De lay-out van de jaarrekening aanpassen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Als u wilt dat de jaarrekening meer aansluit bij de wensen van uw organisatie of van uw klanten dan is het mogelijk om de lay-out aan te passen. Daarnaast kan het ook handig zijn om de lay-out te wijzigen als u de jaarrekening wilt printen of archiveren.

Open de opdracht en selecteer de jaarrekening die u wilt aanpassen vanuit de Documentenpagina.

Let op: Als u de lay-out wilt aanpassen vanuit de kantoorlaag dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

Een pagina-einde invoegen

Een pagina-einde kan gebruikt worden om bijvoorbeeld aan te geven dat u nog inhoud wilt toevoegen of om een lege ruimte te houden tussen twee hoofdstukken in de jaarrekening.

U kunt ook een pagina-einde in een tabel invoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld soortgelijke of verwante informatie in de tabel op dezelfde pagina tonen in plaats van dat het over twee pagina's verdeeld is.

Let op: De pagina-eindes die zijn toegevoegd in de standaardinhoud kunnen niet verwijderd worden.

Een pagina-einde invoegen in een document:

 1. Ga naar het hoofdstuk in de jaarrekening waar u een pagina-einde wilt invoegen.

 2. Ga met de muis onder of boven de sectie waar u het pagina-einde wilt toevoegen en het icoon Sectie toevoegen verschijnt ().
 3. Kies optie Pagina-einde.

Een pagina-einde invoegen in een tabel:

 1. Selecteer de tabel waarin u een pagina-einde wilt invoegen.

  Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

 2. Klik op het icoon Meer acties ().

 3. Klik op Dynamische tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 4. Ga naar het onderdeel in de tabel waar u een pagina-einde wilt invoegen.

 5. Klik aan de linkerkant op het icoon Toevoegen () en klik op Pagina-einde.

 6. Klik bovenaan de pagina op Opslaan of Opslaan en sluiten.

Een kop- of voettekst toevoegen

In een kop- of voettekst kunt u informatie over de opdracht toevoegen aan de jaarrekening. Zoals de naam van de opdracht in de koptekst en de naam van de organisatie in de voettekst.

De kop- en voetteksten kunnen ook voor aparte hoofdstukken aangepast worden en zelfs als u een pagina-einde of hoofdstuk voor specificaties toevoegt (Specificaties bij de jaarrekening).

Een kop- en/of voettekst toevoegen aan de jaarrekening:

 1. Klik op het icoon voor Instellingen ( ) en klik op Printinstellingen voor documenten.

 2. Er staan twee aparte tekstvelden voor Koptekst en Voettekst waar u uw tekst kunt invullen.

  De tekst kan dan verder nog aangepast worden met de opmaakwerkbalk.

 3. Klik op Opslaan.

Een aangepaste kop- of voettekst toevoegen aan een hoofdstuk in de jaarrekening:

 1. Ga naar het hoofdstuk van de jaarrekening waar u de kop- of voettekst wilt aanpassen.

 2. Klik op het icoon Meer acties () rechtsboven op de pagina.

 3. Klik op Pas printinstellingen aan.
 4. Klik op de optie Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst en er verschijnt een tekstveld.

 5. Vul uw aangepaste tekst in.

  De tekst kan dan verder nog aangepast worden met de opmaakwerkbalk.

 6. Klik op Opslaan.

  De tekst die u hier invoert wordt gebruikt in plaats van de bestaande instellingen voor de kop- en voetteksten van het document.

Een kop- of voettekst toevoegen aan een hoofdstuk voor specificaties:

 1. Klik op het icoon voor Instellingen ( ) en klik op Printinstellingen voor aantekeningen.

 2. Er staan twee aparte tekstvelden voor Koptekst en Voettekst waar u uw tekst kunt invullen.

  De tekst kan dan verder nog aangepast worden met de opmaakwerkbalk.

 3. Klik op Opslaan.

  De tekst die u hier invoert (Specificaties bij de jaarrekening) wordt gebruikt in plaats van de bestaande instellingen voor de kop- en voetteksten van het document.

Een aangepaste kop- of voettekst toevoegen aan een pagina-einde:

 1. Ga naar het pagina-einde.

  Zweef met de muis boven het pagina-einde en rechts verschijnen iconen om het pagina-einde aan te passen.

 2. Klik op het icoon Meer acties ().

 3. Klik op Printinstellingen.
 4. Klik op de optie Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst en er verschijnt een tekstveld.

 5. Vul uw aangepaste tekst in.

  De tekst kan dan verder nog aangepast worden met de opmaakwerkbalk.

 6. Klik op Opslaan.

  De tekst die u hier invoert wordt gebruikt in plaats van de bestaande instellingen voor de kop- en voetteksten van het document.

Hoofdstukken in de jaarrekening verplaatsen

Een jaarrekening bestaat uit verschillende hoofdstukken. De opmaak van de jaarrekening kan opnieuw ingedeeld worden door de verschillende hoofdstukken te verplaatsen.

Een hoofdstuk verplaatsen:

 1. Aan de linkerkant van de pagina staat de documentnavigatie. Hier staan de hoofdstukken van de jaarrekening in een overzicht.

 2. Ga naar het hoofdstuk dat u wilt verplaatsen. Houd de muis erboven en het icoon Verplaatsen () verschijnt ernaast.

 3. Sleep het hoofdstuk naar de juiste plek in het overzicht.

 4. Bij het verslepen verschijnt een rand om ieder hoofdstuk. Zo kunt u makkelijker zien waar u het onderdeel naar toe kunt slepen.

Weergave-opties voor rijen in de tabel

U kunt de weergave van rijen aanpassen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type rij.

 • Apply default behavior

  The default behavior differs based on the row type:

  For input rows:

  • Always display this row in the financial statements.

  • Display this row in the document PDF print copy if it has a non-zero balance (that is, the cell is not empty and its value is not zero) - otherwise, hide the row in the PDF print copy.

  For group rows (trial balance group and custom group Total or Title):

  • Always display this row in the financial statements.

  • Display this row in the document PDF print copy if the group includes more than one account with non-zero balance (that is, the cells are not empty and their values are not zero) - otherwise, hide this row in the PDF print copy.

  For trial balance rows:

  • Display this row in the financial statements and in the document PDF print copy if the balances for current or prior years exist - otherwise, hide this row in both.

 • Always display this row

  The row always displays in the financial statements and in the PDF print copy.

 • Always hide this row

  The row is always hidden in the financial statements and in the PDF print copy.

  Let op: This option is only available for input rows and group rows (trial balance group rows, custom group Title and Total rows).

Weergave van een rij wijzigen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 4. Selecteer de rijen.

 5. Klik op het icoon ().

 6. Er opent een keuzelijst met de beschikbare opties voor de geselecteerde rij.

  De Standaard zichtbaarheid wordt automatisch toegepast.

  Let op: Als het een invoer-rij of groeps-rij betreft is de optie Deze rij altijd verbergen ook beschikbaar; zo niet dan zijn er twee opties Standaard zichtbaarheid en Deze rij altijd tonen.

  Opties voor de weergave van de geselecteerde rij.

 7. Selecteer de gewenste weergave.

 8. Tip: De-selecteer de rij als u de opties voor de geselecteerde rij zo wilt behouden.

  Een geselecteerde rij.

 9. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Rijen die niet worden opgenomen bij het printen van het document staan in grijze tekst zodat ze beter opvallen.

Rijen die niet geprint worden hebben grijze tekst.

Printopties voor de jaarrekening instellen

Als u op de Printknop klikt () wordt het document opnieuw geopend in een PDF-bestand. Vanuit dat bestand kunt u de jaarrekening printen of opslaan als PDF.

De printopties instellen:

 1. Ga in de Documentnavigatie naar Instellingen () | Printinstellingen voor document.

 2. Als u voor de specificaties printopties wilt instellen, ga dan naar Instellingen () | Printinstellinge voor specificaties.

  Als u voor een ander onderdeel in de jaarrekening printopties wilt instellen, ga dan naar Meer acties () | Pas printinstellingen aan.

  Als u voor een bepaalde pagina de printopties wilt instellen, ga dan naar Meer acties () | Printinstellingen.

 3. Geef de opties in voor het briefhoofd, de paginagrootte en de marges.

 4. Klik op Liggend om de afdrukstand te wijzigen.

 5. De standaard afdrukstand staat ingesteld op Staand.

 6. Als u wilt dat de paginanummering pas na de inhoudsopgave begint, haal dan het vinkje weg bij Inhoudsopgave meenemen in paginanummering.