Een bedrijfslogo en briefhoofd toevoegen

U kunt nu een bedrijfslogo en een briefhoofd toevoegen aan uw documenten. Deze kunt u instellen via de kantoorlaag. Als u het logo toevoegt worden de placeholders voor logo’s in uw bestanden automatisch aangepast. En na het toevoegen van het briefhoofd wordt deze automatisch in de PDF-kopie weergegeven.

Let op: U heeft de rol Beheerder instellingen nodig om toegang te krijgen tot de template. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Een logo en briefhoofd toevoegen

  1. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

  2. Ga naar het product en klik op Beheer template.

  3. Klik op het vak om het briefhoofd te zoeken dat u wilt toevoegen.

  4. U kunt het bestand ook naar het selectievak toe slepen.

  5. Klik op het vak om het logo te zoeken dat u wilt toevoegen.

  6. U kunt het bestand ook naar het selectievak toe slepen.

Als u een al toegevoegd logo of briefhoofd wilt wijzigen klik dan op de knop Verwijder om een nieuw bestand te uploaden.