SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Een vragenlijst aanpassen

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor producten op het CaseWare Cloud SE-platform. De Samenstel app en PBC+ zijn op het moment de beschikbare SE-producten.

Als u een lege vragenlijst heeft gemaakt kunt u deze nog naar wens aanpassen. Hieronder vindt u een aantal suggesties om uw vragenlijst mee aan te passen.

Guidance toevoegen

Bovenaan iedere vragenlijst is een guidance toegevoegd. U kunt deze gebruiken om uw contactpersonen wat extra uitleg te geven over de vragenlijst of om de vragen die u stelt wat meer context geven.

Guidance toevoegen aan een document:

Klik in het bovenste tekstveld met de titel Guidance. Voer de extra instructies in die u uw klant mee wilt geven voor deze vragenlijst. Als u klaar bent klikt u buiten het veld om verder te gaan.

De Guidance is nu toegevoegd aan uw document.

De vragenlijst opdelen

In checklists en vragenlijsten wordt alle inhoud van het document opgedeeld in een of meer groepen.

Een groep toevoegen aan een document:

Om een groep toe te voegen klikt u op + Groep.

De groep heet standaard Nieuwe Groep. U kunt de naam nog aanpassen in het tekstveld.

Vragen toevoegen aan de vragenlijst

Als er een groep is aangemaakt voor het document kunt u een of meerdere vragen toevoegen. Deze vragen kunnen onderverdeeld worden in gewone vragen die de klant kan beantwoorden of als taken die uitgevoerd moeten worden voor de opdracht. Iedere vraag bestaat uit twee onderdelen:

 • Omschrijving - de vraag of taak voor de klant.

 • Antwoord - hier geeft de klant informatie of bestanden op.

Een vraag toevoegen:

Om een vraag toe te voegen klikt u op + Vragenlijst.

Er is nu een lege vraag toegevoegd aan uw document. De standaard benamingen voor de onderdelen zijn Nieuwe vragenlijst en Bestanden uploaden.

Vragen aanpassen in de vragenlijst

Als u alle benodigde vragen heeft aangemaakt kunt u deze nog aanpassen om een overzichtelijke vragenlijst te maken voor uw klant.

Een vraag aanpassen:

Er zijn een aantal dingen die u kunt wijzigen in de vragen:

 • Opsomming - Klik in het veld Opsomming om een korte beschrijving te geven of om de vraag een naam te geven.

 • Beschrijving - Klik in het veld Nieuwe Vragenlijst om de beschrijving aan te passen. Als u in het tekstveld klikt verschijnt de werkbalk om de opmaak aan te passen. U kunt hiermee:

  • Opmaak aanpassen voor de tekst of paragraaf.

  • Tekst vet, cursief of onderstreept maken.

  • Letterkleur aanpassen.

  • Geselecteerde tekst markeren.

  • Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

  • Een opsommingsteken of nummering toevoegen.

  • Een inspringing invoegen.

  • Instellingen voor uitlijning aanpassen.

  • Een hyperlink toevoegen.

  • Een formule toevoegen.

  • Een horizontale lijn, afbeelding, tabel of een speciaal teken invoegen.

  • Een keuzemenu toevoegen waar personeel andere medewerkers of contactpersonen vanuit Cloud kunnen selecteren of een datum kunnen selecteren.

 • Het antwoordtype aanpassen - Klik op het icoon Meer Acties () en ga naar Instellingen om een ander antwoordtype in te stellen.

  • Handmatig - de klant kan informatie invoeren in het tekstveld.

  • Picklist - de klant kan een antwoord selecteren uit een lijst.

  • Multi-Picklist - de klant kan een of meerdere antwoorden selecteren uit een lijst.

  • Upload bestanden - de klant kan een bestand toevoegen.

  • Datum - er verschijnt een kalender waarin de klant een datum kan selecteren.

  • Entiteit (niet beschikbaar) - informatie over de klantentiteit

  • Contactpersoon (niet beschikbaar) - informatie over de klant

U kunt ook de zichtbaarheidsinstellingen aanpassen per vraag.

De zichtbaarheidsinstellingen aanpassen:

Open het document en de vraag waar u de zichtbaarheidsinstellingen voor wilt wijzigen.

 1. Klik op het icoon Meer Acties ().

 2. Ga naar Instellingen om de vragenlijst aan te passen.

 3. Klik op de knop Bewerk zichtbaarheid onderaan het scherm.

 4. Klik op Verberg () om de zichtbaarheid aan te passen (verberg of toon).

 5. Klik op enige () om te kiezen wanneer de zichtbaarheid wordt aangepast (als aan alle of aan enige voorwaarden zijn voldaan).

 6. U kunt nog een Voorwaarde toevoegen.

  De vereisten voor de geselecteerde voorwaarde verschijnen dan in het venster.

 7. Vul de criteria in voor de nieuwe voorwaarde.

 8. Klik nogmaals op Voorwaarde toevoegen als u meer wilt instellen.

Als u alle wijzigingen heeft aangebracht die u wilt, klik dan op het icoon Bewerk bovenaan het document om uw wijzigingen op te slaan.

Een vraag aan een vraag in een checklist koppelen

Het komt vaak voor dat u uw klant dingen moet vragen voordat u een checklist kunt afronden. Als u iets wilt vragen over een specifieke vraag in een checklist, dan kunt u in de vragenlijst daar een vraag aan koppelen. Als uw klant heeft gereageerd en u heeft het antwoord geaccepteerd, dan wordt het genoteerd bij de checklist.

Een vraag koppelen aan een checklist:

 1. Klik op het icoon Meer Acties () en Link naar Checklist.

 2. Er opent een venster waarbij u een checklist in de opdracht kunt selecteren en dan de bijbehorende vraag kiest.

  Selecteer een vraag om te koppelen.

 3. Klik op Opslaan.

Het antwoord van de klant wordt pas bij de checklist geplaatst als het antwoord in de vragenlijst is geaccepteerd.

Het antwoord van de klant wordt aan de bijbehorende vraag gekoppeld in de checklist.

Dynamische tekst en termen in de woordenlijst van de opdracht aanpassen

Let op: alleen als de optie 'overschrijven' is ingeschakeld kunt u bestaande termen of dynamische tekst aanpassen.

Een woordenlijst voor de opdracht bevat termen. Termen zijn woorden en zinnen die vaak terug kunnen komen in de tekst van het product. Als een term gewijzigd wordt, is het overal aangepast waar de schrijver dit bedoelt.

Dynamische tekstvelden veranderen als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Bijvoorbeeld, als de klant een vraag in een checklist wil beantwoorden met 'ja', dan staat er 'correct' in het dynamische tekstveld.

De termen worden aangemaakt door CaseWare NL. CaseWare past ook de voorwaarden aan voor de dynamische tekst. Het kan zijn dat in uw documenten termen voorkomen uit de woordenlijst of dat er dynamische tekstvelden zijn opgenomen. U kunt termen uit de woordenlijst of dynamische tekst opheffen, maar de opties daarvoor zijn wel afhankelijk van welk product u gebruikt.

Het aanpassen van termen in de woordenlijst of de dynamische tekst output:

 1. Selecteer het tekstgebied in het document waar u een verandering wilt aanbrengen.

  Termen of dynamische tekstvelden worden gemarkeerd in grijs.

 2. Selecteer de term of de dynamische tekst om het venster Data Link te openen.

  Als u de term selecteert kunt u klikken op het icoon voor informatie () om zo te zien waar en hoe vaak deze term gebruikt wordt.

 3. Verander de Output naar wens en klik dan op Opslaan.

Als aan de Output-voorwaarde is voldaan wordt de tekst overal in de opdracht aangepast. Als na de wijziging aan een andere voorwaarde wordt voldaan dan verandert de Output in overeenkomst met de ingestelde tekst voor die voorwaarde.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Se and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.