Een brief of memo toevoegen of wijzigen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

U kunt blanco tekstdocumenten toevoegen voor uw werk in een opdracht. Hiervoor zijn twee soorten tekstdocumenten beschikbaar: als brief en memo.

Als u een brief aanmaakt dan hebben alle medewerkers in de opdracht direct toegang. U kunt ook vanuit de kantoorlaag een brief of memo toevoegen of wijzigen.

Let op: Als u een brief of memo wilt aanpassen vanuit de kantoorlaag dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

Een brief of memo toevoegen

U kunt nieuwe brieven en memo's toevoegen maar ook items die al aangemaakt zijn nog wijzigen.

Een brief of memo toevoegen

 1. Klik op het icoon Toevoegen () en klik dan op Brief of Memo.

 2. Klik op Bewerken () om een tekstgebied of andere secties toe te voegen.

Om een al aangemaakte brief of memo te wijzigen, open het document en klik op Bewerken ().

Let op: Er zijn maar beperkte mogelijkheden om wijzigingen door te voeren aan de standaardinhoud van het product. De standaardinhoud kan ook niet worden verwijderd. Als u toegang heeft tot de kantoorlaag kunt u bepaalde items wel weglaten zodat deze niet in opdrachten opkomen.

Een inhoudsopgave toevoegen

U kunt eenvoudig een inhoudsopgave toevoegen aan uw items. Open het document en klik op Bewerken (). Klik op +Nieuwe sectie | Inhoudsopgave.

De inhoudsopgave wordt ingevoegd in het document en krijgt als standaardtitel Inhoudsopgave. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

Om de inhoudsopgave te verwijderen klikt u op Instellingen () | Verwijderen.

Een groepeergebied toevoegen

Groepeergebieden kunnen aan meerdere tekstgebieden worden toegevoegd. Deze items worden een klein stukje ingesprongen.

Open het document waarin u het groepeergebied wilt toevoegen. Klik op Bewerken (). en +Nieuw gebied | Groepeergebied.

Het groepeergebied wordt ingevoegd in het document en krijgt als standaardtitel Groepeergebied. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

In een groepeergebied kunnen alleen tekstgebieden en guidance worden opgenomen.

Om een groepeergebied te verwijderen klikt u op Instellingen () | Verwijderen. Alle tekstgebieden en guidance in dat gebied worden dan ook verwijderd.

Tekst toevoegen

In de tekstgebieden kunt u uw brief of memo schrijven.

Een tekstgebied toevoegen:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Klik op +Nieuwe sectie | Tekstgebied.

 3. Het tekstgebied wordt ingevoegd in het document en krijgt als standaardtitel Tekstgebied. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

 4. Klik op het tekstgebied om uw tekst in te voeren.

De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Wijzig de kleur van het lettertype of markeer de tekst voor de geselecteerde tekst of paragraaf.

Een opsomming toevoegen.

Zichtbaarheidsvoorwaarden toevoegen aan een opsomming.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een horizontale lijn invoegen.

Een afbeelding toevoegen.

Een tabel toevoegen.

Een speciaal teken invoegen.

Placeholders toevoegen.

Met een placeholder kunt u medewerkers of contactpersoon selecteren en invoegen in de tekst. Ook kan een placeholder worden ingevoegd om een datum te selecteren.

Een tekst-placeholder toevoegen.

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

Een link invoegen of verwijderen in tekstgebieden

Aan een tekst kunt u ook links en bestanden toevoegen. U kunt links naar webpagina's toevoegen, e-mailadressen of een telefoonnummer.

Een link in een tekstsectie opnemen:

Open het document en klik op Bewerken (). Klik op link invoegen () en er opent een venster waar u meer informatie kunt invullen:

 • Weergavetekst: de geselecteerde tekst verwijst naar de link. Als u nog geen tekst geselecteerd had kunt u deze nog in dit veld invullen.

 • Linktype - selecteer wat voor soort link u wilt invoegen. De velden in het venster veranderen bij de verschillende opties.

  Linktype

  Velden

  URL

  Protocol - geef aan welke protocol wordt gebruikt (http, https, ftp of overig)

  URL - voer de URL in

  Interne link in pagina

  Deze functie werkt nog niet

  E-mail

  E-mailadres - vul het e-mailadres in

  Onderwerp bericht - vul het onderwerp in voor het e-mailbericht

  Inhoud bericht - voer uw e-mailbericht in

  Telefoon

  Telefoonnummer - vul het telefoonnummer in

In het tabblad Doelvenster kunt u aangeven hoe de link geopend moet worden. De standaardoptie staat ingesteld op openen in een nieuw venster.

Als u nog verdere informatie wilt toevoegen kunt u terecht in het tabblad Geavanceerd. Als u een bestand toevoegt aan de link kunt u de optie Download forceren aanvinken zodat het bestand direct gedownload wordt als op de link wordt geklikt.

Zodra u alles heeft ingevuld klik dan op OK.

Om een link uit de tekst te verwijderen klikt u op het icoon voor Link verwijderen ().

Placeholders toevoegen aan een tekst

U kunt een placeholder aan een tekst toevoegen om specifieke informatie in te voegen met betrekking tot de opdracht, organisatie of klant. Zo kunt u bijvoorbeeld een datum-placeholder invoegen om makkelijk te kunnen selecteren op welke datum een document bevestigd of ondertekend is.

Een tekst-placeholder toevoegen

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Tekst-placeholder invoegen ().

 3. Het venster Placeholder tekst komt op waar u meer informatie kunt invullen:

  • Geef de placeholder een label zodat gebruikers kunnen zien wat ze kunnen invullen met deze placeholder.

  • Eventueel kunt u ook een voorbeeld toevoegen voor gebruikers in het veld Voorgestelde tekst. Met de opmaakwerkbalk kunt u de opmaak nog wijzigen.

 4. Klik op Opslaan.

 5. De placeholder is nu ingevoegd in de tekst en is gemarkeerd in het blauw.

Let op: Als u een voorgestelde tekst invoert wordt dit weergegeven in de tekst. Als er geen voorgestelde tekst is opgegeven verschijnt het label.

Een placeholder voor contactpersoon toevoegen

Open het document en klik op Bewerken (). Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon placeholder voor contactpersoon invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Gebruikers kunnen zo een contactpersoon in de lijst selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer contactpersoon. Om dit label te wijzigen klikt u op de placeholder. Het venster om een contactpersoon te selecteren verschijnt. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een placeholder voor een medewerker toevoegen

Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon placeholder voor medewerker invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Gebruikers kunnen zo een medewerker in de lijst selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer medewerker. Om dit label te wijzigen klikt u op de placeholder. Het venster om een contactpersoon te selecteren verschijnt. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een datum-placeholder toevoegen

Open het document en klik op Bewerken (). Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon datum-placeholder invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Als gebruikers er op klikken opent een kalender zodat ze een datum kunnen selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer datum. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een placeholder voor een logo toevoegen

Open het document en klik op Bewerken (). Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Logo invoegen ().

Als de beheerder een logo heeft geĆ¼pload wordt deze direct ingevoegd in plaats van de placeholder. Zo niet dan verschijnt een link naar de Cloud instellingen zodat een logo kan worden toegevoegd.

Een formule invoegen in een tekstgebied

Met formules () kunt u bestaande informatie uit de opdracht of uit Cloud automatisch ophalen en invoegen in een tekst.

Zo zijn de volgende opties beschikbaar:

Opdrachteigenschappen

(vanuit Cloud)

Opdrachteigenschappen zoals deze zijn ingevoerd in Cloud, bijvoorbeeld:

 • Handelsnaam
 • Wettelijke naam
 • Datum jaareinde
 • Startdatum jaar
 • Huidig jaar
 • Website
 • Voorafgaand jaar
 • Adres entiteit

Saldibalans

(vanuit de opdracht)

Informatie uit de saldibalans, zoals de rekeningnaam, groepsnaam, of waarden uit het huidige of voorafgaande jaar.

Eigenschappen firma

(vanuit Cloud)

Naam firma

Adres firma

Antwoorden

(vanuit de opdracht)

Antwoorden op instructies uit de checklist. Selecteer een checklist uit de lijst en klik op het antwoord die u wilt ophalen en invoegen in de tekst.

Materialiteit

(vanuit de opdracht)

Opgegeven waarden in het materialiteitsdocument.

Dynamische tekst

Dynamische tekst komt alleen op als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De tekst die opkomt kan verschillen in bepaalde situaties.

Zie Dynamische tekst toevoegen.

Forms Value

Selecteer een form en het veld, de waarde van het geselecteerd veld wordt in het tekstveld geplaatst.

Let op: Deze optie is alleen beschikbaar in het venster Data Link als forms ingeschakeld staan voor uw product.

Dynamische tekst toevoegen:

Let op: U kunt alleen dynamische tekst toevoegen in de template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Klik in de tekst waar u de formule wilt toevoegen.

 3. Selecteer Formule toevoegen () op de werkbalk.

 4. In het tabblad Dynamische tekst klikt u op Voorwaarde toevoegen om de keuzelijst te openen.

 5. Per optie komen verschillende velden op:

Voorwaarde

Instellingen

Antwoord

Document - selecteer uit welk document het antwoord moet komen

Instructie -  selecteer op welke instructie antwoord is gegeven

Voorwaarde - selecteer het antwoord

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Saldibalans

Financiƫle groep - selecteer de rekening of groep uit de saldibalans

Voorwaarde

 • Consistent
 • Tegengesteld
 • Inconsistent

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Consolidatie

Voorwaarde - Geef aan of het gaat om geconsolideerd of niet geconsolideerd

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Rapportageperiode

Niet beschikbaar

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Ondernemingsvorm

Voorwaarde - selecteer het land

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Groep van voorwaarden

Kies deze optie als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen waarbij de uitvoer afhankelijk is van aan welke voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarde voor groep - kies een van de volgende opties:

Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan

Wanneer aan minstens een van de onderstaande voorwaarden is voldaan

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Form Value

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Let op: Deze optie is alleen beschikbaar als deze ingeschakeld staat voor uw product.

  U kunt ook meerdere voorwaarden toevoegen om zo verschillende teksten op te laten komen. Klik hiervoor nogmaals op Voorwaarde toevoegen.

  U kunt eventueel ook een andere tekst op laten komen als aan geen van de voorwaarden voldaan wordt.

 1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

 2. Als aan een voorwaarde (of meerdere voorwaarden) voldaan is wordt de opgegeven tekst opgehaald.

  Als aan geen van de voorwaarden voldaan is wordt de alternatieve tekst opgehaald. Als u hier geen alternatieve tekst voor heeft ingevoerd verschijnt de tekst #Waarde leeg#.

Een pagina-einde invoegen

Een pagina-einde wordt gebruikt om aan te geven in het document waar een pagina eindigt en een nieuwe pagina moet beginnen. Zo kunt u de lay-out van de pagina aanpassen voor het printen.

Klik in het document op +Nieuwe sectie | Pagina-einde. Het pagina-einde wordt ingevoegd en krijgt de standaardtitel Pagina-einde. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

Let op: U kunt geen pagina-einde toevoegen in lege groepeergebieden. In het groepeergebied zelf kunnen alleen tekstgebieden en guidance worden toegevoegd.

Om een pagina-einde te verwijderen klikt u op Instellingen () | Verwijderen.

Een kop- of voettekst toevoegen

In een kop- of voettekst kunt u informatie over de opdracht toevoegen, zoals de naam van de opdracht in de koptekst en de naam van de organisatie in de voettekst.

U kunt voor ieder groepeergebied, pagina-einde of voor de inhoudsgave ook aparte kop- en voetteksten toevoegen.

Kop- en/of voettekst toevoegen aan een brief of memo:

 1. Klik op Meer acties () | Printinstellingen.

 2. Er staan twee aparte tekstvelden voor Koptekst en Voettekst waar u uw tekst kunt invullen.

De opmaakbalk verschijnt boven het tekstgebied. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Wijzig de kleur van het lettertype of markeer de tekst voor de geselecteerde tekst of paragraaf.

Een opsomming toevoegen.

Zichtbaarheidsvoorwaarden toevoegen aan een opsomming.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een horizontale lijn invoegen.

Een afbeelding toevoegen.

Een tabel toevoegen.

Een speciaal teken invoegen.

Een link invoegen of verwijderen.

Het huidige paginanummer invoegen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

 1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Een aparte kop- of voettekst toevoegen aan een groepeergebied, pagina-einde of inhoudsopgave

 1. Ga naar het item waarvoor u een aparte kop- of voettekst wilt toevoegen.

 2. Klik op Instellingen () | Pas printinstellingen aan.

 3. Klik op de optie Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst en er verschijnt een tekstveld.

 4. Vul uw aangepaste tekst in.

 5. De opmaakbalk verschijnt boven het tekstgebied. U kunt deze werkbalk gebruiken om de tekst verder aan te passen.

 6. Klik op Opslaan.

 7. De tekst die u hier invoert wordt gebruikt in plaats van de bestaande instellingen voor de kop- en voetteksten van het document.

De printopties instellen

Als u op de Printknop klikt () wordt het document opnieuw geopend in een PDF-bestand zodat gebruikers het kunnen printen of opslaan. Guidance wordt niet opgenomen in een PDF.

De printopties instellen:

 1. Ga in de Documentnavigatie naar Meer acties () | Printinstellingen voor document.

 2. Als u voor een pagina-einde, groep of inhoudsopgave andere opties wilt instellen, ga dan naar Instellingen () | Pas printinstellingen aan.

 3. Geef de opties in voor het briefhoofd, de paginagrootte en de marges.

 4. Klik op Liggend om de afdrukstand te wijzigen.

 5. De standaard afdrukstand staat ingesteld op Staand.

 6. Als u wilt dat de paginanummering pas na de inhoudsopgave begint, haal dan het vinkje weg bij Inhoudsopgave meenemen in paginanummering.