Working Papers (Instellingen)

Klantbestanden importeren

Onder de optie Instellingen | Working Papers | Importeer klantbestanden kunt u meerdere klantbestanden tegelijk importeren.

De functionaliteit om klantbestanden te importeren op de pagina Instellingen.

Nummer Naam Omschrijving
1 Entiteiten selecteren Geef aan hoe Cloud de entiteiten aan de bestanden moet toewijzen
2 Bestandsnaam De naam van het bestand
3 Entiteit De entiteit die bij deze opdracht hoort
4 Klantnaam De informatie die is opgegeven in het veld Klant van de opdrachteigenschappen
5 Bedrijfsnaam De informatie die is opgegeven in het veld Bedrijfsnaam van de opdrachteigenschappen
6 Klantnummer De informatie die is opgegeven in het veld Klantnummer van de opdrachteigenschappen
7 Website De informatie die is opgegeven in het veld Website van de opdrachteigenschappen
8 Bestandsgrootte Grootte van het bestand
9 Pad Map waarin het klantbestand staat

Working Papers Beveiliging

Via deze pagina kunt u rollen voor de standaard beveiliging aanmaken die gebruikt wordt bij gesynchroniseerde Working Papers-bestanden. Ook kunt u hier bestaande beveiligheidsconfiguratie importeren. Voor meer informatie over de beveiliging, zie Toegang beheren tot Working Papers bestanden.