De saldibalans importeren

Om de gegevens uit uw saldibalans in Cloud te gebruiken moet u deze eerst naar de opdracht uploaden. Soms kan dit rechtstreeks vanuit andere accountingsoftware geïmporteerd worden of met een desktop-tool. Als het programma dat u gebruikt niet ondersteund wordt kunt u de saldibalans via een Excel- of csv-bestand uploaden.

Importeren vanuit online accounting software

CaseWare Cloud ondersteunt op het moment de volgende online software: Yuki NL, Twinfield, Snelstart en Exact Online. Onderstaand vindt u een korte uitleg voor Yuki, Twinfield en Snelstart. Voor meer informatie, klik bovenstaande links.

Importeren vanuit Yuki NL of SnelStart

Gegevens importeren vanuit Yuki NL / SnelStart:

 1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen. Het kan zijn dat u nog extra machtigingen nodig hebt om toegang te krijgen tot het bestand.

 2. Ga naar de pagina Data. Als u nog geen gegevens heeft geïmporteerd komt u meteen in het tabblad Importeren.

 3. Kies de optie Yuki NL of SnelSart

  In de pop-up wordt u gevraagd om uw API key.

 4. Voer uw API key in bij de authenticatie token.

 5. Klik op Login en vul uw inloggevens in.

 6. Selecteer de te importeren gegevens.

 7. Kies of u alleen het huidige jaar wilt importeren of inclusief de gegevens van voorgaande jaren.

  The Xero Accounting Import dialog with a client file chosen and the Import Transactional Data option selected.

 8. Klik op Importeren om af te ronden.

Importeren vanuit Twinfield

Gegevens importeren vanuit Twinfield:

 1. Ga naar de pagina Data. Als u nog geen gegevens heeft geïmporteerd komt u meteen in het tabblad Importeren.

 2. Kies de optie Twinfield.

 3. Een pop-up opent die u meeneemt door het inlogproces.

 4. Vul de inloggegevens van Twinfield in en klik op Inloggen.

 5. Bij de eerste keer inloggen moet u de app nog toestemming geven om te kunnen importeren. Klik op 'Yes, Allow'.

 6. Selecteer de gegevens die u wilt importeren.

 7. Maak daarbij ook de keuze of u gegevens uit voorgaande jaren wilt importeren.

 8. Klik op Importeren om af te ronden.

Importeren vanuit Exact Online

Gegevens importeren vanuit Exact Online

 1. Ga naar de pagina Data. Als u nog geen gegevens heeft geïmporteerd komt u meteen in het tabblad Importeren.

 2. Kies de optie Exact.

 3. Een pop-up opent die u meeneemt door het inlogproces.

  Klik op login en een nieuw scherm opent van Exact Online.

 4. Vul de inloggegevens van Exact in en klik op Inloggen.

 5. Selecteer welke gegevens u wilt importeren. Maak dan ook de keuze of u alleen het huidige jaar wilt importeren of ook de gegevens van voorgaande jaren. Ook kunt u de transacties importeren.

 6. Klik op Importeren om af te ronden.

Bij het online importeren worden de rekeningen en groepen automatisch gemapt.

Importeren vanuit CaseWare Working Papers

Let op: Importing financial data from Working Papers is only supported by CaseWare ReviewCompTax.

U kunt uw gegevens vanuit Working Papers importeren naar uw SAMENSTEL+ opdracht. Het importproces is iets anders als u geen geldige licentie meer heeft voor Working Papers. Voor meer informatie, zie Gegevens importeren vanuit Working Papers naar een SAMENSTEL+ opdracht.

Importeren vanuit andere accounting software

Als u andere accounting software gebruikt kunt u een van onze gratis hulpprogramma's gebruiken om uw gegevens snel te kunnen importeren. Welk programma u nodig heeft is afhankelijk van de software die u gebruikt.

CaseWare Cloud Import Utility

Net als CaseWare Working Papers kan de CaseWare Cloud Import Utility gebruikt worden voor de meeste accounting software. Voor de volledige lijst van ondersteunde software, zie Supported third-party desktop accounting software.

Gegevens omzetten met de Cloud Import Utility:

 1. Download het hulpprogramma.

 2. Open na installatie het exe-bestand. Klik op Other Data Source en klik op Volgende.

  Let op: De optie Existing file kunt u negeren; deze is niet relevant voor gebruikers van Cloud. Voor meer informatie, zie de lijst met bekende problemen in Cloud.

 3. In de velden Import From en Version kunt u aangeven welke software u gebruikt.

 4. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path. Als er meerdere bestanden in deze map staan moet u in het veld Select Client ID File nog aangeven om welk bestand het precies gaat.

 5. Klik op Volgende. In de melding die opkomt staat waar u het nieuwe bestand kunt vinden. Klik op Voltooien om het bestand om te zetten.

Het bestand dat met dit programma wordt aangemaakt kan in verschillende CaseWare Cloud apps worden geüpload.

CaseWare Transformer

Voor AuditXML 3.x (Beta) software heeft u de CaseWare Transformer nodig.

Download de CaseWare Transformer: 

Import from QuickBooks Desktop

To import from QuickBooks Desktop:

 1. Click the below link to download the CaseWare Cloud Import Utility.

 2. Open the Utility. Select Other Data Source, then select Next.

  Let op: Do not select the Existing File option as it's irrelevant to Cloud users. For more information, see the platform's list of known issues.

 3. In the Import From and Version fields, specify the accounting software you're exporting from.

 4. In the Version drop-down, select QuickBooks Online.

 5. At Import Path, browse and select the exported client file.

 6. Select the desired settings for the import (Fiscal Year End, Period Date Sequence).

 7. Select Next, then Finish.

 8. Save the generated zip file using the displayed prompt.

 9. In your engagement file, go to the Import tab at the Data page and select Desktop Accounting Software.

  If you want to import transactional data as well, select the Import available transactional data check box.

 10. Select or drag-drop the zip file you've saved in Step 8.

  The data is imported to the engagement file and becomes available in the Accounts tab.

Gegevens importeren vanuit een Excel- of csv-bestand.

Als de software die u gebruikt niet door onze importfuncties ondersteund wordt, kunt u de gegevens exporteren naar een csv-bestand en dit bestand gebruiken voor de import. Om te importeren kunt u zowel een Excel-bestand als een csv-bestand gebruiken.

Gegevens importeren vanuit een Excel- of csv-bestand:

 1. Ga naar de pagina Data. Als u nog geen gegevens heeft geïmporteerd komt u meteen in het tabblad Importeren.

 2. Selecteer Importeer vanuit Excel of CSV.

 3. U kunt Excel- of csv-bestanden naar de pop-up slepen of bladeren en een bestand op uw computer selecteren. Als het bestand al naar de opdracht is geüpload kunt u het bestand uit de opdracht selecteren.

  Het venster om Excel- en csv-bestand te uploaden.

 4. Via de keuzelijsten onder Importeren als kunt u de kolommen mappen. Als u een kolom niet wilt importeren, selecteer dan Niet importeren.

  Kolommen mappen van geïmporteerde gegevens.

 5. Klik op Importeren om af te ronden.

De gegevens worden aan het tabblad Rekeningen toegevoegd op de pagina Data.

De gegevens kunnen altijd opnieuw geimporteerd worden. Ga terug naar het tabblad Importeren en klik op Saldibalans opnieuw importeren. Met deze optie wordt dezelfde importmethode geopend die u heeft gebruikt voor de eerste import. Als u uw gegevens met Exact Online heeft geïmporteerd wordt deze opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.