. Dit kunt u per gebruiker doen of voor een groep gebruikers, zodat al uw medewerkers toegang hebben tot hun werk.

Rollen toewijzen

U kunt gebruikers en groepen een systeembrede rol toewijzen. Met deze rol hebben gebruikers toegang over de hele organisatie tot bepaalde inhoud om deze te bekijken of te wijzigen. Met bijvoorbeeld de rol Lezer kunnen gebruikers bestanden en activiteiten bekijken in entiteiten en ook hierop reageren. De rol Entiteit toegang is dan wat meer beperkt en zorgt ervoor dat gebruikers alleen informatie over de entiteit zelf kunnen bekijken, zoals wanneer de entiteit is toegevoegd of informatie over de organisatiestructuur.

Een andere mogelijkheid is dat u alleen rollen toewijst die specifiek bedoeld zijn voor toegang tot bepaalde entiteiten, bestanden of activiteiten. Er kunnen ook meerdere van deze rollen tegelijk worden toegewezen aan een gebruiker of groep.

Een voorbeeld. Stel dat u gebruikers toegang wilt geven zodat zij alle klantentiteiten kunnen bekijken (en daarbij ook alle activiteiten en bestanden uit die entiteit), maar dat zij alleen voor entiteiten waar zij aan moeten werken rechten krijgen om entiteiten te bewerken. U kunt dit zo instellen door gebruikers de juiste systeembrede rollen en entiteit-specifieke rollen toe te wijzen.

Er staan verschillende vooringestelde rollen in CaseWare Cloud. Deze rollen staan verder uitgelegd op de pagina Instellingen | Beveiliging | Rolmachtigingen. Op deze pagina kunt u ook zelf nog nieuwe rollen aanmaken.

Systeembrede toegang toewijzen:

 1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

 2. Klik op Groepen of Personeel in het Cloudmenu.

 3. Klik op de gebruiker of de groep waarvan u de rollen wilt wijzigen en klik dan op Bewerken ( ).

 4. Klik op de tab Systeembrede rollen en kies de rollen die u wilt toewijzen.

  Edit staff roles - system wide roles

 5. Klik op Opslaan.

De toegangsinstellingen van deze gebruiker of groep zijn nu bijgewerkt.

Toegang geven tot een entiteit:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit.

 2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Entiteiten.

 3. Selecteer de entiteit waar u toegang toe wilt geven en klik op Deel ().

  Het icoon Deel op de entiteitenpagina.

 4. Geef aan welke groepen, medewerkers of contactpersonen u toegang wilt geven tot de entiteit. Klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 5. Klik op Deel.

Het toegangsniveau van de geselecteerde gebruiker of groep is nu bijgewerkt.

Toegang geven tot specifieke inhoud:

 1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor het bestand of de activiteit.

 2. Selecteer de bestanden of de activiteiten waarop u rollen wilt toewijzen en klik dan op Deel ().

  Klik op het icoon Deel.

 3. Selecteer welke gebruikers of groepen toegang moeten krijgen tot het bestand of de activiteit en klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de juiste rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

  Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

 4. Klik op Deel.

Het toegangsniveau van de geselecteerde gebruiker of groep is nu bijgewerkt.

Cloud apps inschakelen

Om gebruikers toegang te geven tot een app moet u de app eerst voor hen inschakelen. Als de app uitgeschakeld blijft kunnen gebruikers de app niet zien of gebruiken.

Als u de PBC+ of Samenstel+ app heeft gekocht moet u deze via Instellingen eerst inschakelen zodat gebruikers toegang krijgen tot de app en er mee kunnen gaan werken. Voor meer informatie over het aanschaffen van licenties voor apps, zie Beheer uw CaseWare Cloud-licenties.

Sommige apps staan standaard al ingeschakeld voor alle gebruikers.

Let op: Als u gebruik maakt van een app tijdens een proefperiode heeft u een onbeperkt aantal licenties, maar u moet nog wel de app inschakelen voor gebruikers en groepen voor zij het kunnen gebruiken.

Apps inschakelen voor gebruikers en groepen

Apps kunnen ingeschakeld worden voor groepen of voor gebruikers apart. In de meeste gevallen is de simpelste optie om de toegang voor een app te beheren door een gehele groep toegang te geven. Alle leden in de groep krijgen dan automatisch toegang. Als u bijvoorbeeld voor de groep Alle personeelsleden een app inschakelt, hebben meteen al uw medewerkers toegang tot die app. U heeft nog wel een licentie nodig voor iedere gebruiker in de groep.

Als u gebruikers liever individueel toegang wilt geven is dit ook mogelijk. Als u maar één gebruiker toegang hoeft te geven is deze optie makkelijker. Zo kunt u ook makkelijk de toegang voor andere gebruikers beperken.

Toegang tot een app inschakelen voor een gebruiker of groep:

 1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig om een app in te schakelen voor gebruikers. Als u een app voor contactpersonen wilt inschakelen heeft u de rol Beheerder entiteiten nodig. Om een app in te schakelen voor groepen heeft u de rol Personeel beheerder of de rol Beheerder entiteiten nodig.

 2. Ga in het Cloudmenu naar Groepen, Personeel of Contactpersonen.

 3. Selecteer de gebruiker of de groep voor wie u de app wilt inschakelen, klik dan op Bewerken ().

  Klik op Bewerken om de instellingen voor een gebruiker of groep te wijzigen

 4. Ga naar Apps en selecteer de gewenste machtigingen.

  Apps selected and the permissions listed.

 5. Klik op Opslaan.

De app is nu ingeschakeld voor de gebruiker of groep. Na het inschakelen van de app moeten gebruikers nog wel Cloud in hun browser vernieuwen zodat de app zichtbaar wordt in het Cloudmenu.