Een nieuwe opdracht aanmaken

In een opdracht wordt alle financiële informatie van uw klant verzameld, beheerd en gereviewed. Er zijn twee manieren om te beginnen met een nieuwe klantopdracht in Cloud:

 • Create an engagement file using a Cloud product.
 • Of maak een opdracht aan met behulp van CaseWare Working Papers.

Een opdracht aanmaken in Cloud

This feature is only available with Cloud products. Available products include AnalyticsAI, CaseWare ReviewCompTax, OnPoint PCR, and Audit International.

U kunt een nieuwe opdracht direct in Cloud aanmaken. Hier kunt u alle relevante bestanden in opslaan. Zo heeft het team makkelijk en snel toegang tot alle documenten voor de opdracht.

Een nieuwe opdracht aanmaken:

 1. Klik op Opdrachten in het Cloudmenu.

 2. In het opdrachtenmenu klikt u op Nieuw.

  Klik op de knop Nieuw op een nieuwe opdracht aan te maken.

 3. Er opent een nieuw scherm waarin kunt u kiezen voor welk SE-product u de opdracht wilt maken.

 4. Kies in het volgende scherm de entiteit van uw klant en voer een naam in voor de opdracht. U kunt ook de begin- en einddatum opgeven en eventuele budgetinformatie.

  In dit scherm voert u de informatie in voor de nieuwe opdracht.

 5. Klik op Opslaan.

U heeft nu een nieuwe opdracht aangemaakt voor uw klant. Als het bestand is aangemaakt opent het automatisch in een nieuw tabblad in uw browser.

Opdrachteigenschappen instellen

Als u voor de eerste keer een nieuwe opdracht in SE opent, wordt meteen het scherm geopend van de opdrachteigenschappen. Hier kunt u de eigenschappen invullen voordat u begint met werken aan de opdracht.

De opdrachteigenschappen instellen:

You can open the Engagement Properties dialog by selecting the entity name.

In dit scherm kunt u de volgende eigenschappen instellen:

 • Workflow - geef aan in welke fase de opdracht zich bevindt.

 • Taaknummer - voer het taaknummer in dat is toegekend aan deze opdracht.

 • Operating Name - this field shows the Cloud entity name by default. You can change the default and enter a different name.

 • Datum jaareinde - geef de datum voor het jaareinde aan voor deze opdracht.

 • Valuta - geef aan welke valuta u gebruikt voor deze opdracht.

The Engagement Properties dialog also features the following buttons:

 • Second Reviewer - select to add a second reviewer for all signoffs. This adds Final Review to all signoff options.

  The new option Final Review is available for signoff once Second Reviewer is selected in the Engagement Properties.

 • Consolidate - select to create a consolidation engagement.

 • Lockdown - select to lock the engagement file, once all the work is complete. To learn more, see Lockdown the engagement.

Als u alles naar wens heeft ingesteld klikt u op de knop Opslaan.

Een opdracht aanmaken met behulp van Working Papers

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Working Papers.

Meer informatie over CaseWare Working Papers

Om een opdracht aan te maken op deze manier moet Working Papers geïnstalleerd zijn op uw computer. U maakt de opdracht aan op uw computer en koppelt het dan aan Cloud om het te delen en samenwerking mogelijk te maken.

Een opdracht aanmaken

Instructies voor het aanmaken van een nieuwe Working Papers opdracht vindt u hier.

Een bestand naar Cloud publiceren

Als het bestand klaar is om aan te werken kunt u het naar Cloud publiceren.

Let op: Zorg ervoor dat uw Working Papers-software gekoppeld is aan Cloud. Voor meer informatie, zie Working Papers koppelen met Cloud.

Een Working Papers-bestand publiceren:

 1. Open uw opdracht in Working Papers.

 2. In het Cloud-tabblad klikt u in de lint op de knop Publiceer.

  Het icoon Publiceer in het Cloud-tabblad.

 3. In het scherm Naar server publiceren kunt u de entiteit selecteren waar het bestand bij hoort.

  Selecteer de entiteit in Cloud voor het Working Papers-bestand.

 4. Klik op OK.

  Klik op OK om het Working Papers-bestand te publiceren naar de geselecteerde Cloud-entiteit.

Het Working Papers-bestand is nu gepubliceerd naar Cloud. Hiermee wordt een hoofdbestand gemaakt in Cloud dat nu gedeeld kan worden met andere medewerkers. De placeholder die werd aangemaakt bij de jaarafsluiting van het bestand van vorig jaar is nu vervangen door het nieuwe hoofdbestand.

Het Working Papers-bestand op uw computer is nu gepubliceerd. Het bestand voor volgend jaar is nu het hoofdbestand op Cloud.

Zodra het bestand gepubliceerd is kan het team kopieën maken van het bestand om zo aan de slag te gaan met de nieuwe opdracht. Voor meer informatie over het bestand delen, zie Een Working Papers SmartSync-bestand delen in Cloud.

Personeel toewijzen aan een Working Papers-bestand

In de meeste gevallen worden medewerkers toegewezen aan Working Papers-bestanden op basis van aan welke opdracht ze werken (Voor meer informatie zie Een team aanmaken voor een opdracht), maar het kan ook zijn dat u medewerkers apart wilt toewijzen.

Personeel toewijzen aan een Working Papers-bestand:

 1. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

 2. Selecteer een Working Papers-bestand en klik in de zoekbalk Toegewezen.

  Assigned search bar

 3. Type de naam van een medewerker en selecteer deze dan in het keuzemenu. U kunt dit meerdere malen doen om zo meerdere medewerkers toe te wijzen.

 4. Klik op het groene vinkje () om het toewijzen te voltooien.

  Check mark button under Assigned

Toegewezen Working Papers-bestanden bekijken

Met de Working Papers-app kunt u alle bestanden zien die aan u of anderen in het bedrijf zijn toegewezen.

Toegewezen Working Papers-bestanden bekijken:

 1. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

 2. Klik op Filter | Toewijzingen.

 3. Klik op Toegewezen in het keuzemenu.

  De filter Toewijzingen op de Working Papers pagina.

 4. Type de naam in het veld Personen zoeken....

De Working Papers-bestanden die zijn toegewezen aan deze gebruiker worden nu weergegeven.

Als een gebruiker toegewezen is aan een Working Papers-bestand kunnen ook Taken worden toegewezen voor dat bestand. Deze taken kunt u zien op de pagina Activiteiten. Ook medewerkers kunnen hier hun toegewezen werk bekijken. Voor meer informatie, zie Toegewezen werk bekijken.