Customize content in a CaseWare RCT query

Deze functie is alleen beschikbaar in CaseWare Samenstel.


You can customize content in the query documents in your product or add a blank query. You can also modify visibility settings for the query. Let’s take a look at how you can add or modify content in a query document.

Add contact instructions

Each query document has an Instructions section at the top. You can use this section to include some guidance information for your contacts, providing instructions on how to fill out the query or further clarifications of the requests.

To add instructions in the query, select the yellow text box and enter the guidance information.

The Instructions section.

Let op: If you leave the Instructions section empty, it does not display in the document when the assigned contacts access it.

Add question sets

Question sets can help you organize your inquiries and requests. Use question sets if you want to group related query questions in the document. Question sets are mandatory in the Query document. You can’t add a standalone question in the document, it must be part of a question set.

To add a question set, select Add () from the left navigation panel. A new question set is added in the document with a default title New Group. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. You can remove a question set by selecting it then selecting More actions () | Delete.

Let op: If you delete a question set, all questions in the set are deleted as well.

In the left navigation panel, you can expand or collapse question sets.

You can expand or collapse question sets.

Add a query question

A query question is a request or an inquiry directed to the entity contacts. A query question must be part of a question set. You cannot add a standalone question in the document.

To add a query question:

 1. Go to the question set where you want to add a question.

 2. Select Add () and add one or more response types .

  A new query question is added in the document with a default body text New Query Question.

 3. Select the default body text to change it. Once you select the text field, the formatting toolbar and the Cancel/Ok buttons () display.

  As you type, you can select Cancel () to clear the text field and start over. The text you enter is automatically saved but you can also use the Ok button () to save.

  U kunt hiermee:

Pictogram

Omschrijving

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Een opsomming toevoegen.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een tabel toevoegen.

Insert a reference to a visible or hidden document in the engagement file.

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

You can also select the Summary field above the text to enter a short description for the query question. Once you enter a summary for the question, it shows in the left navigation panel by default as the question locator. If the Summary field is empty, the question body text shows in the left panel instead.

Let op: We recommend that you always enter a summary for questions to easily locate questions in the left navigation panel.

 1. If you’ve added a File Upload response type, you can set up a few more options:

  1. Select the () button at the bottom of the upload box.

  2. In the File response settings dialog, select a target folder or placeholder location, an identifier and a name for the uploaded file.

 2. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Add or remove a link in the question

Aan een tekst kunt u ook links en bestanden toevoegen. U kunt links naar webpagina's toevoegen, e-mailadressen of een telefoonnummer.

Een link toevoegen:

Klik op link invoegen () en er opent een venster waar u meer informatie kunt invullen:

 • Weergavetekst: de geselecteerde tekst verwijst naar de link. Als u nog geen tekst geselecteerd had kunt u deze nog in dit veld invullen.

 • Linktype - selecteer wat voor soort link u wilt invoegen. De velden in het venster veranderen bij de verschillende opties.

  Linktype

  Velden

  URL

  Protocol - geef aan welke protocol wordt gebruikt (http, https, ftp of overig)

  URL - voer de URL in

  Interne link in pagina

  Deze functie werkt nog niet

  E-mail

  E-mailadres - vul het e-mailadres in

  Onderwerp bericht - vul het onderwerp in voor het e-mailbericht

  Inhoud bericht - voer uw e-mailbericht in

  Telefoon

  Telefoonnummer - vul het telefoonnummer in

In het tabblad Doelvenster kunt u aangeven hoe de link geopend moet worden. De standaardoptie staat ingesteld op openen in een nieuw venster.

Als u nog verdere informatie wilt toevoegen kunt u terecht in het tabblad Geavanceerd. Als u een bestand toevoegt aan de link kunt u de optie Download forceren aanvinken zodat het bestand direct gedownload wordt als op de link wordt geklikt.

Zodra u alles heeft ingevuld klik dan op OK.

Om een link uit de tekst te verwijderen klikt u op het icoon voor Link verwijderen ().

Add a data link in the question

Met formules () kunt u bestaande informatie uit de opdracht of uit Cloud automatisch ophalen en invoegen in een tekst.

Zo zijn de volgende opties beschikbaar:

Opdrachteigenschappen

(vanuit Cloud)

Opdrachteigenschappen zoals deze zijn ingevoerd in Cloud, bijvoorbeeld:

 • Handelsnaam
 • Wettelijke naam
 • Datum jaareinde
 • Startdatum jaar
 • Huidig jaar
 • Website
 • Voorafgaand jaar
 • Adres entiteit

Saldibalans

(vanuit de opdracht)

Informatie uit de saldibalans, zoals de rekeningnaam, groepsnaam, of waarden uit het huidige of voorafgaande jaar.

Eigenschappen firma

(vanuit Cloud)

Naam firma

Adres firma

Antwoorden

(vanuit de opdracht)

Antwoorden op instructies uit de checklist. Selecteer een checklist uit de lijst en klik op het antwoord die u wilt ophalen en invoegen in de tekst.

Materialiteit

(vanuit de opdracht)

Opgegeven waarden in het materialiteitsdocument.

Dynamische tekst

Dynamische tekst komt alleen op als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. De tekst die opkomt kan verschillen in bepaalde situaties.

Let op: U kunt alleen dynamische tekst toevoegen in de template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

Forms Value

Insert the value of a specific form field. Once you select a form and a field, the value of the selected field is inserted in the text field.

Let op: This option is only available in the Data Link dialog if custom forms are available in your product, such as Tax forms.

Dynamische tekst toevoegen:

 1. Klik in de tekst waar u de formule wilt toevoegen.

 2. Selecteer Formule toevoegen () op de werkbalk.

 3. In het tabblad Dynamische tekst klikt u op Voorwaarde toevoegen om de keuzelijst te openen.

 4. Per optie komen verschillende velden op:

Voorwaarde

Instellingen

Antwoord

Document - selecteer uit welk document het antwoord moet komen

Instructie -  selecteer op welke instructie antwoord is gegeven

Voorwaarde - selecteer het antwoord

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Saldibalans

Financiële groep - selecteer de rekening of groep uit de saldibalans

Voorwaarde

 • Consistent
 • Tegengesteld
 • Inconsistent

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Consolidatie

Voorwaarde - Geef aan of het gaat om geconsolideerd of niet geconsolideerd

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Rapportageperiode

Niet beschikbaar

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Ondernemingsvorm

Voorwaarde - selecteer het land

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Groep van voorwaarden

Kies deze optie als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen waarbij de uitvoer afhankelijk is van aan welke voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarde voor groep - kies een van de volgende opties:

Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan

Wanneer aan minstens een van de onderstaande voorwaarden is voldaan

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Form Value

Condition - select a form and a field in the selected form

Uitvoer - geef aan welke tekst op moet komen als aan de voorwaarde is voldaan

Let op: This condition is only functional if custom forms are available in your product, such as Tax forms.

  U kunt ook meerdere voorwaarden toevoegen om zo verschillende teksten op te laten komen. Klik hiervoor nogmaals op Voorwaarde toevoegen.

  U kunt eventueel ook een andere tekst op laten komen als aan geen van de voorwaarden voldaan wordt.

 1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

 2. Als aan een voorwaarde (of meerdere voorwaarden) voldaan is wordt de opgegeven tekst opgehaald.

  Als aan geen van de voorwaarden voldaan is wordt de alternatieve tekst opgehaald. Als u hier geen alternatieve tekst voor heeft ingevoerd verschijnt de tekst #Waarde leeg#.

Dynamische tekst en termen in de woordenlijst van de opdracht aanpassen

Let op: U kunt termen in de woordenlijst of voor dynamische tekst alleen aanpassen als deze optie is ingeschakeld in de template.

Een woordenlijst voor de opdracht bevat termen. Termen zijn woorden en zinnen die vaak terug kunnen komen in de tekst van het product. Als een term gewijzigd wordt, is het overal aangepast waar de schrijver dit bedoelt.

Dynamische tekstvelden veranderen als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bijvoorbeeld, als de klant een vraag in een checklist wil beantwoorden met 'ja', dan staat er 'correct' in het dynamische tekstveld.

In het document kunnen termen zijn opgenomen vanuit de woordenlijst of vanuit dynamische tekstvelden. U kunt deze termen opheffen, maar de opties daarvoor zijn wel afhankelijk van welk product u gebruikt.

Het aanpassen van termen in de woordenlijst of de dynamische tekst output:

 1. Selecteer het tekstgebied in het document waar u een verandering wilt aanbrengen.

  Termen of dynamische tekstvelden worden gemarkeerd in grijs.

 2. Selecteer de term of de dynamische tekst om het venster Data Link te openen.

  Als u de term selecteert kunt u klikken op het icoon voor informatie () om zo te zien waar en hoe vaak deze term gebruikt wordt.

 3. Verander de Output naar wens en klik dan op Opslaan.

Als aan de Output-voorwaarde is voldaan wordt de tekst overal in de opdracht aangepast. Als na de wijziging aan een andere voorwaarde wordt voldaan dan verandert de Output in overeenkomst met de ingestelde tekst voor die voorwaarde.

Add a document reference in the question

Adding a document reference inserts a link to an existing document in the engagement file. You can add a reference to a document in the query question. For example, you can add a link to a letter or checklist.

To add a document reference in the query question:

 1. Go to the query question where you want to insert a document reference.

 2. Select the text field to display the formatting toolbar.

 3. Select Insert Document Reference ().

 4. A list of the available documents in the engagement file displays. You can select Show hidden documents to select a hidden document if needed.

 5. Select the document you want to reference from the list.

 6. A reference to the selected document is created and added in the query question.

Review and customize question settings

If you want to view or customize the settings for a specific query question in the document, select More actions () | Settings. The following options are available in the Query Settings dialog:

Instellingen

Omschrijving

Allow input notes in query

Select this option to add a text box below the response where users can enter notes. You can add a note placeholder in the displayed field.

Allow multiple rows

Select this option to allow users to provide more than one response for the question. This option enables the +Row button in the question.

Let op: If your question has more than one response, selecting this setting displays your responses in a table below the question. The response placeholder labels are displayed in the header row.

Response sets

Select +Response to add a response.

Select Remove () to remove a response.

Select Edit () to edit a response.

Show responses beneath procedure

Select this option to display the responses below the query.

Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

Modify or add a response type to a question

You can add more than one response types for a query question. For Picklist or Multi Picklist response types, you can also modify the response options in the lists.

To add a response types to a query question:

 1. Go to the question, then select More actions () | Settings.

 2. Select +Response to add a different response type.

 3. Enter the placeholder text.

 4. This is the default text that appears in the response field before the user enters or selects a response.

 5. Select a response type.

 6. The following types are available:

Response type

Omschrijving

Tekst

An input text field where users can enter a text response.

Picklist

A drop-down list where users can select one response from a list of responses. You can customize the list of responses to meet your needs. The default responses are Yes, No, and Not applicable.

Multi-Picklist

A drop-down box where users can select multiple responses from a list of responses. The default responses include Yes, No, and Not applicable.

File Upload

A file upload box where users can browse and add a file or drag and drop the file. You can also specify a destination for the uploaded file.

Datum

A date picker field with an inline calendar icon where users can select a date.

 1. If you add a Picklist response type or a Multi-Picklist response type, specify the response options.

Response type

Opties

Picklist and Multi-Picklist

Select the Edit icon () to modify the response options for lists. The following settings are available:

 • Edit the existing options in the text fields or select Delete () to remove the response from the list.  
 • Select + Option to add a new option to the list.
 • Select Other to add a text input field where users can enter a text response within the drop-down list.  
 • Select Display inline to display the responses next to each other in the procedure rather than in a drop-down list.

You can use the arrow up () and arrow down () to rearrange the order of appearance of the response options.

Once you’re done, select the Checkmark () to save your changes.

Let op: You can reuse the responses you’ve added to this question in other questions in the query document.

 1. Zodra u alles heeft ingevuld, klik dan op Opslaan.

To modify an existing response type from a query question:

 1. Go to the question, then select More actions () | Settings.

 2. Select Delete () to remove the current response type.

 3. Add one or more response types.

Een vraag koppelen aan een instructie in een checklist

You can link a query question to a related procedure in a checklist to complete the checklist document.

For example, if there is a question in a checklist related to your client’s business that you won’t have an optimal answer to and it’s better you request that information from the client. You link the question to the related procedure in the checklist document. Once you collect the required information from the client, you can add the response in the checklist.

Een vraag koppelen aan een instructie in een checklist

 1. Go to the question, then select More actions () | Link to checklist.

 2. Select the search field to display a list of the available checklists in the template.

  You can enter a keyword in the search field to filter the list. You can also select Show hidden documents check box at the bottom to include hidden checklists in the list.

 3. Klik op de gewenste checklist.

  Once you add a checklist, another search field displays. It allows you to find and select procedures in this checklist.

 4. Select the search field to display a list of the procedures in the checklist.

 5. You can enter a keyword in the search field to filter the list. You can also select Show hidden procedures check box to include hidden procedures in the list.

 6. Select one or more procedures.

 7. Klik op Opslaan.

  The selected procedure are now linked to the question.

To remove the linked procedures, select the question, then select More actions () | Link to Checklist. Once the dialog opens, select Delete.

Rearrange query questions and question sets

You can reorder questions and question sets. You can also move query questions across question sets.

To rearrange question sets:

 1. Go to the left-side navigation bar.

 2. Drag the question set that you want to move and drop it in the desired location.

To move query questions:

 1. Go to the left-side navigation bar.

 2. Drag the question that you want to move and drop it in the desired location.

 3. You can move it to different question set or just change its order within the current set.

Add Author IDs

Working Papers (WP) users can automatically pull files uploaded in query documents and save them in designated folder locations in the WP file.

To support this integration, you need to add internal identifiers in your query document - known as Author IDs.

Let op: You can only add an author ID if you are customizing the firm template. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

Here is a brief description of the workflow:

 1. Set an Author ID value. You can set it for one or more response.

 2. Working Papers authors must use the same ID when setting up a location in WP to receive files from a query document.

 3. Once a file is uploaded and accepted in the query document, WP users can click the Receive button to automatically pull the file to its designated location in the Document Manager.

Let op: You must collaborate with WP authors to decide where to add the Author IDs. You must also share the Author IDs with WP authors so they can perform the necessary setup in the WP template.

To add an Author ID:

 1. Go to the query question you want to add an Author ID to one or more of its responses.

 2. Klik op Meer acties () |Printinstellingen.

 3. Enter an Author ID for one or more responses.

  Author ID field.

 4. Tip: You can also generate an author ID automatically by selecting the Add () icon that displays in the Author ID field once you select it.

 5. Share the Author IDs with the Working Papers (WP) authors so they can perform the necessary setup in the WP template. For more information, see Working with Queries.