De jaarrekening opstellen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Via de Documentenpagina kunt u het document voor de jaarrekening openen. Tijdens het werken aan de opdracht worden sommige gegevens al in het document ingevuld, zoals het kasstroomoverzicht en gegevens uit de saldibalans. U kunt de gegevens in het document reviewen en deze nog verder aanpassen of uitbreiden.

Tip: Voor meer informatie over alle mogelijkheden en opties bij het aanmaken van de jaarrekening, zie de artikelen De lay-out van de jaarrekening aanpassen en De jaarrekening aanpassen.

Guidance bekijken

In de jaarrekening kan guidance zijn opgenomen. Dit kan op twee manieren worden weergegeven:

 • Als Guidance in de documentnavigatie met instructies of uitgangspunten die relevant zijn voor de jaarrekening;

 • Als tekst weergegeven op een gele achtergrond. Hier wordt informatie getoond dat relevant is voor een specifiek onderdeel in het document, zoals een hoofdstuk in de jaarrekening, een specificatie of een rapport. Deze guidance kunt u tonen of verbergen door op het icoon van het lampje te klikken ) naast het tekstgedeelte.

Let op: Guidance wordt alleen in het document getoond als het ingesteld is.

Niet-geconsolideerde data gebruiken in de jaarrekening

Als u in een geconsolideerde opdracht werkt is het mogelijk om alleen de niet-geconsolideerde data te gebruiken in de jaarrekening. Dit kan een uitkomst zijn als u aparte jaarrekeningen wilt opstellen voor de hoofdentiteit en de dochterondernemingen.

In het document worden standaard de geconsolideerde gegevens opgenomen.

Niet-geconsolideerde data gebruiken in de jaarrekening:

 1. Open de jaarrekening en ga naar de documentnavigatie.

 2. Open de Instellingen () en vink het hokje voor Gebruik niet-geconsolideerde data aan.

  De geconsolideerde data wordt nu niet meer in de jaarrekening opgenomen.

Als u de geconsolideerde data wel weer wilt opnemen, klik dan nogmaals op het vakje Gebruik niet-geconsolideerde gegevens om de optie weer uit te schakelen.

Gegevens van voorafgaand jaar uitzonderen uit de jaarrekening

Gegevens van het voorafgaande jaar worden standaard getoond in de tabellen van de jaarrekening. U kunt deze gegevens uitzonderen als ze niet relevant zijn, bijvoorbeeld als het huidige jaar niet direct vergelijkbaar is met het voorafgaande jaar.

Gegevens van voorafgaand jaar uitzonderen:

 1. Open de jaarrekening en ga naar de documentnavigatie.

 2. Ga naar Instellingen () en klik op de optie Toon voorafgaand jaar om deze uit te schakelen.

 3. De gegevens van het voorafgaande jaar worden niet meer getoond in de tabellen van de jaarrekening.

Klik nogmaals op de optie Toon voorafgaand jaar om de optie weer in te schakelen en de gegevens weer overal in de jaarrekening te tonen.

Details van rekeningen en groepen

Om meer gegevens in te zien vanuit de saldibalans kunt u in de tabel op de rekening klikken.

Een pop-up venstertje toont de gegevens in de saldibalans voor de specifieke rekening waar u op klikt.

Pop-up met details

U kunt ook de groepen in- en uitklappen om de data voor iedere rekening in de groep te zien of om het totaalbedrag in de groep in te zien.

Een rij inklappen of uitvouwen:

 1. Klik op de pijl omlaag () om een rij in te klappen.

  Deze rij toont nu de bedragen voor iedere rekening in die groep. Ook wordt overige informatie getoond voor iedere rekening (zoals verwijzingen).

 2. Klik op de pijl omhoog () om een rij in te klappen.

  Deze rij toont nu het totaalbedrag van alle rekeningen in die groep.

Let op: Groepen kunnen alleen in- of uitgeklapt worden als in de instellingen voor de dynamische tabel de optie Tonen (ingeklapt) of Tonen (uitgebreid) ingeschakeld is. Voor meer informatie, zie De standaardweergave instellen voor rekeningen en groepen.

De standaardweergave instellen voor rekeningen en groepen

U kunt vooraf instellen hoe groepen en rekeningen worden weergegeven in iedere tabel. Zo kunt u bijvoorbeeld standaard groepen ingeklapt tonen.

Weergave-opties instellen voor rekeningen en groepen in een tabel:

 1. Selecteer de tabel waarin u een pagina-einde wilt invoegen.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

 3. Ga naar Instellingen ().

 4. Kies welke optie u wilt gebruiken voor rekeningen.

 5. Beschikbare opties:

  • Uitzonderen - Alleen groepen worden getoond in de tabel.

  • Tonen (Ingeklapt) - Zowel groepen als rekeningen worden getoond. Groepen worden standaard ingeklapt.

  • Tonen (Uitgebreid) - Zowel groepen als rekeningen worden getoond. Groepen worden standaard uitgevouwen.

 6. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Saldi in groepen en rekeningen reviewen

Voor meer informatie over het reviewen van de saldi, zie Saldi in groepen en rekeningen reviewen in de jaarrekening.

Review account analysis

Based on your product setup, the financial statements document may contain a visual presentation of your client’s accounts information to help you perform high-level analyses and identify areas of the trial balance that you need to investigate.

Analysis in Financial Statements.

As you review the information, you can:

 • choose which analyses figures to view using the Select Graph drop-down.

 • Tip: You can also close a figure () to have it removed from the display.

 • use the preliminary/final switch () to view either the preliminary or final data in the figures.

 • display the figure in a full size across the section select using the Full size icon ().

 • select the Edit icon () in the figure’s title bar, then select the Add icon () to add an item to the figure.

 • add comments or notes at the Edit documentation comments… text field.

 • choose which table columns to view using the COLUMNS button.

 • select the Reset to default icon () to reset the figure to its original state.

Tekst vervangen en placeholders

In de jaarrekening wordt vaak een inleidende brief opgenomen die is aangemaakt via een template. Door middel van placeholders kan in de brief nog specifieke informatie worden ingevoegd met betrekking tot de opdracht, organisatie of de klant.

Bovenin de Documentnavigatie verschijnt een melding die toont hoeveel placeholders in het document nog niet zijn ingevuld. Klik op de melding om naar de volgende placeholder te gaan die nog niet is ingevuld.

Melding voor placeholders in de jaarrekening

Een tekst-placeholder invullen:

 1. Klik op de placeholder.

  Placeholders zijn in het document aangegeven als blauwe tekst.

 2. Een pop-up verschijnt waar u de relevante informatie kunt invullen. Klik op Opslaan.

  Als u geen wijzigingen wilt aanbrengen aan de tekst, klik dan op de placeholder en in de pop-up alleen op opslaan zodat de melding voor deze placeholder verdwijnt.

Een placeholder invullen:

 1. Klik op de placeholder.

  Placeholders worden in het document weergeven als blauwe tekst.

 2. Selecteer de juiste medewerker, contactpersoon, datum of andere waarde om de placeholder in te vullen.

Inhoud uitzonderen

Sommige specificaties worden automatisch toegevoegd aan uw document. Als u deze specificaties niet meer nodig heeft kunt u ze verplaatsen naar de bibliotheek voor specificaties.

Daarnaast kunt u ook hoofdstukken, dynamische tabellen, pagina-eindes en tekstgedeeltes uitzonderen van de jaarrekening. Zo kunt u hoofdstukken weglaten uit het definitieve document dat u naar uw klant wilt sturen.

Een dynamische tabel, pagina-einde, tekstgedeelte of titel van een specificatie uitzonderen:

 1. Selecteer in de documentnavigatie het juiste hoofdstuk van de jaarrekening.

 2. Selecteer het gedeelte dat u wilt uitzonderen.

 3. Klik op Meer acties () en kies Uitzonderen.

Een hoofdstuk uitzonderen:

 1. Ga in de documentnavigatie naar het hoofdstuk dat u wilt uitzonderen.

 2. Klik op het icoon Meer acties () | Uitzonderen rechtsboven in het document

Een specificatie uitzonderen:

 1. Ga in de documentnavigatie naar de specificatie die u wilt uitzonderen.

 2. Klik op het icoon Meer acties () | Uitzonderen rechtsboven in het document.

  De specificatie wordt verwijderd uit het document en is nu beschikbaar in de Lijst met bestaande aantekeningen.

Als u items wilt uitzonderen die in het document verschijnen door zichtbaarheidsinstellingen van bepaalde antwoorden, dan verschijnt nog een melding in beeld om het uitzonderen te bevestigen. Deze melding geeft dan informatie over de voorwaarden en geeft een link naar de checklist zodat u de antwoorden indien nodig nog kunt wijzigen.

Uitgezonderde inhoud terugzetten in de jaarrekening

Als u inhoud heeft uitgezonderd kunt u deze ook weer terugplaatsen.

Een uitgezonderd hoofdstuk terugzetten in de jaarrekening:

 1. Klik links op de pagina in de document navigatie op Toevoegen ().

  Items die uitgezonderd zijn worden nu weergegeven als beschikbare opties in de lijst.

 2. Selecteer het hoofdstuk dat u terug wilt zetten.

Het hoofdstuk is weer teruggezet in de jaarrekening. U kunt het nieuwe hoofdstuk ook verslepen en zo de volgorde van alle hoofdstukken aanpassen. Voor meer informatie, zie Hoofdstukken in de jaarrekening verplaatsen.

Uitgezonderde inhoud terugzetten in de jaarrekening:

 1. Ga met de muis naar de plek in de jaarrekening waar u het onderdeel terug wilt zetten en klik op Sectie toevoegen ().

  Items die uitgezonderd zijn worden nu weergegeven als beschikbare opties in de lijst.

 2. Kies het onderdeel dat u wilt terugzetten.

Dynamische tekst en termen in de woordenlijst van de opdracht aanpassen

Let op: U kunt termen in de woordenlijst of voor dynamische tekst alleen aanpassen als de optie 'overschrijven' is ingeschakeld in de template.

Een woordenlijst voor de opdracht bevat termen. Termen zijn woorden en zinnen die vaak terug kunnen komen in de tekst van het product. Als een term gewijzigd wordt, is het overal aangepast waar de schrijver dit bedoelt.

Dynamische tekstvelden veranderen als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bijvoorbeeld, als de klant een vraag in een checklist wil beantwoorden met 'ja', dan staat er 'correct' in het dynamische tekstveld.

In het document kunnen termen zijn opgenomen vanuit de woordenlijst of vanuit dynamische tekstvelden. U kunt deze termen opheffen, maar de opties daarvoor zijn wel afhankelijk van welk product u gebruikt.

Het aanpassen van termen in de woordenlijst of de dynamische tekst output:

 1. Selecteer het tekstgebied in het document waar u een verandering wilt aanbrengen.

  Termen of dynamische tekstvelden worden gemarkeerd in grijs.

 2. Selecteer de term of de dynamische tekst om het venster Data Link te openen.

  Als u de term selecteert kunt u klikken op het icoon voor informatie () om zo te zien waar en hoe vaak deze term gebruikt wordt.

 3. Verander de Output naar wens en klik dan op Opslaan.

Als aan de Output-voorwaarde is voldaan wordt de tekst overal in de opdracht aangepast. Als na de wijziging aan een andere voorwaarde wordt voldaan dan verandert de Output in overeenkomst met de ingestelde tekst voor die voorwaarde.

Het kasstroomoverzicht reviewen

Het kasstroomoverzicht wordt automatisch aangemaakt met gegevens vanuit de saldibalans. U kunt het overzicht reviewen en nog wijzigingen aanbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens invoeren die niet uit de saldibalans komen.

Voeg eerst het kasstroomoverzicht toe aan de jaarrekening. Klik op het icoon Hoofdstuk toevoegen () | Kasstroomoverzicht.

Let op: Het aantal opties dat beschikbaar is voor het aanpassen van het kasstroomoverzicht hangt af van de instellingen. U kunt bijvoorbeeld wel de optie hebben om gegevens toe te voegen, maar niet om al ingevoerde gegevens te wijzigen.

Gegevens toevoegen in het kasstroomoverzicht:

 1. Ga naar de groep waar u de gegevens wilt invoeren.

 2. Klik op Instellingen () | + Invoer rij.

  De nieuwe rij wordt ingevoegd.

 3. Voer in de grijze velden de gegevens in.

  Deze worden automatisch opgeslagen

Al ingevoerde saldi wijzigen in het kasstroomoverzicht:

 1. Zoek in het overzicht de gegevens die u wilt wijzigen.

 2. Selecteer in Instellingen () de optie Berekende saldi overschrijven om de saldi te kunnen wijzigen.

  Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Om terug te schakelen naar de originele saldi, gaat u weer naar Instellingen () en selecteert u Gebruik berekende saldi.

Een specificatie aanmaken

Specificaties bij de jaarrekening kunnen gebruikt worden om nog verdere informatie bij te sluiten over de saldi in de jaarrekening. U kunt een enkele specificatie toevoegen maar er zijn ook opties om de specificatie uit te breiden op meerdere niveaus om ze zo verder in te delen en te ordenen.

Let op: U kunt in een specificatie maximaal 3 niveaus maken.

Een specificatie aanmaken:

 1. Klik links van het document in de Document navigatie op Specificaties bij de jaarrekening.

 2. Klik op Toevoegen () | Specificatie aanmaken.

Er wordt een nieuwe specificatie aangemaakt in het document. Deze heet standaard Titel voor specificatie. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

Om een specificatie met meerder niveaus aan te maken kunt u kopteksten toevoegen.

Niveaus aanmaken in een specificatie:

 1. Klik links van het document in de Document navigatie op Specificaties bij de jaarrekening.

 2. Klik op de specificatie en klik in het document op het icoon Sectie toevoegen ().

 3. U kunt nu een koptekst invoegen.

 4. Er wordt een nieuwe onderliggende specificatie aangemaakt. Ook deze wordt standaard Titel voor specificatie genoemd. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen.

Klik op Sectie toevoegen () om de specificatie verder in te vullen. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Tekstsectie
 • Dynamische tabel
 • Pagina-einde

In één specificatie kunnen meerdere van deze secties worden toegevoegd.

Een specificatie uit de bibliotheek toevoegen

Specificaties bij de jaarrekening kunnen gebruikt worden om nog verdere informatie bij te sluiten over de saldi in de jaarrekening. In de specificaties kunt u aanvullende informatie kwijt over uw opdracht.

Alle specificaties die toegevoegd zijn aan het document van de jaarrekening kunnen worden opgeslagen in de bibliotheek voor specificaties. Zo kunnen gebruikers makkelijk specificaties terugvinden en weer toevoegen. Er is ook een zoekfunctie zodat u makkelijk specificaties terug kan vinden.

U kunt de bibliotheek gebruiken om te zoeken en bladeren door de specificaties en deze toe te voegen aan de jaarrekening.

Een specificatie uit de bibliotheek toevoegen:

 1. Ga in de documentnavigatie naar het hoofstuk Specificaties bij de jaarrekening. Klik op Toevoegen () | Invoegen vanuit bibliotheek.

  Bij het openen van de bibliotheek wordt standaard het tabblad categorieën geopend. Hier staan alle specificaties gesorteerd op categorie en subcategorie.

  Als de optie ingeschakeld staat in uw product, kunt u het tabblad groepen ook gebruiken. Specificaties worden hier ingedeeld per groep uit de saldibalans.

  Klik op een categorie of groep om de beschikbare specificaties te zien die daaronder vallen. Boven het tabblad kunt u met de knop Bekijk specificaties zien hoeveel specificaties onder die categorie of groep vallen. Als er geen categorie of groep is geselecteerd wordt op de knop het totaal aantal specificaties in de bibliotheek getoond.

  Hieronder ziet u een voorbeeld van de bibliotheek. In de categorie Materiële vaste activa staan 2 specificaties onder verschillende subcategorieën. Deze categorie is echter nog niet geselecteerd, dus toont de knop het totaal aantal specificaties die op dat moment in de bibliotheek staan (20).

Met het pijltje () aan de rechterkant kunt u verder bladeren naar een bepaalde specificatie of groep.

Hieronder ziet u daar een voorbeeld van. Met het pijltje is de categorie Materiële vaste activa verder geopend. De knop Bekijk specificaties toont nu hoeveel specificaties beschikbaar zijn onder deze categorie (2).

Als u klikt op Bekijk specificaties worden direct alle specificaties weergegeven. Groepen uit de saldibalans worden in lichtgrijze tekst onder de specificatie getoond. Bij de weergave van alleen de specificaties kunt u ook een voorbeeld laten zien om te bekijken wat er in de specificatie geschreven staat.

In onderstaande afbeelding is eerst op de knop Bekijk specificaties geklikt voor de volledige weergave. De bibliotheek toont nu de twee specificaties onder Materiële vaste activa.

Met de zoekfunctie kunt u makkelijk en snel bepaalde specificaties opzoeken. U kunt zoeken op titel of saldibalansgroep. Zodra u begint te typen wordt meteen het resultaat getoond.

Hieronder wordt bijvoorbeeld de term activa in het zoekveld ingevuld en de zoektermen worden in het geel gemarkeerd.

 1. Klik in het vakje naast de specificatie die u wilt toevoegen aan het document.

  Bovenin het scherm wordt weergegeven hoeveel specificaties u geselecteerd hebt ().

  Als u op het icoon klikt verschijnt er een pop-up met alle geselecteerde specificaties. In de dynamische tabel wordt dit voorbeeld niet getoond.

 2. Klik rechts bovenin op Toevoegen.

 3. De specificatie wordt nu toegevoegd aan de jaarrekening en wordt daarmee uit de bibliotheek gehaald.

  In de documentnavigatie worden nieuw toegevoegd specificaties aangeduid met het icoon (). Zodra u op de specificatie klikt wordt het icoon () weggehaald.

In het hoofdstuk voor specificaties kunt u via de knop () ook specificaties voor een specifieke categorie toevoegen.

Een specificatie uit een categorie toevoegen:

 1. Selecteer de categorie.

 2. Klik op Toevoegen ().

 3. De bibliotheek opent en toont alleen de specificatie van die categorie.

 4. Selecteer de gewenste specificaties en klik op Toevoegen.

  De specificatie wordt nu toegevoegd aan de jaarrekening en wordt daarmee uit de bibliotheek gehaald.

U kunt specificaties die u per ongeluk heeft toegevoegd ook weer verwijderen.

Een specificatie vanuit de bibliotheek weer uit het document verwijderen:

 1. Ga naar de specificatie die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Meer acties () | Uitzonderen.

De specificatie is nu verwijderd uit dit document en is opgeslagen in de bibliotheek.

Een rekening of groep koppelen aan een specificatie in de jaarrekening

Met een verwijzing kunt u een koppeling invoegen naar een bestaande Specificatie bij de jaarrekening. Deze verwijzingen kunnen ingevoegd worden in de rijen van de tabel. Zo kunt u bijvoorbeeld in een rekening of groep verwijzen naar een specificatie voor meer details en informatie.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen aan een rij:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Kies in welke rij u een verwijzing wilt toevoegen.

 2. Klik op het icoon Toevoegen () links boven de rij.

 3. Klik op Rij voor opmerkingen.

  De verwijzing wordt boven de rij toegevoegd.

 4. Klik op de koppeling (Specificatie#) om de lijst met aangemaakte specificaties in de jaarrekening te tonen.

 5. Selecteer een specificatie om een verwijzing hiernaar op te nemen.

  U kunt ook Toon verborgen specificaties inschakelen om een verwijzing aan te maken naar een verborgen specificatie.

 6. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

De nummers van de specificaties worden nu getoond.

U kunt ook verwijzingen toevoegen in kolommen.

Een verwijzing naar een specificatie toevoegen aan een kolom:

 1. Maak een kolom aan in de tabel.

  1. Selecteer de tabel.

   Aan de rechterkant van de tabel staan icoontjes voor tabelopties.

  2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  3. De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

  4. Controleer waar u de kolom wilt toevoegen.

  5. Klik bovenaan de tabel op het icoon Toevoegen ().

  6. De kolom wordt toegevoegd en de opties om de instellingen aan te passen verschijnen op het scherm.

 2. Klik op de kolomtekst en wijzig de soort naar Verwijzing naar specificatie.

 3. Voer een koptekst in en geef aan hoe breed de kolom moet zijn.

 4. Klik op Gereed.

 5. De nieuwe kolom wordt toegevoegd aan de tabel met lege verwijzingen (#).

 6. Geef voor iedere rij aan welke verwijzingen u wilt invoegen.

  1. Klik op de lege verwijzing #) om de lijst met aangemaakte specificaties in de jaarrekening te tonen.

  2. Selecteer een of meer specificaties uit de lijst.

  3. U kunt ook Toon verborgen specificaties inschakelen om een verwijzing aan te maken naar verborgen specificaties.

 7. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Let op: Klik op de verwijzing om direct naar het hoofdstuk van de specificatie te gaan.

Bovenstaande methoden kunnen ook worden gebruikt om een verwijzing aan te passen. Maar u kunt het aantal verwijzingen ook direct in de tabel aanpassen zonder eerst de bewerkmodus te openen.

Een verwijzing direct in de tabel aanpassen:

 1. Klik op de verwijzing die u wilt wijzigen.

  Een lijst met aangemaakte specificaties wordt getoond.

 2. Selecteer een of meer specificaties om verwijzingen hiernaar op te nemen.

  U kunt ook Toon verborgen specificaties inschakelen om een verwijzing aan te maken naar verborgen specificaties.

Gegevens invoeren in een tabel in de jaarrekening

U kunt de jaarrekening verder naar wens aanpassen. Tabellen kunnen ook verder gewijzigd worden door rijen en kolommen toe te voegen en door rijen te verplaatsen. Ook de instellingen voor de rekeninggroepen kunnen worden aangepast.

Een kolom toevoegen aan een dynamische tabel

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Controleer waar u de kolom wilt toevoegen.

 2. Klik bovenaan de tabel op het icoon Toevoegen ().

  De kolom wordt toegevoegd en de opties om de instellingen aan te passen verschijnen op het scherm.

De instellingen voor de kolom aanpassen:

 1. Klik op de koptekst van de kolom.

 2. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Soort

   Kies wat voor soort kolom u wilt toevoegen. Voor de volgende kolommen zijn de waarden al ingesteld:

   • Voorafgaand jaar - saldi van voorafgaand jaar

   • Huidig jaar - saldi van het huidige jaar

   • Huidige periode - saldi van de huidige periode

   • Vergelijkende periode - saldi van de vergelijkende periode

   • Bedrag variantie - het verschil tussen de saldi van het voorafgaande jaar en die van het huidige jaar

   • Procent variantie - het verschil in procenten tussen de saldi van het voorafgaande jaar en die van het huidige jaar

   Voor de volgende kolommen kunt u zelf de waarden invoeren:

   • Invoer - voer tekst in, nummers, valutawaarden of percentages.

   • Aangepaste berekening - voer een berekening in. Deze berekening wordt toegepast op alle cellen in de kolom.

   • Verwijzing naar een specificatie - voeg een referentie toe naar al aangemaakte specificaties in de jaarrekening.

   • Aantekening - voeg een kolom toe voor aantekeningen. Klik op Toevoegen () in een cel van de kolom om aantekeningen toe te voegen.

  • Koptekst

   U kunt Dynamische tekst of een formule (fx) invoegen voor de koptekst. U kunt ook zelf tekst invoeren in het veld Uitvoer of uw eigen tekst combineren met dynamische tekst en een formule.

  • Dimensie

   Dimensies zijn groepseigenschappen die aangepast kunnen worden om rekeningen zo verder in te delen.

   U kunt een dimensie selecteren en zo alleen gegevens voor die dimensie tonen in de kolom.

  • Breedte

   Selecteer hoe breed de kolom moet zijn. De opties Smal en Standaard zijn beschikbaar voor alle kolommen. Voor verwijzingen naar specificaties, aantekeningen en beschrijvingen zijn de opties Klein, Gemiddeld en Groot beschikbaar.

  • Opmaak

   Voor de invoer en berekening kolommen kunt u een opmaak selecteren om aan te geven wat de waarden zijn in de cel:

   • Valuta

   • Nummer

   • Procent

   • Tekst

   Als u Nummer of Procent selecteert kunt u ook het aantal decimalen aangeven.

  • Weergave

   Voor een aantal soorten kolommen en opmaak kunt u kiezen uit een aantal weergave-opties:

   • Uitvergroten om het formaat van de pagina te bestrijken - de kolombreedte wordt zo aangepast zodat het de volledige pagina vult.

    Let op: Deze instelling staat standaard ingeschakeld voor de kolom Beschrijving.

   • Geef nulsaldi weer - toon de rekeningen met nulsaldi.

   • Toon tegengesteld teken voor saldi - toont het tegengestelde teken (negatief of positief) voor de waarden in de kolom.

   • Uitsluiten van totalen - de waarden in deze kolom worden uitgesloten in de berekening voor het Totaalbedrag.

   • Toon symbool in koptekst - toont het valutasymbool of procentteken bovenaan de kolom.

   • Toon jaar in koptekst - toont het jaar in de koptekst van de kolommen Huidig jaar of Voorafgaand jaar.

   • Niet-geconsolideerde gegevens gebruiken - als dit een geconsolideerde opdracht is kunt u deze optie selecteren om de geconsolideerde gegevens uit de kolom te verwijderen. Alleen de niet-geconsolideerde gegevens worden dan weergegeven.

  • Verbergen / Tonen ( / )

   Klik op dit icoon om de kolom te tonen of te verbergen in de bewerkmodus en in de jaarrekening.

  • Verwijderen ()

   Klik op dit icoon om de kolom te verwijderen uit de tabel.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Een rij toevoegen in een dynamische tabel:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Controleer waar u de rij wilt toevoegen.

 2. Klik aan de linkerkant op het icoon Toevoegen ().

 3. Selecteer een van de volgende opties:

  Gegevens saldibalans: voeg een rij in met gegevens uit de saldibalans. U kunt zowel een rekening als een groep invoegen. Als de groep nog onderliggende groepen bevat worden deze ook toegevoegd aan de tabel. In een tabel kan ook een rij van de saldibalans verborgen worden (zie Een rij vanuit de saldibalans verbergen).

  Invoer rij: voeg een tekstveld toe. U kunt hier zelf tekst invoeren.

  Opmerking rij: voeg een rij toe voor opmerkingen. Er wordt standaard een verwijzing ingevoegd naar al aangemaakte specificaties in de jaarrekening. Deze referentie kunt u ook verwijderen en zelf nog een opmerking toevoegen.

  Tussenregel: voeg een witregel toe. Hiermee kunt u de leesbaarheid verbeteren.

  Pagina-einde: voeg een pagina-einde toe tussen de rijen.

  Aangepaste groep: voeg een rij toe voor een aangepaste groep. Hiermee wordt een tekstveld ingevoegd (om een titel of korte beschrijving te geven van de groep). Ook wordt een rij ingevoerd voor het Totaalbedrag voor het totaal van de rijen in deze aangepaste groep.

 4. Als u wilt afsluiten klikt u op Opslaan & Sluiten.

Een rij verplaatsen:

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op Meer acties () | Dynamische Tabel bewerken.

  De tabel wordt opnieuw geopend in bewerkmodus.

 1. Naast een rij staat het icoon voor Verplaatsen ().

 2. Gebruik dit icoon om te rij te slepen.

 3. Bij het verslepen verschijnt een rand om iedere rij. De rij kan versleept worden naar onderdelen met een donkerblauwe lijn. Als een onderdeel een grijze lijn heeft kunt u de rij daar niet naar toe verplaatsen. Gebruik deze hulpmiddelen om makkelijker te zien waar u het onderdeel naar toe kunt slepen.

Een bedrijfslogo invoegen

In de documentinstellingen van de jaarrekening kunt u onder kop- of voettekst een bedrijfslogo invoegen in het document zelf of in een tekstsectie.

Een bedrijfslogo invoegen:

 1. Selecteer de tekstsectie waar u het logo wilt invoegen.

 2. In de opmaakbalk klikt u op logo invoegen ().

 3. Het logo wordt nu toegevoegd aan het tekstveld.

  Als in de template nog geen logo is geüpload verschijnt een placeholder in het tekstveld met een link naar Cloud zodat u een logo kunt uploaden.

Let op: U kunt alleen in de kantoorlaag een bedrijfslogo uploaden. Om toegang te krijgen tot de template heeft u de rol Beheerder instellingen nodig. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

View and share financial statements

You can use the Open link in new tab or Open link in new window options to view multiple financial statements. The new tab or new window opens with the currently selected area displayed.

You can also share a link to a financial statement or a specific area in a financial statement with other members of the engagement team. For example, you can share a link to the Notes area in your financial statement to request a review from a team member.

When you share the financial statement URL address with your team, they can use the link to open the financial statement.

To share a link to a specific area in the financial statement:

 1. Open de jaarrekening en ga naar de documentnavigatie.

 2. Select the area that you want to share.

 3. Copy and share the URL address.

  The link opens the financial statement with the area you selected in step 2 displayed.

Als u een kopie van de jaarrekening op papier of digitaal wilt opslaan kunt u de jaarrekening print. Met de printoptie wordt het document omgezet naar een PDF-bestand die kunt afdrukken of opslaan.

De jaarrekening printen:

 1. Open de jaarrekening en ga naar de documentnavigatie.

  Rows that will not be included in the printout display in gray. To learn more, see Change the display option for table rows.

 2. U kunt eventueel de Printinstellingen voor document nog wijzigen onder Instellingen ().

  Voor specificaties, pagina-eindes of hoofdstukken kunt u apart de printinstellingen aanpassen:

 • Voor de specificaties gaat u naar Instellingen () | Printinstellingen voor specificaties.

 • Voor hoofdstukken in het document gaat u naar Meer acties () | Pas printinstellingen aan.

 • Voor een pagina-einde gaat u naar Meer acties () | Printinstellingen.

 1. Klik op het icoon Printen () in de documentnavigatie.

  Als printen in bulk beschikbaar is opent onder het icoon Printen een keuzemenu (). Selecteer de beschikbare groep documenten om deze tegelijk af te drukken.

  Let op: Als in het document nog (tekst)placeholders staan die nog niet zijn ingevuld krijgt u een melding zodra u op Printen klikt.

De jaarrekening wordt omgezet naar een PDF-bestand en wordt geopend in een nieuw tabblad in uw browser.