Change the appearance of default invoices

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWareCloud Time, een onderdeel van het CaseWare Cloud-pakket.

Meer informatie over Time.

Customize the appearance of the invoices you generate by editing your invoice defaults.

Editing invoice defaults

Invoice defaults determine the basic appearance of all invoices generated with Cloud. Edit invoice defaults to customize the default numbering, padding symbol, and logo to fit the needs of your organization. You can edit invoice defaults in Settings by selecting Time | Defaults.

For example, in the image below you can see an invoice with a customized logo (1) and invoice number. Since the padding symbol was set to 0, and invoice number length set to seven, the invoice number in this example becomes 0001054 (2).

Invoice template that may be edited

Your default invoices are edited.