Modify or add a checklist

Checklist documents help you create dynamic workflows to facilitate the engagement process for users. It’s like a questionnaire that consists of items intended to gather information about the client and the engagement. When used with visibility settings, a checklist document simplifies the initial engagement file.

As users respond to the checklist, related documents and content become available (or visible) in the engagement file. This way, only documents that users need are available on the Documents page, while other documents remain hidden.

You can add or modify checklists in the engagement file or your firm template.

Let op: Als u een checklist wilt aanpassen vanuit de kantoorlaag of een brief of memo wilt toevoegen dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

Checklist components

The following components are available in checklist documents:

 • Procedures - The checklist items that users need to go through and provide responses for.

 • Groups and subgroups - To group related procedures.

 • Sub-level Procedures - To add sub-procedures to a procedure and create a multilevel structure.

 • Response Types - To specify the expected user response. The following table describes the available response types:

  Response type

  Expected user response

  Manual

  Enter the requested information.

  Picklist

  Select one item from the drop-down list.

  Multi-Picklist

  Select one or more items from the drop-down list.

  Datum

  Select a date from the calendar.

  Entity Information

  View and verify client data.

  The displayed information links to CaseWare Cloud. The user can edit any incorrect information if needed.

  Contact Information

  View and verify client contact data.

  The displayed information links to CaseWare Cloud. The user can edit any incorrect information if needed.

 • Guidance - To provide guidance information for the users. For example, to state which document will be available in the engagement file if user answers Yes in this procedure.

Add a checklist

You can modify existing checklist documents or add new ones.

To add a checklist:

 1. Select Add () at the documents page, then choose Checklist.

 2. A blank checklist opens.

 3. Klik op Bewerken () om een tekstgebied of andere secties toe te voegen.

To modify an existing checklist, open the document and select Edit ().

Let op: Er zijn maar beperkte mogelijkheden om wijzigingen door te voeren aan de standaardinhoud van het product. De standaardinhoud kan ook niet worden verwijderd. However, if you have access to the firm template, you can suppress it so it doesn’t show for end users.

Review and modify the checklist default settings

Once you've added a checklist, you need to review the default settings and make changes as necessary.

To review and modify the checklist settings:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Select the Settings icon ().

 3. The Checklist Settings dialog opens.

  Let op: This dialog is only available in checklists that you have added in the engagement.

 1. Review and modify the following settings as needed.

Instellingen

Omschrijving

Guidance title

This is the title for the document guidance information. You can enter a guidance title to change the default title.

Sign-off procedures and conclusion

Select this check box to add a signoff option in all procedures and the conclusion rather than having one signoff for the whole document.

Conclusion available

Select this check box to add a conclusion section to the document. Once you select it, a text field displays so you can add a title to the conclusion section.

Enable assertions

Select this check box to add assertions in the document, if a procedure addresses any of them. Once selected, the assertions icon () displays at each procedure.

Use non-consolidated data

Select this check box to determine whether or not non-consolidated data can be used in the document.

Allow input notes in procedures

Select this check box to insert the Add note button below each response in the document which allows users to enter a note related to the response or procedure. You can also use this button to add a note placeholder.

Antwoord

Select + Response to define the default response each procedure in this checklist. If you don’t define a default response, you’ll have to define a response every time you add a procedure in the document.

For information on how to add a response type, see Add a response type to a procedure.

Show responses beneath procedure

Select this check box to display responses below their respective procedures.

Analysis

Enable data analysis by selecting the desired chart option from the drop-down list. The data used for analysis is sourced from the trial balance.

Once you enable this option, the Analysis page is added in the document. The tab displays the selected charts for specific a group or as an Analysis document for an overall financial analysis. For information on how to use the Analysis page, see View account analysis in checklists.

Show risk information

Select this check box to enable the risks tab. You need to also define the data source for this tab using the Financial groups section.

Financial groups

Select one or more financial groupings to associate with the checklist. If you enabled the Risks tab, risks that apply to the selected financial groupings are displayed in the tab.

 1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

  Modifications immediately apply in the document.

Add a group or a subgroup

Groups are sections of the checklist document where you can add procedures. You can organize your procedures by adding them to groups and subgroups.

To add a group, Open the document and select Edit (), then select + Group at the top of the document. The default title of the new group is New Group with a black font color. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

If you want to hide procedure numbering in the group, select More actions () and choose Hide procedure numbers within group.

To add a subgroup in a group:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Go to the group that you want to add a subgroup for.

 3. Select More actions (), then choose Add subgroup.

 4. A new subgroup is added with a default title New Group with a blue font color. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

If you want to hide procedure numbering in the subgroup, select More actions () and choose Hide procedure numbers within group.

Add a procedure

Procedures are the checklist items that users need to go through and provide responses for. You can only add procedures in groups or subgroups.

To add a procedure:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Go to the group or subgroup that you want to add a procedure in.

 3. Select More actions () | Add Procedure or select + Procedure.

 4. A new procedure is added with a default description New Procedure and the default response type (if specified in the document settings).

 5. Select the default description to change it.

 6. Als u in het tekstveld klikt verschijnt de werkbalk om de opmaak aan te passen. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

  Pictogram

  Omschrijving

  De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

  Een opsomming toevoegen.

  De tekst of paragraaf inspringen.

  De tekst of paragraaf uitlijnen.

  Een tabel toevoegen.

  Een link invoegen of verwijderen.

  Insert a reference to a visible or hidden document in the engagement file.

  Een formule invoegen.

  Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

  You can also select the Summary field above the description to enter a short name for the procedure.

 7. Select More actions () | Settings to review and customize the procedure settings.

  You can also add a sub-level procedure to create a multilevel structure in the procedure.

To add a sub-level procedure:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Select the procedure or sub-procedure that you want to add sub-levels for.

 3. Klik op Meer acties ().

 4. If you selected a main procedure in Step 1, select More actions () | 2nd Level Procedure. A second level list is added with the new procedure and alphabetic numbering.

  If you selected a 2nd level procedure in Step 1, select More actions () | 3rd Level Procedure. A third level list is added with the new procedure and roman numerals numbering.

 5. Select More actions () | Settings to review and customize the settings for the newly added sub-procedure.

To hide the numbering for the sub-procedure, select More actions () | Hide sub-procedure numbers.

Add or remove a link in the procedure description

Aan een tekst kunt u ook links en bestanden toevoegen. U kunt links naar webpagina's toevoegen, e-mailadressen of een telefoonnummer.

Een link toevoegen:

Klik op link invoegen () en er opent een venster waar u meer informatie kunt invullen:

 • Weergavetekst: de geselecteerde tekst verwijst naar de link. Als u nog geen tekst geselecteerd had kunt u deze nog in dit veld invullen.

 • Linktype - selecteer wat voor soort link u wilt invoegen. De velden in het venster veranderen bij de verschillende opties.

  Linktype

  Velden

  URL

  Protocol - geef aan welke protocol wordt gebruikt (http, https, ftp of overig)

  URL - voer de URL in

  Interne link in pagina

  Deze functie werkt nog niet

  E-mail

  E-mailadres - vul het e-mailadres in

  Onderwerp bericht - vul het onderwerp in voor het e-mailbericht

  Inhoud bericht - voer uw e-mailbericht in

  Telefoon

  Telefoonnummer - vul het telefoonnummer in

In het tabblad Doelvenster kunt u aangeven hoe de link geopend moet worden. De standaardoptie staat ingesteld op openen in een nieuw venster.

Als u nog verdere informatie wilt toevoegen kunt u terecht in het tabblad Geavanceerd. Als u een bestand toevoegt aan de link kunt u de optie Download forceren aanvinken zodat het bestand direct gedownload wordt als op de link wordt geklikt.

Zodra u alles heeft ingevuld klik dan op OK.

Om een link uit de tekst te verwijderen klikt u op het icoon voor Link verwijderen ().

Add a data link in the procedure description

Met formules () kunt u bestaande informatie uit de opdracht of uit Cloud automatisch ophalen en invoegen in een tekst.

Zo zijn de volgende opties beschikbaar:

Opdrachteigenschappen

(vanuit Cloud)

Opdrachteigenschappen zoals deze zijn ingevoerd in Cloud, bijvoorbeeld:

 • Handelsnaam
 • Wettelijke naam
 • Datum jaareinde
 • Startdatum jaar
 • Huidig jaar
 • Website
 • Voorafgaand jaar
 • Adres entiteit

Saldibalans

(vanuit de opdracht)

Informatie uit de saldibalans, zoals de rekeningnaam, groepsnaam, of waarden uit het huidige of voorafgaande jaar.

Eigenschappen firma

(vanuit Cloud)

Naam firma

Adres firma

Antwoorden

(vanuit de opdracht)

Antwoorden op instructies uit de checklist. Selecteer een checklist uit de lijst en klik op het antwoord die u wilt ophalen en invoegen in de tekst.

Materialiteit

(vanuit de opdracht)

Opgegeven waarden in het materialiteitsdocument.

Dynamische tekst

Dynamische tekst komt alleen op als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De tekst die opkomt kan verschillen in bepaalde situaties.

Zie Dynamische tekst toevoegen.

Forms Value

Insert the value of a specific form field. Once you select a form and a field, the value of the selected field is inserted in the text field.

Let op: This option is only available in the Data Link dialog if custom forms are available in your product, such as Tax forms.

Dynamische tekst toevoegen:

Let op: U kunt alleen dynamische tekst toevoegen in de template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Klik in de tekst waar u de formule wilt toevoegen.

 3. Selecteer Formule toevoegen () op de werkbalk.

 4. In het tabblad Dynamische tekst klikt u op Voorwaarde toevoegen om de keuzelijst te openen.

 5. Per optie komen verschillende velden op:

 6. Voorwaarde

  Instellingen

  Antwoord

  Document - selecteer uit welk document het antwoord moet komen

  Instructie -  selecteer op welke instructie antwoord is gegeven

  Voorwaarde - selecteer het antwoord

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Saldibalans

  Financiële groep - selecteer de rekening of groep uit de saldibalans

  Voorwaarde

  • Consistent
  • Tegengesteld
  • Inconsistent

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Consolidatie

  Voorwaarde - Geef aan of het gaat om geconsolideerd of niet geconsolideerd

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Rapportageperiode

  Niet beschikbaar

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Ondernemingsvorm

  Voorwaarde - selecteer het land

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Form Value

  Condition - select a form and a field in the selected form

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

  Let op: This condition is only functional if custom forms are available in your product, such as Tax forms.

  Groep van voorwaarden

  Kies deze optie als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen waarbij de uitvoer afhankelijk is van aan welke voorwaarden wordt voldaan.

  Voorwaarde voor groep - kies een van de volgende opties:

  Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan

  Wanneer aan minstens een van de onderstaande voorwaarden is voldaan

  Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

 7. U kunt ook meerdere voorwaarden toevoegen om zo verschillende teksten op te laten komen. Klik hiervoor nogmaals op Voorwaarde toevoegen.

  U kunt eventueel ook een andere tekst op laten komen als aan geen van de voorwaarden voldaan wordt.

 8. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

 9. Als aan een voorwaarde (of meerdere voorwaarden) voldaan is wordt de opgegeven tekst opgehaald.

  Als aan geen van de voorwaarden voldaan is wordt de alternatieve tekst opgehaald. Als u hier geen alternatieve tekst voor heeft ingevoerd verschijnt de tekst #Waarde leeg#.

Review and customize procedure settings

If you want to view or customize the settings for a specific procedure or sub-procedure in the checklist, open the document and select Edit (). Select More actions () | Settings, then select the Override the checklist settings check box.

The following options are available in the Procedure Settings dialog:

Instellingen

Omschrijving

Allow sign offs

Select this option to add a signoff () to the procedure.

Allow input notes in procedures

Select this option to  add a text box below the response where users can enter notes. You can add a note placeholder in the displayed field.

Allow multiple rows

Select this option to allow users to provide more than one response for the procedure. This option enables the +Row button in the procedure.

Let op: If your procedure has more than one response, selecting this setting will automatically display your responses in a table beneath the procedure. The response placeholder labels are displayed in the header row.

Response sets

Select +Response to add a response type.

Select Remove () to remove a response.

Select Edit () to edit a response.

Show responses beneath procedure

Select this option to display the responses below the procedure.

Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Add a response type to a procedure

You can modify the options for the default response type or remove it and add a different one.

To add a response in a procedure:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Select the procedure or subprocedure.

 3. Select More actions () | Settings, then select the Override the checklist settings check box.

 4. Select +Response.

 5. Enter the placeholder text.

 6. This is the default text that appears in the response field before the user enters or selects a response.

 7. Select a response type.

 8. The following types are available:

Response type

Omschrijving

Manual

An input text field where users can enter a custom response.

Picklist

A drop-down list where users can select one response from a list of responses. You can customize the list of responses to meet your needs. The default responses are Yes, No, and Not applicable.

Multi-Picklist

A drop-down box where users can select multiple responses from a list of responses. The default responses include Yes, No, and Not applicable.

Datum

A date picker field with an inline calendar icon where users can select a date.

Entity Information

A field that displays information about the client entity. Entity information is linked directly to the client’s profile on CaseWareCloud.

Contact Information

A field that displays information about one of the client contacts. Contact information is linked directly to the client’s user profile on CaseWareCloud.

 1. Specify the response options for the following response types:

  Response type

  Opties

  Picklist and Multi-Picklist

  Select the Edit icon () to modify the response options for lists. The following settings are available:

  Edit the existing options in the text fields or select Delete () to remove the response from the list.

  Select + Option to add a new option to the list.

  Select Other to add a text input field where users can enter a text response within the drop-down list.  

  Select Display inline to display the responses next to each other in the procedure rather than in a drop-down list.

  You can use the arrow up () and arrow down () to rearrange the order of appearance of the response options.

  Once you’re done, select the Checkmark () to save your changes.

  Let op: You can use the responses you’ve added to this procedure in other procedures in the checklist document.

  Entity Information

  Link one or more of the following fields to your procedure:

  • Wettelijke naam
  • Handelsnaam
  • Datum jaareinde
  • Startdatum jaar
  • Current year
  • Prior year
  • Adres
  • Website
  • Entity number
  • Telefoonnummer:
  • Ondernemingsvorm
  • Business phone
  • Business fax
  • Mobiel nummer
  • Home phone
  • Industry codes
  • Client since
  • Date of incorporation

  Contact Information

  Link one or more of the following fields to your procedure:

  • First name
  • Last name
  • Initials
  • E-mail
  • Job title
  • Omschrijving
  • Home
  • phone
  • Work
  • phone
  • Mobiel nummer
 2. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Add authoritative references in a procedure

You can add a link to an authoritative resource in the procedure. For example, you can add a reference to AU-C 570 The Auditor's Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern.

Let op: You can only add authoritative reference in a procedure in the firm template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

To add an authoritative reference:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Select + Authoritative reference link.

 3. Enter the link text to be displayed in the procedure at Label.

 4. Enter the URL address at URL.

 5. Klik op OK.

Rearrange procedures

You can move procedures in the checklist document to change the order of appearance.

To move a procedure:

 1. Open het document en klik op Bewerken ().

 2. Select the procedure that you want to move.

 3. Select the Move ().

 4. Arrows indicating the possible target locations where you can move the procedure display in the document.

 5. Select the arrow next to the desired target location.

 6. The procedure now displays in the new location.