De jaarrekening aanpassen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Als u wilt dat de jaarrekening meer aansluit bij de wensen van uw organisatie of van uw klanten dan is het mogelijk om de inhoud aan te passen. Daarnaast kan het ook handig zijn om de inhoud te wijzigen als u de jaarrekening wilt printen of archiveren.

Open de opdracht en selecteer de jaarrekening die u wilt aanpassen vanuit de Documentenpagina.

Let op: Als u de inhoud wilt aanpassen vanuit de kantoorlaag dan heeft u de rol Beheerder Instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen om toegang te krijgen tot de kantoorlaag. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

Hoofdstukken toevoegen

Met hoofdstukken kunt u de jaarrekening indelen en sorteren op gerelateerde informatie.

Een hoofdstuk toevoegen aan de jaarrekening:

 1. Klik links op de pagina in de document navigatie op Toevoegen ().

 2. Klik op Nieuw hoofdstuk.

  Het hoofdstuk wordt toegevoegd aan de documentnavigatie en krijgt de standaardtitel Nieuw hoofdstuk. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

  Tip: U kunt ook een hoofdstuk toevoegen voor specificaties bij de jaarrekening. Klik hiervoor op Nieuw hoofdstuk voor specificaties.

 3. Klik in het document van het nieuwe hoofdstuk op het blauwe icoon Sectie toevoegen () om zo te beginnen met uw teksten in te voegen.

Voeg een nieuw hoofdstuk toe in de documentnavigatie en klik op het icoon Sectie toevoegen () voor de volgende opties:

 • Tekstsectie

 • Dynamische tabel

 • Analysis

 • Pagina-einde

In één hoofdstuk kunnen meerdere van deze opties worden toegevoegd. U kunt het nieuwe hoofdstuk ook verslepen en zo de volgorde van alle hoofdstukken aanpassen. Voor meer informatie, zie Hoofdstukken in de jaarrekening verplaatsen.

Tekst aanpassen

Voor de verschillende hoofdstukken en specificaties bij de jaarrekening kunt u ook de tekst wijzigen. Ook de opmaak kan worden aangepast.

Een tekstsectie aanpassen:

Selecteer de tekst die u wilt aanpassen.

Boven de tekst verschijnt de werkbalk om de opmaak aan te passen. U kunt hiermee:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Wijzig de kleur van het lettertype of markeer de tekst voor de geselecteerde tekst of paragraaf.

Een opsomming toevoegen.

Zichtbaarheidsvoorwaarden toevoegen aan een opsomming.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een horizontale lijn invoegen.

Een afbeelding toevoegen.

Een tabel toevoegen.

Een speciaal teken invoegen.

Placeholders toevoegen.

Met een placeholder kunt u medewerkers of contactpersoon selecteren en invoegen in de tekst. Ook kan een placeholder worden ingevoegd om een datum te selecteren.

Een tekst-placeholder toevoegen.

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

Een link invoegen of verwijderen in een tekst

Aan een tekst kunt u ook links en bestanden toevoegen. U kunt links naar webpagina's toevoegen, e-mailadressen of een telefoonnummer.

Een link in een tekstsectie opnemen:

Klik op link invoegen () en er opent een venster waar u meer informatie kunt invullen:

 • Weergavetekst: de geselecteerde tekst verwijst naar de link. Als u nog geen tekst geselecteerd had kunt u deze nog in dit veld invullen.

 • Linktype - selecteer wat voor soort link u wilt invoegen. De velden in het venster veranderen bij de verschillende opties.

  Linktype

  Velden

  URL

  Protocol - geef aan welke protocol wordt gebruikt (http, https, ftp of overig)

  URL - voer de URL in

  Interne link in pagina

  Deze functie werkt nog niet

  E-mail

  E-mailadres - vul het e-mailadres in

  Onderwerp bericht - vul het onderwerp in voor het e-mailbericht

  Inhoud bericht - voer uw e-mailbericht in

  Telefoon

  Telefoonnummer - vul het telefoonnummer in

In het tabblad Doelvenster kunt u aangeven hoe de link geopend moet worden. De standaardoptie staat ingesteld op openen in een nieuw venster.

Als u nog verdere informatie wilt toevoegen kunt u terecht in het tabblad Geavanceerd. Als u een bestand toevoegt aan de link kunt u de optie Download forceren aanvinken zodat het bestand direct gedownload wordt als op de link wordt geklikt.

Zodra u alles heeft ingevuld klik dan op OK.

Om een link uit de tekst te verwijderen klikt u op het icoon voor Link verwijderen ().

Een placeholder toevoegen aan of verwijderen uit tekstsecties

U kunt een placeholder aan een tekst toevoegen om specifieke informatie in te voegen met betrekking tot de opdracht, organisatie of klant. Zo kunt u bijvoorbeeld een datum-placeholder invoegen om makkelijk te kunnen selecteren op welke datum een document bevestigd of ondertekend is.

Een tekst-placeholder toevoegen

 1. Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Tekst-placeholder invoegen ().

 2. Het venster Placeholder tekst komt op waar u meer informatie kunt invullen:

  • Geef de placeholder een label zodat gebruikers kunnen zien wat ze kunnen invullen met deze placeholder.

  • Eventueel kunt u ook een voorbeeld toevoegen voor gebruikers in het veld Voorgestelde tekst. Met de opmaakwerkbalk kunt u de opmaak nog wijzigen.

 3. Klik op Opslaan.

 4. De placeholder is nu ingevoegd in de tekst en is gemarkeerd in het blauw.

Let op: Als u een voorgestelde tekst invoert wordt dit weergegeven in de tekst. Als er geen voorgestelde tekst is opgegeven verschijnt het label.

Een placeholder voor contactpersoon toevoegen

Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon placeholder voor contactpersoon invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Gebruikers kunnen zo een contactpersoon in de lijst selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer contactpersoon. Om dit label te wijzigen klikt u op de placeholder. Het venster om een contactpersoon te selecteren verschijnt. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een contactpersoon is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een placeholder voor een medewerker toevoegen

Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon placeholder voor medewerker invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Gebruikers kunnen zo een medewerker in de lijst selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer medewerker. Om dit label te wijzigen klikt u op de placeholder. Het venster om een medewerker te selecteren verschijnt. Voer in het zoekveld het nieuwe label in en klik op het pijltje () om verder te gaan. Als het label is gewijzigd of een medewerker is toegevoegd wordt de placeholder grijs.

Een datum-placeholder toevoegen

Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon datum-placeholder invoegen ().

Er wordt nu een keuzemenu in de tekst ingevoegd. Als gebruikers er op klikken opent een kalender zodat ze een datum kunnen selecteren.

Het standaard label dat wordt weergegeven is Selecteer datum.

Een placeholder voor een logo toevoegen

Klik in de tekst waar u de placeholder wilt invoegen en selecteer het icoon Logo invoegen ().

Als de beheerder een logo heeft geüpload wordt deze direct ingevoegd in plaats van de placeholder. Zo niet dan verschijnt een link naar de Cloud instellingen zodat een logo kan worden toegevoegd.

Tip: Een placeholder kan makkelijk verwijderd worden met delete of backspace.

Een formule toevoegen of verwijderen

Met formules () kunt u bestaande informatie uit de opdracht of uit Cloud automatisch ophalen en invoegen in een tekst.

Zo zijn de volgende opties beschikbaar:

Opdrachteigenschappen

(vanuit Cloud)

Opdrachteigenschappen zoals deze zijn ingevoerd in Cloud, bijvoorbeeld:

 • Handelsnaam
 • Wettelijke naam
 • Datum jaareinde
 • Startdatum jaar
 • Huidig jaar
 • Website
 • Voorafgaand jaar
 • Adres entiteit

Saldibalans

(vanuit de opdracht)

Informatie uit de saldibalans, zoals de rekeningnaam, groepsnaam, of waarden uit het huidige of voorafgaande jaar.

Eigenschappen firma

(vanuit Cloud)

Naam firma

Adres firma

Antwoorden

(vanuit de opdracht)

Antwoorden op instructies uit de checklist. Selecteer een checklist uit de lijst en klik op het antwoord die u wilt ophalen en invoegen in de tekst.

Materialiteit

(vanuit de opdracht)

Opgegeven waarden in het materialiteitsdocument.

Dynamische tekst

Dynamische tekst komt alleen op als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De tekst die opkomt kan verschillen in bepaalde situaties.

Zie Dynamische tekst toevoegen.

Forms Value

Insert the value of a specific form field. Once you select a form and a field, the value of the selected field is inserted in the text field.

Let op: This option is only available in the Data Link dialog if custom forms are available in your product, such as Tax forms.

Dynamische tekst toevoegen:

Let op: U kunt alleen dynamische tekst toevoegen in de template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

 1. Klik in de tekst waar u de formule wilt toevoegen.

 2. Selecteer Formule toevoegen () op de werkbalk.

 3. In het tabblad Dynamische tekst klikt u op Voorwaarde toevoegen om de keuzelijst te openen.

 4. Per optie komen verschillende velden op:

Voorwaarde

Instellingen

Antwoord

Document - selecteer uit welk document het antwoord moet komen

Instructie -  selecteer op welke instructie antwoord is gegeven

Voorwaarde - selecteer het antwoord

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Saldibalans

Financiële groep - selecteer de rekening of groep uit de saldibalans

Voorwaarde

 • Consistent
 • Tegengesteld
 • Inconsistent

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Consolidatie

Voorwaarde - Geef aan of het gaat om geconsolideerd of niet geconsolideerd

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Rapportageperiode

Niet beschikbaar

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Ondernemingsvorm

Voorwaarde - selecteer het land

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Groep van voorwaarden

Kies deze optie als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen waarbij de uitvoer afhankelijk is van aan welke voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarde voor groep - kies een van de volgende opties:

Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan

Wanneer aan minstens een van de onderstaande voorwaarden is voldaan

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Form Value Condition - select a form and a field in the selected form

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Let op: This condition is only functional if custom forms are available in your product, such as Tax forms.

  U kunt ook meerdere voorwaarden toevoegen om zo verschillende teksten op te laten komen. Klik hiervoor nogmaals op Voorwaarde toevoegen.

  U kunt eventueel ook een andere tekst op laten komen als aan geen van de voorwaarden voldaan wordt.

 1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

 2. Als aan een voorwaarde (of meerdere voorwaarden) voldaan is wordt de opgegeven tekst opgehaald.

  Als aan geen van de voorwaarden voldaan is wordt de alternatieve tekst opgehaald. Als u hier geen alternatieve tekst voor heeft ingevoerd verschijnt de tekst #Waarde leeg#.

Tip: Een formule kan makkelijk verwijderd worden met delete of backspace.

Add an analysis section

You can add an analysis section in the financial statements to include a visual representation of the data through tables, graphs and charts.

To add an Analysis section:

 1. Locate where you want to add the analysis section.

 2. You can add an analysis section in an area or a note or a note heading.

 3. Go to the left side of the page and select Add ().

 4. Choose Analysis from the list of content types.

 5. A list of the available tables, charts and graphs display.

 6. Let op: Items in this list differ based on your product setup.

 7. Select the desired figure to add it in the analysis section.

 8. Let op: The data displayed in the analysis section reflects the balances in the financial statements not the trial balance. Financial statements balances can include overridden values and adjustments.

You can make a few modifications to the figures to customize the look of the section and data presentation.

To customize charts, graphs and tables:

 1. At the Select Graph drop-down, choose the figures you want to include in the section.

 2. Tip: You can also close a figure () to have it removed from the section.

 3. Use the preliminary/final switch () to select whether you want to view preliminary or final data in the figures.

 4. Select the Full size icon () to display the figure in a full size across the section.

 5. Select the Edit icon () in the figure’s title bar, then select the Add icon () to add an item to the chart. Select an item from the displayed list to add it to the figure.

 6. Select Edit documentation comments… to display a text box where you can add comments.

 7. In tables, select the COLUMNS button to specify the columns you want to display in a specific table.

If you want to reset a figure to its original state, select the Reset to default icon ().

Customize charts, tables and graphs.

Specificaties bewerken

In specificaties kunt u de dynamische tabel of tekstsecties bewerken. Voor meer informatie over een tekstsectie in een specificatie bewerken, zie Tekst aanpassen.

Voor meer informatie over een dynamische tabel kopiëren of wijzigen, zie Een tabel aanpassen hieronder in dit artikel.

U kunt ook de hele specificatie verwijderen als deze niet meer nodig is.

Klik op Meer acties () | Specificatie verwijderen. Om alleen de titel te verwijderen selecteert u de titel en klikt u op Meer acties () | Verwijderen.

Een specificatie verwijderen:

 1. Klik links van het document in de Documentnavigatie op Specificaties bij jaarrekening.

 2. Klik op de specificatie die u wilt verwijderen. Ga in het document rechts bovenin naar het icoon Meer acties () | Specificatie verwijderen.

 3. Alle inhoud binnen deze specificatie wordt verwijderd.

Let op: Specificaties die deel uitmaken van de standaardinhoud kunnen niet verwijderd worden. U kunt ze echter wel uitzonderen.

De titel van het hoofdstuk Specificaties bij de jaarrekening wijzigen

Let op: De titel van dit hoofdstuk kan alleen gewijzigd worden als u toegang heeft tot de template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

De titel van het hoofdstuk Specificaties bij de jaarrekening wijzigen

 1. Selecteer in de Documentnavigatie het hoofdstuk.

 2. De titel verschijnt nu in het document. U kunt er op klikken en deze wijzigen.

 3. U kunt ook een formule () of een speciaal teken () invoegen.

De titel van het hoofdstuk Specifivaties bij de jaarrekening wijzigen.

Een tabel aanpassen

Voor tabellen die zijn opgenomen in de jaarrekening kunt u de titels van de rijen en kolommen wijzigen.

Een rij aanpassen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 4. Selecteer de rij die u wilt bewerken.

 5. Klik op de rij en voer de nieuwe titel in.

 6. Om dynamische tekst toe te voegen klikt u op het icoon Formule invoegen (). Deze staat rechts aan het eind van het invoerveld.

  Let op: Als een titel van een rij uit de saldibalans is opgehaald en deze wordt gewijzigd in de tabel, dan verschijnt het icoontje Terugzetten naar () in de rij. Klik op het icoon () om de originele titel terug te zetten.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

De kolom bewerken:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 4. Selecteer de kolom die u wilt bewerken.

 5. Klik op het veld voor Koptekst.

 6. Het venster voor de Data Link opent.

 7. In het veld Uitvoer kunt u de titel wijzigen.

 8. Met het icoon Formule invoegen () kunt u nog dynamische tekst toevoegen.

 9. Klik op Opslaan.

 10. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Add or edit a calculation in table cells

You can add or edit calculations in table cells. The calculation can include numbers, data sourced from the trial balance, data sourced from the financial statements, form values (if forms are available in your product) or a combination of all.

Let op: This feature is only available for cells in columns or rows with type Input.

To add or edit a calculation in table cells:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 4. Go to the desired cell and select the fx icon.

 5. The Calculation tab opens.

  Let op: The cell must be an Input row or Input column cell.

  fx icon displays in the left border of the cell.

 6. In the Calculation tab:

  1. Select Link () to insert a trial balance data link in the formula.

  2. The Data Link dialog opens with Financial statements selected by default as the source for trial balance data.

   Let op: If you’ve imported prior years data, the dialog displays data for up to four prior years.

   You can change the default using the Source drop-down:

   • Trial balance - trial balance data is sourced from the Final column in the Data page. That is, the final amounts after adjustments.
   • Financial statements - trial balance data is sourced from the financial statements. That is, the rounded amounts and amounts that have been manually overridden.

   As you insert data links, the () or () prefix indicates the data source.

   Let op: If forms are available in your product, the Forms value tab is available in the Data Link dialog. You can insert values from forms using this tab.

  3. Select Numbers () to insert numbers in the formula.

   Tip: You can use your keyboard to insert numbers.

  4. Add the desired operators to build the formula.

   Tip: You can use your keyboard to insert operators.

   User added a formula in the Calculation tab.

 7. Select DONE to close the Calculation tab.

 8. If you’ve entered an invalid formula, the fx icon displays in red () to indicate an error.

  Let op: If you edit a calculation that’s part of the default content that came with your product, a Revert icon () is available at the cell so you can revert to the original calculation, if needed.

Revert icon is only available if you are overriding a predefined calculation.

Back in the document, you can review the calculation formulas you’ve added. Select a cell to view details of the calculation.

Account Details popup showing the cell calcualtion.

If you override a calculated cell value, you can select the cell to view the original calculation and value. The Account Details popup also presents a Revert () option.

Revert option is always available if you override a cell value originating from a calculation formula.

Groepen rekeningen uitvouwen of inklappen in een tabel

Als in een dynamische tabel gegevens uit de saldibalans zijn ingevoegd kunt u de rijen inklappen of uitvouwen. Bij het uitvouwen van de groep ziet u alle informatie en bedragen voor iedere rekening in die groep. Als de groep weer wordt ingeklapt ziet u alleen het totaalbedrag van alle rekeningen in die groep.

Een rij inklappen of uitvouwen:

 1. Klik op de pijl omlaag () om een rij in te klappen.

  Deze rij toont nu de bedragen voor iedere rekening in die groep. Ook wordt overige informatie getoond voor iedere rekening (zoals verwijzingen).

 2. Klik op de pijl omhoog () om een rij in te klappen.

  Deze rij toont nu het totaalbedrag van alle rekeningen in die groep.

Ook tijdens het bewerken van de tabel kunt u de groepen inklappen en uitvouwen.

Instellingen voor de groep wijzigen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Klik op Meer acties () | Inklappen om alle rekeningen in een groep te verbergen.

  Om alle rekeningen in de groep te tonen, klik op Toon details rijen ().

 2. Klik op Meer acties () | Gedetailleerde rijen niet inspringen om de rekeningen weer te geven zonder dat deze inspringen.

De kolommen in een tabel wijzigen

Een dynamische tabel kan uitgebreid worden door meer kolommen toe te voegen. U kunt ook de instellingen controleren en wijzigen voor kolommen die al in de tabel staan.

Een kolom toevoegen aan een dynamische tabel

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Controleer waar u de kolom wilt toevoegen.

 2. Klik bovenaan de tabel op het icoon Toevoegen ().

  De kolom wordt toegevoegd en de opties om de instellingen aan te passen verschijnen op het scherm.

De instellingen voor de kolom aanpassen:

 1. Klik op de koptekst van de kolom.

 2. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Soort

   Kies wat voor soort kolom u wilt toevoegen. Voor de volgende kolommen zijn de waarden al ingesteld:

   • Voorafgaand jaar - saldi van voorafgaand jaar

   • Huidig jaar - saldi van het huidige jaar

   • Huidige periode - saldi van de huidige periode

   • Vergelijkende periode - saldi van de vergelijkende periode

   • Bedrag variantie - het verschil tussen de saldi van het voorafgaande jaar en die van het huidige jaar

   • Procent variantie - het verschil in procenten tussen de saldi van het voorafgaande jaar en die van het huidige jaar

   Voor de volgende kolommen kunt u zelf de waarden invoeren:

   • Invoer - voer tekst in, nummers, valutawaarden of percentages.

   • Aangepaste berekening - voer een berekening in. Deze berekening wordt toegepast op alle cellen in de kolom.

   • Verwijzing naar een specificatie - voeg een referentie toe naar al aangemaakte specificaties in de jaarrekening.

   • Aantekening - voeg een kolom toe voor aantekeningen. Klik op Toevoegen () in een cel van de kolom om aantekeningen toe te voegen.

  • Koptekst

   U kunt Dynamische tekst of een formule (fx) invoegen voor de koptekst. U kunt ook zelf tekst invoeren in het veld Uitvoer of uw eigen tekst combineren met dynamische tekst en een formule.

  • Dimensie

   Dimensies zijn groepseigenschappen die aangepast kunnen worden om rekeningen zo verder in te delen.

   U kunt een dimensie selecteren en zo alleen gegevens voor die dimensie tonen in de kolom.

  • Breedte

   Selecteer hoe breed de kolom moet zijn. De opties Smal en Standaard zijn beschikbaar voor alle kolommen. Voor verwijzingen naar specificaties, aantekeningen en beschrijvingen zijn de opties Klein, Gemiddeld en Groot beschikbaar.

  • Opmaak

   Voor de invoer en berekening kolommen kunt u een opmaak selecteren om aan te geven wat de waarden zijn in de cel:

   • Valuta

   • Nummer

   • Procent

   • Tekst

   Als u Nummer of Procent selecteert kunt u ook het aantal decimalen aangeven.

  • Weergave

   Voor een aantal soorten kolommen en opmaak kunt u kiezen uit een aantal weergave-opties:

   • Uitvergroten om het formaat van de pagina te bestrijken - de kolombreedte wordt zo aangepast zodat het de volledige pagina vult.

    Let op: Deze instelling staat standaard ingeschakeld voor de kolom Beschrijving.

   • Geef nulsaldi weer - toon de rekeningen met nulsaldi.

   • Toon tegengesteld teken voor saldi - toont het tegengestelde teken (negatief of positief) voor de waarden in de kolom.

   • Uitsluiten van totalen - de waarden in deze kolom worden uitgesloten in de berekening voor het Totaalbedrag.

   • Toon symbool in koptekst - toont het valutasymbool of procentteken bovenaan de kolom.

   • Toon jaar in koptekst - toont het jaar in de koptekst van de kolommen Huidig jaar of Voorafgaand jaar.

   • Niet-geconsolideerde gegevens gebruiken - als dit een geconsolideerde opdracht is kunt u deze optie selecteren om de geconsolideerde gegevens uit de kolom te verwijderen. Alleen de niet-geconsolideerde gegevens worden dan weergegeven.

  • Verbergen / Tonen ( / )

   Klik op dit icoon om de kolom te tonen of te verbergen in de bewerkmodus en in de jaarrekening.

  • Verwijderen ()

   Klik op dit icoon om de kolom te verwijderen uit de tabel.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

De rijen in een tabel wijzigen

U kunt rijen die al ingevoegd zijn in de dynamische tabel verwijderen of verplaatsen. Daarnaast kunt u nog rijen toevoegen om meer informatie toe te voegen of als witregel invoegen om de leesbaarheid te verbeteren.

Een rij toevoegen in een dynamische tabel:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Controleer waar u de rij wilt toevoegen.

 2. Klik aan de linkerkant op het icoon Toevoegen ().

 3. Selecteer een van de volgende opties:

  Gegevens saldibalans: voeg een rij in met gegevens uit de saldibalans. U kunt zowel een rekening als een groep invoegen. Als de groep nog onderliggende groepen bevat worden deze ook toegevoegd aan de tabel. In een tabel kan ook een rij van de saldibalans verborgen worden (zie Een rij vanuit de saldibalans verbergen).

  Invoer rij: voeg een tekstveld toe. U kunt hier zelf tekst invoeren.

  Opmerking rij: voeg een rij toe voor opmerkingen. Er wordt standaard een verwijzing ingevoegd naar al aangemaakte specificaties in de jaarrekening. Deze referentie kunt u ook verwijderen en zelf nog een opmerking toevoegen.

  Tussenregel: voeg een witregel toe. Hiermee kunt u de leesbaarheid verbeteren.

  Pagina-einde: voeg een pagina-einde toe tussen de rijen.

  Aangepaste groep: voeg een rij toe voor een aangepaste groep. Hiermee wordt een tekstveld ingevoegd (om een titel of korte beschrijving te geven van de groep). Ook wordt een rij ingevoerd voor het Totaalbedrag voor het totaal van de rijen in deze aangepaste groep.

 4. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Een rij verplaatsen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Naast een rij staat het icoon voor Verplaatsen ().

 2. Gebruik dit icoon om te rij te slepen.

 3. Bij het verslepen verschijnt een rand om iedere rij. De rij kan versleept worden naar onderdelen met een donkerblauwe lijn. Als een onderdeel een grijze lijn heeft kunt u de rij daar niet naar toe verplaatsen. Gebruik deze hulpmiddelen om makkelijker te zien waar u het onderdeel naar toe kunt slepen.

Een rij verwijderen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Links van de rijen staan hokjes. Vink deze aan van de rij(en) die u wilt verbergen.

 2. Klik op Verwijderen () .

Een rij vanuit de saldibalans verbergen:

Let op: De iconen voor Verbergen / Tonen (/) komen alleen op als een rij met een groep wordt geselecteerd. Aparte rekeningen kunnen niet worden verborgen.

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Links van de rijen staan hokjes. Vink deze aan van de rij(en) die u wilt verbergen.

 2. Klik op Verbergen () .

  Om de rij weer te tonen, klik op Tonen ().

Een tabel kopiëren

U kunt een tabel die al ingevoerd is in de jaarrekening ook kopiëren en opnieuw in de jaarrekening gebruiken. Als u de tabel kopieert blijft deze op het klembord staan en kunt u deze zo vaak kopiëren en plakken als u wilt tot u een nieuwe tabel kopieert naar het klembord.

Een dynamische tabel kopiëren:

 1. Selecteer de tabel die u wilt kopiëren.

 2. Klik op Meer acties () | Kopieer Dynamische Tabel.

 3. Op de locatie waar u de tabel wilt plakken klikt u op het blauwe icoon Sectie toevoegen | Dynamische tabel plakken.

Inhoud verwijderen

Alleen hoofdstukken die u zelf heeft toegevoegd kunnen weer verwijderd worden. Standaard inhoud dat al ingevoegd is in het product kan niet verwijderd worden, maar u kunt het wel uitzonderen.

Een dynamische tabel, pagina-einde, tekstsectie of titel van een specificatie verwijderen:

 1. Selecteer in de documentnavigatie het juiste hoofdstuk van de jaarrekening.

 2. Selecteer het gedeelte dat u wilt verwijderen.

 3. Klik op Meer acties () en kies Verwijderen.

Een specificatie verwijderen:

 1. Ga in de documentnavigatie naar de specificatie die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Meer acties () en kies Specificatie verwijderen.

 3. De specificatie is nu verwijderd en staat ook niet meer in de documentnavigatie.

Een hoofdstuk verwijderen uit de jaarrekening

 1. Ga in de documentnavigatie naar het hoofdstuk dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op Meer acties () | Hoofdstuk verwijderen.

 3. Het hoofdstuk is nu verwijderd uit de jaarrekening en staat ook niet meer in de documentnavigatie.

Verborgen rijen en kolommen in een tabel bekijken

Rijen en kolommen die verborgen zijn in een dynamische tabel kunt u nog wel bekijken.

Verborgen inhoud in een tabel bekijken:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Ga naar Algemene Instellingen () bovenaan de pagina en klik op Toon verborgen items.

U kunt de tabel ook zo instellen dat wijzigingen automatisch worden opgeslagen. Ga in de bewerkmodus naar Algemene instellingen () | Automatisch opslaan inschakelen.